Hans Jørgen Lunds breve

200 breve fra Hans Jørgen Lund

Møllegården, Allerup

Bogen om Hans Jørgen Lund ”Det er bedre at leve for noget end at gå i krig for ingenting” koster 50 kr. og kan købes på Lokalhistorisk Arkiv i Toftlund.

Hans Jørgen Lund

3. Ersatzbataillion

Landstormmand JK99

1.Rekrut Depot

2.Kompagni

Indkaldes til Kehl im Baden

Er senere på Østfronten i Lida og Glogau

Fra brevene er udeladt mange af Hans Jørgens Lunds religiøse citater fra salmer og bibelord.

1915

4.december

Ja, vi er jo nu godt på vej til Baden, og vi håber på at få det godt. Vi må jo blive undersøgt dernede. Så ved man jo ikke, hvordan det kan gå.  Vi har fået en god forplejning undervejs indtil nu. Vil du ikke sende en pakke med 2-3 pund smør og noget flæsk. Vil du ikke også sende et sæt krave og mine lædersko. Et par underbukser mere må jeg også have og sort garn og et par stoppenåle og en synål. Karlene kan jo nok male noget svinekorn. Bed dem en gang om at strø hestene med strøhalm, da de vist nok har lus. Nu ikke mere for denne gang. Jeg skriver når vi er kommet i kvarter. Nu være I alle hilset på det kærligste. Hils de kære børn og ikke mindst være du selv hilset

1915

10.december

(på tysk) Jeg sender dig et brev med de kærligste lykønskninger på din fødselsdag. Forhåbentlig har du en god dag. Jeg kan jo ikke være hos dig i år. Jeg må nøjes med at være hos dig i tankerne. Juletiden nærmer sig, hvor jeg må være langt fra hjemmet, men det er der jo ikke noget at gøre ved.  Jeg er heldigvis sund og rask. Vi er godt klædt på og har tjeneste hver dag. (Lang passage om, at han savner konen og familien) Jeg håber, Gud holder sin kærlige hånd over os alle. Han er den eneste, der kan hjælpe os. Jeg håber, karlene og børnene opfører sig ordentligt. Det er skønt, der er så mange nordslesvigere her. Vi holder sammen og bliver nære venner. H. C. Nielsen fra Branderup er her og også P. Brodersen fra Åbøl. Der er flere, jeg kender. På torsdag skal I jo slagte koen (Marie er åbenbart ikke så god til tysk, for at og til oversætter Hans Jørgen for hende.)(den Kuh slagten). Berheid ved besked med, hvad I skal gøre. Kødet koster 95 pf pundet. Vi beholder huden. Hvis H. Sørup vil have to stykker kød, må de andre vige.

1915

12.december

Jeg må jo nu af sted og det helt ned til Sydtyskland. Vi skal ned til Baden i Bayern til Kehl, som ligger ved Rhinen. Vi bliver tildelt 99. Landstorms Bataillon, men hvad adressen angår, ved jeg det ikke endnu. Jeg skal nok sende den så snart som muligt. Det kan ikke blive, før vi er ved vejs ende. Jeg købte en skindvest i Haderslev, da jeg ikke var sikker på, at du kunne få en, der passer mig. Jeg har sendt 100 pund kartoffelmel a 32 pf pundet. Fragten må I betale, når I henter det på banen. I må kunne have det i morgen. 50 Mark sendte jeg med Strufe, som han lovede at give dig. Jeg vil ikke have så mange penge på mig. Du kan jo altid sende mig flere. Kommer Carl Rossen hjem, så se hellere at få ham til at blive hos dig, da der jo er nok at bestille, og det går jo ikke med de unge fyre uden fører. Se at snakke godt med dem, om du ikke kan få dem til at passe sagerne ordentligt, nu jeg er borte. Husk Strufe på pengene for havren, og du skal også have penge for kornet og må rejse i to dage. Vi er mange bekendte, så det går nok for os.  Det er værre for Eder derhjemme, men vi vil bede og håbe, at Gud vil hjælpe os godt over denne tunge tid. med det første. Jeg har sagt Anders Thyssen besked med bedriften. Han skal nok hjælpe dig til rette, og han kan jo tales ved med H. Sørup, som har lovet at hjælpe med det hele. Vi rejser herfra i morgen tidlig kl. 5

1915

15.december

I aftes fik jeg det andet brev fra dig.  Det var skrevet den 5. Det havde været andre steder rundt omkring. Du må skrive den nøjagtige adresse, da der er en anden Lund her, for i går fik jeg en pakke afsendt fra Lund i Barsbøl ved Skærbæk. Min nøjagtige adresse står på kuverten. Jeg har spurgt den herre overløjtnanten om orlov. Han sagde, at der ikke gaves juleorlov til os, så du skal ikke vente mig derhjemme. Måske kan det lade sig gøre, hvis du søger gennem Landråden og skriver, at du ikke kan klare arbejdet alene. Du må tage med N. Hørlück om det. Måske kan han ordne det som ”Vorstandsmitglied” (bestyrelsesmedlem). I dag er jeg i civil. Du skriver om de 200 Mark til A Thyssen. Dem har jeg bestemt betalt i juli, da jeg fik pengene fra hesteforsikringen. Pengene må også være indført i bogen. Rugsåning er det slut med. Kan I ikke køre rugen til Toftlund og sælge den som brødkorn. Jeg har ikke købt kalvene hos H. P. Lange men hvis de fås til en rimelig, pris kan H. Sørup eller A. Thyssen ordne det eller købe dem selv. H. N. Hansen har en ko til salg.  Den skal kælve i marts. Lad H. Sørup se på koen.  Hvis det er en ordentlig ko, køber vi den. Den fås for 300 Mark eller måske billigere.

1915

17.december

Den første dag skrev jeg til dig på dansk, men brevet kom tilbage til mig. På grund af krigslovene må man kun skrive på tysk, og der skal være åben afsender.  Du kan, som jeg skrev i går skrive på dansk til mig, og du kan roligt klæbe brevet til. Det er bare herfra, det hele skal være åbent. Du har vel sendt en pakke til mig med smør og flæsk eller pølse (helst saltet) Jeg vil også gerne vide, om I har mere rug til såsæd. A. Thyssen vi hjælpe dig med at drive virksomheden. Hvis man kan få det, må vi have fat på mere såsæd før forårssåningen. Jeg tænkte vi skulle have 5000 pund ”Thomasmehl” (gødning) Og et par tusind pund kalvesalt. Det kommer sig ikke så nøje. Vi køber det bestemt billigst hos Franz Branderup. H. Sørup vi hjælpe dig med at ordne det. Men de må sende tingene med banen til Toftlund. Det lønner sig ikke at sende det over Branderup. Hvis der kommer en regning, må du jo se, om du kan betale den, ellers vil H. Sørup hjælpe dig. Renterne bliver også sendt til Kiel til jul. Vi får 747,5 Mark. I går blev vi undersøgt. Jeg fik en anmærkning, men det betyder bestemt ikke, at jeg bliver sendt hjem.  H. L. Hansen skal først undersøges i dag. Her ligger vi på en sal med 20 nordslesvigere. De andre er fra Hamborg. Flinke fyre. Jeg vil søge om orlov. Om det lykkes vil jeg meddele senere. Jeg har det godt men savner dig og børnene. Lader det sig gøre, søger jeg orlov til jul. Trøst dig kære Marie. Vi bliver bestemt ikke sendt til fronten. Til slut man ge hilsener

1915

20.december

Jeg har først fået dit første brev her i aften. Du skriver, at du fik 300 M for roerne. Men det kan jo ikke passe. Vi har leveret 15 læs til 19 M pr 1000 pund og hvert læs har været på godt 2000 pund. Det havde været mere rimeligt, hvis man havde regnet 2500 pund pr læs, men det er jo svært at beregne. Jeg er sikker på, de i hvert fald har vejet 2200 pund pr læs. Med den beregning skulle du have fået 627 M og måske endda mere. Jeg har solgt roerne til Strufe, og Wichmann og har ikke noget med andre at gøre. Hvis de ikke vil give mere end 300 M for roerne, kan du sige til Strufe, at jeg ikke er tilfreds med det, og at jeg vil sagsøge ham for det. (ins Gericht treiben). I skal give køerne hø men ikke for meget. De skal også have roer og han må hellere raspe dem (den sidste sætning står på dansk- enten har HJ ikke kunnet ordet ellers har han vidst, at Marie ikke kunne) Når de første roer er brugt, skal I gå over til runkelroerne. Ungkreaturerne skal have roer en gang dagligt. Vi må spare på foderet, så det slår til hele vinteren. Den sydlige toft skal have guano og staldgødning. Der skal vi så byg. Vi kan måske få byg hos H. Sørup. Køb 600 pund byg, så tror jeg, vi har nok. De tre første stykker på heden, hvor der har været rug, skal have guano, og der må de ikke spare. Hedestykket skal pløjes. Der hvor vi har sået guano over det hele, skal det ikke pløjes. Gulerødderne må I give hestene. Kan vi ikke bruge de alle, vil Petersen gerne købe dem

1915

21.december

I dag er det den 3. søndag her. Jeg har det godt. Kun er hjemlængslen voldsom. Jeg kan se på dit brev kære Marie, at du føler dig alene. Du må se gennem fingre med tjenestefolkene for det er jo heller ikke let for dem. Du kan roligt sige til Ludvig, at han skal være hjemme til en bestemt tid om aftenen.  Hvis han bliver længere væk, kan du sige, at der bliver trukket fra hans novemberdage. Og hvis det ikke er nok, trækkes det i hans løn.  Du må ikke give ham flere penge, for han kan kun bekomme 28 M i måneden om vinteren, og vi må holde en sikkerhedssum tilbage. Hvis koen kaster kalven, skal I malke den. Sælg den og køb en ny kælveko i foråret. Vi skal jo både have kalve og mælk. H. Sørup vil hjælpe dig. En ko, der kaster kalven, skal sættes ud, og der skal købes en ny. Kan det ikke lade sig gøre, må vi nøjes med vore 8 køer. Hvordan har Laust det?

1915

30.december

Jeg fik din julepakke i går og siger mange tak. Den lille pakke med pølse i er ikke kommet endnu. Ellers mangler jeg ikke noget. I går fik jeg en pakke fra Ellen med mange dejlige sager og i går fik jeg også en dejlig pakke fra Christian Nielsen med cigarer. I Ellens pakke var der også cigarer og tobak. Jeg har været i tjeneste i dag. I dag har jeg fået 3 breve fra dig, brev fra H. Sørup og N. Thillesen og Christian Nielsen. Skriv lidt til mig om den anden ko, for dit første brev kom jo ikke. I kan godt malke den røde ko, der kastede kalven. Det er godt, C. Rossen er kommet. Du kan sige til karlene fra mig, at de skal rette sig efter ham. Husk du må ikke give løn før 1. maj, for de kan ikke tilkomme det før. Hvis de ikke vil høre, må du klage til amtsforstanderen. Så lytter de vel? Ellers kan de blive straffet. Du kan spørge H. Sørup. Svinene må I ordne selv. Jeg kan alligevel ikke følge med herfra.

1916

1.januar

(1. side meget vanskelig at læse)I dag er det nytår og jeg ønsker dig og hele familien et godt nytår, og at vi må være sammen næste år. I går var jeg ??? I dag er jeg her i kvarteret Du skriver om jeg ikke mangler et par??? Du må hurtigst muligt få dyrene over til H. Sørup, så de kan bedækkes. Ellers bliver det for sent. Hvis koen hos Lassen er for ringe, skal I ikke købe den. Hvis jordforbedringsselskabet ikke er gået i gang med reklamationen, må du søge orlov til mig, så jeg kan komme hjem hurtigst muligt og ordne det. Strufe vil bestemt hjælpe dig, og han vil uden tvivl vide, hvilke kanaler han skal benytte, for at det kan lykkes. Du må betale Strufe, hvad han har af udlæg. Han vil gå til Landråden for dig. Jeg har det ellers godt. Man mener, at jeg endnu ikke er klar til at komme til fronten, for jeg kan ikke holde strabadser ud. Husk at alle breve bliver læst, og man ved jo næsten ikke, hvordan man skal forholde sig.  I denne tid kan man ikke engang gøre fredstegnet uden at blive straffet. Man ved snart ikke, hvad man kan tillade sig at skrive. Vi havde det ganske gemytligt i går aftes, men  jeg savnede min kære kone og mine kære børn og også mit hjem. Jeg håber, det går med karlene. Jeg skulle gerne snart have orlov, så jeg kan ordne det med dem. I går fik jeg et kort fra Th. Hübschmann. I forgårs fik jeg 3 breve: Thillesen, Christian Nielsen og et fra Ellen Sørup.

1916

5. januar

Jeg har i dag fået dit brev fra den 1. januar. Jeg kan se, at I har det godt, men jeg savner jer derhjemme.  Jeg klager mig lidt, men det er trods alt strengt, at man må forsømme sin virksomhed. Det er jo trist, at vi har så mange ulykker i besætningen. Det er vel ikke Musvangkoen, det er galt med? (på dansk et stykke) Det er jo den røde med de store horn, jeg mener. Den stod næst ved skrædderkoen. Musvangkoen blev ikke bedækket i efteråret, og derfor er den ikke med kalv. H. P. 1916Andresens ko mener jeg står ved siden af den skimlede ved gangen. Køerne står skrevne i lommebogen bag datoerne. Er der føl i hoppen? Det er der vel dog. Jeg ville gerne være hjemme, så jeg kunne ordne sagerne. Jeg har ikke snakket med Lassen i dag, men han ville sælge koen. Jeg har brev fra C. Timmermann. Han sendte mig Hans´ adresse, og jeg har skrevet til ham. Han er også her i Baden. Jeg ligger her på stuen sammen med Jens Friis fra Jels, K.P. Ebsen fra Hjerting, Fr. Clausen fra Skudstrup, Julius Hansen fra Tørning. Han er en fætter til lærer Hansen i Rurup. Iver Iversen fra Jægerup, Jems Johansen fra Gram, Martin Jørgensen fra Øster Lindet, Knud Bock fra Anslet og en 4-5 mere. Der er også mange bekendte her. Andreas har vel ikke været hjemme på orlov? Her fortælles det, at I nu også har fået smørkort. Passer det? For så kan du i hvert fald ikke undvære meget smør og sende til mig. Kan du ikke sende mig nogle småkager? De andre har alle fået den slags hjemmefra nu i julen, og det er dog nyt for en nu. I morgen skal vi vaccineres for sidste gang. Det varer nok ikke længe, før kompagniet må i aktion, og før kan jeg nok ikke regne med at få orlov.

1916

9. januar

I dag er det atter søndag, og jeg har været her i 5 uger. I formiddags var vi i kirke og bagefter var vi til ??? I går aftes fik jeg et kort fra dig. Jeg har fået din pakke med cigarer, tobak og alle de andre gode sager, og jeg siger mange tak for det hele. Kagerne smager vældig godt. Det er jo nyt for mig, for jeg fik jo ingen småkager til jul hjemmefra. Det smertede mig en del, for alle kammeraterne havde fået kager, men nu har du jo indhentet det forsømte.  Jeg mangler ikke penge foreløbig og heller ikke pakker. Jeg skriver når jeg mangler noget. Chr. Andresen tog 26 M pr sæk for hveden.  Det er for meget for han fik jo kun 24,75 for det indleverede korn. Det havde været nok med 25 M. Havren var 950 pund a 30 M pr. 200 pund i alt 142,50M Du må enten anklage knægtene til Amtsforstanderen eller lade dem købe, for vi kan få et par russere. Jeg er jo indkaldt så karlene må adlyde den nye bedriftsleder. I disse tider kan man jo ikke gøre så meget som i fredstid, før man bliver straffet. Du må ikke give dem penge. H. Sørup vil bestemt, hvis du spørger ham om det, ordne sagerne. Du må hellere prøve at søge orlov til mig, så jeg kan komme hjem, så jeg kan ordne sagerne. (Dette er på dansk, så Marie ikke misforstår det) Roelandet skal også have staldgødning, og det en god gang gødning. Hvad mener H. Sørup om Lassens ko?  Var den passende, og hvad er den værd? Jeg kan måske købe koen af Lassen. Jeg fortalte, at Tinne ikke ville sælge koen. Det mente Lassen var pjat af hende. Har Krieger ikke givet dig noget for den sorte ko, som han fik i efteråret? Vi kan da i hvert fald tilkomme noget for huden. Jeg skriver et kort, for det går hurtigere. Alt skal jo gennemlæses. Jeg er blevet forkølet, men ellers går det godt. Hils alle naboer og bekendte

1916

16.januar

Nu er søndag igen og endog den 6 søndag her i Kehl. Tiden går hurtigt, for vi er altid i gang. Denne søndag har vi dog fri. Jeg må ligge i sengen både i dag og i morgen. Jeg er ikke meget syg men brystet er jo angrebet på grund af forkølelse, og når man fejler noget må man jo melde sig. På tirsdag skal jeg igen i tjeneste hvis jeg kan hole det ud. Ellers må jeg jo melde mig syg igen. Jeg fik dit brev i går aftes. Du skriver at N. Hørlück var hos Strufe og så er sagen jo i gode hænder. Du skrev at H. P. koen er bedre. Og det er da glædeligt. Det var ikke godt om den måtte bort. Det er jo den bedste vi har til både mælk og opdræt. Hoppen er jo også sikkert med føl. Jeg håber at komme hjem inden den skal fole. Du skriver at hans Nissen er hjemme på orlov. Det er jo en glæde for hans forældre og hans søskende. Hans mor glæder sig nok især. Hvis han stadig er hjemme så hilse ham mange gange. Hvis vi har plads til det kan vi let hyre 4 krigsfanger for vi har jo arbejde nok. Hvis de har tid til det kan de jo rydde op på heden. Bed Carl Rossen hvis vejret tillader det at tage fat på det vestlige stykke. Heden ved Hollesen skal afbrændes. Du skal nok have tilladelse hos amtsforstanderen. Det ordner Strufe for dig. jeg skriver et par ord til Strufe og takker ham for hans tjenstvillighed. Du må gerne sende mere smør for her er mange kammerater som ikke har mere smør og som gerne vil betale for det. Du må også sende mig prisen på smør. Du kan sætte dig i forbindelse med Andersens kone fra Gram gennem telefonen thi hendes man er også her. Hun og fru Friis fra Jels har snakket om at de vil besøge deres mænd her.

1916

20. januar

Du skriver at du har sendt en pakke med smør og pølse. Det er godt, for det går mod enden med smørret. Jeg har det ellers godt. Jeg har bare svært ved at holde tjenesten, når jeg bliver forkølet. Nu har vi også fået tornyster og sandsæk, og dermed bliver det ikke lettere. Den 26. januar siges det, at vi har opstilling, og så bliver vi inddelt i kompagnier. Vi kan endnu ikke udføre tingene godt nok. Det er ikke så let for vi ældre folk at vænne os til det. Efter opstillingen får vi måske orlov, men vi ved det ikke bestemt endnu. Du har vel selv sendt reklamationen ind, så du med sikkerhed ved, den er kommet af sted? Når den blot ikke ligger på Landrådens kontor. Du skriver om Lassens ko, men nu skriver vi ikke mere om det! C. Rossen havde også en karl. Er han bedre end ham, vi havde? Vi må jo have en karl, der vil tage al slags arbejde. Kommer jeg hjem, skal jeg nok selv overtage ledelsen af virksomheden. Du mener J. Nissen bliver hjemsendt. Han skal vel igen til Ellen Knust?  Ellers kunne han måske vende tilbage til os? Så var vi godt hjulpne. Hvordan har du og børnene det? Hilsen--- Tilføjelse Aften: Jeg har lige fået din sidste pakke. Alt var i god behold. Jeg siger mange tak kære Marie. Jeg har foreløbig nok af alt. Hvis jeg mangler noget, skriver jeg

1916

23. januar

Jeg har lige spist til middag og har tid til at skrive et brev til dig. Jeg har det ellers godt. I dag har vi været her i 7 uger. Tiden er lang men for dig bliver den sikkert endnu længere. I formiddags har vi været i kirke. Du skriver at du har en håndvægt. Det er ellers en stor løn han forlanger, men det er der ikke noget at gøre ved. Bare han er dygtig og flittig har det ingen nød. Hvis Carl Rossen kan få en kuskeplads kan vi ikke lægge ham til last, at han tager den, skønt vi dårligt kan undvære ham.  Han lader sig nok leje ud fast. Du kan måske tilbyde ham en god løn? Det er værd at betale en god mand der kan holde 4 russere i gang. Vi har arbejde nok til dem. Hvor mange russere er der nu i arbejde i Allerup? Måske kan der endnu beskæftiges 10 i landsbyen. Vi har dejligt vej hver dag med mild vind. handskerne behøver vi næsten ikke mere. Du skrev at du ikke havde det så godt? Håber det går bedre. Mig skal du ikke være i sorg for. Jeg skal nok melde mig syg i tide. Et par fra vort korporalskab har frisøndag i dag. Det kan vi bede om nu. Jeg har ikke særlig lyst til at se mi9g omkring her selv om det er en skøn egn. Jeg ville hellere hjem på orlov når blot ansøgningen kommer frem med det første. Jeg skulle gerne have mindst 14 dage. (nogle passager i brevet er på dansk) Hilsen---

1916

26. januar

Nu har jeg lige hentet en pakke fra dig på skrivestuen. Du skal ikke under disse omstændigheder sende større portioner smør. Bare lidt til mig selv, men gerne lidt kogt flæsk. Jeg har endnu ikke fået flæsk siden jeg rejste hjemmefra. Mælk har jeg heller ikke fået og kaffen drikker vi sort. Guanoen skal bruges til forårssåningen. De må hellere vente med at så den da jeg måske kan komme hjem og give besked. Jeg ved jo heller ikke om al den gamle guano er sået. Det er godt I ikke har haft flere ulykker i besætningen. Du skriver at Chr. Kommer hver dag. Det glæder mig og det må da også være en glæde for dig. I går havde vi besigtigelse. Den faldt godt ud og nu bliver vi inddelt i kompagnier. Om 2-3 uger er der en besigtigelse igen og inden den er overstået kan vi nok ikke håbe på orlov, så du må ikke vente mig foreløbig. Når foderet ikke er rigeligt, må I hellere lade være med ????? I morgen har vi festdag. Det er kejserens fødselsdag. Så skal vi ti forestilling på pionerkasernen. Bagefter har vi fri. Jeg har også sendt et kort til digt og et fotografi til Laust og Jens. Kan I ikke få reb er I nødt ti at tage hammelrebene af stadstøjet. Så må vi se at få noget andet i stedet. Kommer jeg hjem, vil jeg se, om jeg kan skaffe noget reb et sted på hjemvejen Hilsen---

1916

30. januar

I dag er det igen søndag og nu er det den 8. søndag. Tiden går hurtigt, men jeg tænker på dig og de kære børn. Nu må vi marchere med bagage, og det falder mig svært. Jeg har svært ved at holde det ud. I går var jeg hos lægen. Han sagde, jeg skulle ligge 5 dage i sengen og så melde mig igen. Underofficeren sagde, at der stod tre dages skånen i hans bog. Jeg vil klage over det. Hvad vi ellers laver, kan jeg ikke skrive. Du skal ikke være urolig for mig. Hvis jeg ikke kan holde det ud, må jeg melde mig syg. Mit bryst er jo ikke stærkt. Det ved du jo. Det er ikke ringere end før, men nu går vi hele dagen med 30 pund på ryggen. Det har jeg ikke kræfter til mere. Men jeg skal nok melde mig syg i tide. I går fik jeg brev fra Chr Bargisen. Han har det ikke godt. Minne havde sendt ham min adresse. Det glæder mig at høre fra gamle bekendte. Hvordan går det med mejeriet? Jeg har læst i Hejmdal, at mejeriet er lukket. Tager I selv mælken, eller sender I det til Arrild? Lassen mener, at folk fra Allerup sender deres mælk til Arrild. Ansøgningen har jeg ikke hørt noget fra, og der er heller ingen sendt hjem på orlov herfra. Hvordan går det med køerne? Der er vel ikke flere, der har kastet kalv? Jeg snakker næsten hver dag med Lassen og også med H. Kjær fra Arnum. Han er jo også her. Her er mange bekendte fra Nordslesvig. Det hjælper, så tiden går bedre. Hvordan går det? har du fået børnene fotograferet? Her på stuen er alle vi nordslesvigere blevet fotograferet, men vi har ikke fået billedet endnu. Jeg har skrevet til H. Sørup om han kan skaffe os noget reb. Hilsen---

1916

2. februar

I dag har vi Kyndelmisse, og vi er ikke blevet klogere af det. Jeg er atter blevet sendt 5 dage i sengen, for jeg kan ikke udholde de lange marcher med tornyster. P. Brodersen fra Åbøl ligger også i sengen og skal skånes.  Han kan heller ikke holde tjenesten ud.  Om vi kan sendes hjem på grund af det, ved jeg ikke. Foreløbig er der ikke udsigt til det. Nogle af dem, der kan gøre tjenesten med, er sendt til fronten. De er dog ikke klar til felttjeneste endnu. Måske bliver vi overført til brandværnet. Det kan også være, vi bliver sat til at skrælle kartofler.  Det kan vel også være, at jeg kommer hjem til forårsarbejdet. Det er sagtens ikke muligt at købe tag til foråret? Vi mangler hårdt at få tækket møllen til gårdsiden.  Vi kunne bruge 30 traver, når det er til at få. Vi er her 4 nordslesvigere på stuen. Tiden bliver ikke så lang, når man har godt selskab. Har du sendt smør, for jeg har måttet låne af en kammerat. Du må hellere sende noget med det samme. Kan du ikke få A. Thyssen til at købe nogle ege til hegnspæle og et par grantræer. Ligeledes noget bøg til brænde. Du skal ikke være bekymret for mig. Jeg er ikke syg. Kan blot ikke tåle tjenesten. Og så må jeg melde mig syg for at blive fri. Hvordan går det med pløjningen? Der er sikkert for vådt. Der er jo et par af kalvene der ikke er blevet kastrerede. Hvos det ikke er gjort endnu så bed Svennesen om at gøre det hvis han kan, for du skrev jo at han var syg. J. Paulsen er hjemme på orlov. Det ville jeg også gerne være. Jeg kan ikke komme hjem foreløbig. Hils dine forældre mange gange fra mig Hilsen

1916

4. februar

Hvordan går det derhjemme? Russere får vi jo ikke, og hvordan skal vi få at arbejdet gjort? Foreløbig får jeg jo ikke orlov. H. Sørup skriver, at Brandenburg måske kan skaffe en knægt. Du kan jo skrive til ham, men det bliver sikkert for dyrt.  Han skal lejes for Mark og ikke for Kroner. Ellers bliver for dyrt på grund ag kurserne.  Han må også kunne ville gøre alt arbejdet med. Kan du ikke sende Claus regningen for græsset og bede ham betale, så kan vi jo senere ordne det med ham. For hvis vi skal sende pengene herfra bliver det jo alt for dyrt. Hvis du kan købe sommerrug og det ikke er alt for dyrt må vi hellere så 3-4 sække på heden, da vi ikke har for meget havre. Mergelkørsel er der vel ikke tale (dette er på dansk) Han ved nok ikke, hvad mergelkørsel hedder på tysk) og der er vel heller ikke folk til at udføre det.  Ellers var det godt at få mergel ud på det højeste af det store stykke med boghvede. Måske Carl engang kan få tid til at rydde de buske, der står på bjerget, hvor der var rug sidste sommer. Der vil vi have kartofler i år, og buskene står altid i vejen. Hvordan går det med kartoflerne? Har I nok for vi skal gerne bruge 6-8 tønder til at lægge og måske endda lidt mere. Måske kan P. Nissen Hummelhave sælge nogen til os? Det er også hos ham vi skal have porshafer (en slags havre.) Du skal gerne have 10-12 sække.  Vi skal også have 3-4 sække byg til såsæd. Men det er måske for dyrt? Så sidder der 6 læs blandkorn over stalden af det fra toften. Det kan vi også bruge i stedet for byg. Det er fra marken ved sprøjtehuset. Det gav meget byg. Det bedste havre som vi skal så, sidder også over stalden og Carl må sørge for, at det er rent, så der ikke kommer løst korn med i halmen. Roelandet fra sidste år skal have lidt guano- ellers ingen gødning, da der skal sås byg eller blandkorn. Sker der noget kære Marie, kan du jo altid  telegrafere til mig. Håber du har det godt og beder til Gus at du må komme denne hårde tid godt over. Jeg ligger igen i sengen (habe Bettruhe) og ved ikke om jeg kommer i tjeneste i næste uge.

1916

7. februar

Jeg har lige fået brev fra dig. Du skriver, at du igen har sendt en pakke med smør og småkager. Det kommer sikkert til min fødselsdag. Du har sendt orlovsansøgningen til rekrutdepotet men jeg har ikke hørt fra det endnu. De første 8 eller 14 dage gives der ingen orlov. Vi skal først have 2. Besichtigung (inspektion.) Så er vi ikke mere rekrutter men rigtige soldater. Først da kan vi få orlov. I morgen skal vi på march til et skydeområde noget lignende det i Lockstedter Lager. Jeg skal ikke marchere, men køre med tog. For jeg kan ikke holde marchen ud.  Lægen har erklæret at jeg skal køre dertil. Det var en stor glæde for dig at Ane besøgte dig. Du skrev de havde en overraskelse i vente. De havde ellers ikke troet noget sådant kunne passere. Måske kommer den længe ventede søn. Jeg tror at det bliver en søn denne gang. Dejligt at du har det godt. Det har jeg også for så vidt. Blot jeg ikke anstrenger mig for meget. Foreløbig mangler eg hverken smør eller sul. Jeg venter på pakken med flæsk. Det har jeg ikke smagt længe, men kammeraterne har haft og så fik jeg også lyst ti det. Lad dem sanke alt bindegarn sammen og gøre til reb. Jeg har vist kammeraterne fotografiet. De beundrede vore 3 stærke drenge. Hvordan har dine forældre det? Jeg fik en hilsen fra H. Timmermann i søndags. En af mine kammerater var på samme lazaret som han. Jeg har også fået brev fra J. Hollesen Han skriver at rugen står godt.

1916

16. februar

(på dansk) Jeg ved ikke om du har modtaget mine undervejs sendte kort. Vi rejste søndag den 13. om morgenen fra Kehl og er nu i Bramberg men i morgen tidlig går rejsen videre østpå. Hvorhen ved jeg ikke bestemt, men måske er målet Rusland. Kan du forestille dig det? Jeg har det ellers godt, men tror ikke jeg kan tåle kulden. Orlov blev det altså ikke til denne gang, hvordan det siden kan gå ved jeg ikke, men måske kan det lade sig gøre til foråret. Det er vel bedst at I nu henvender jer til Landråden At han kan sørge for bedriften eller også skaffe mig hjem. Det hele er gået til med tomme løfter. Når vi havde haft besigtigelsen skulle vi have orlov. I stedet kom vi bort over hals og hoved. Jeg var ellers ikke udtaget til transport men så manglede de 8 mand, og så var underofficeren så venlig at udtage mig. Måske er det lige så godt. Vi ved jo ikke hvor de andre kammerater kommer hjem og det er de simpleste og svageste der er med os her, så vi er vel bestemt til besætning. Andersen fra Gram har vel talt med dig? han skulle hjem til sin moders begravelse. Pakken modtog jeg på min fødselsdag og jeg siger mange tak. Det var ellers den sørgeligste fødselsdag jeg nogen sinde har haft da det var den dag jeg modtog efterretningen. Jeg ville gerne have sparet dig for den efterretning Marie,  men det er jo umuligt. Jeg tænker også at vi får det bedre end i Kehl. Det var det ringeste sted vi kunne være. Så lykke har vi ikke haft. Lassen blev i Kehl, men ikke længe. Marie vi må bede Vor herre at han vil vende alt til det bedste så vi samles igen. Du må tale med H. Sørup. Da jeg ikke kan have med det at gøre.

1916

17. februar

Da vi forhåbentlig bliver i Bramberg i 6 dage, kan du jo skrive hertil og lade mig vide hvordan I har det. Jeg har det godt. Rejsen går til Rusland. Jeg tænker jeg kommer til et arbejdssted, da det er de dårligste de har sendt bort. Så er det jo godt at vi er kommet fra Kehl da vi ikke havde det godt der og ingen fik orlov derfra,. Overløjtnanten var ingen god så vi har ikke tabt noget ved denne rejse. Adressen som du kan benytte hertil vil jeg skrive nedenunder. Jeg tænker du kan have brevet på lørdag. Hvis du skriver samme dag og får brevet sendt til Toftlund med toget samme dag kan jeg have det inden vi rejser herfra. En orlovsansøgning kan du gerne sende af sted med det samme men det nytter ikke før du har den adresse hvor vi skal hen. Hilsen Landsturmmann Lund Schrøder Wilhelmstrasse 36 Bramberg

1916

19. februar Bramberg

Jeg har ikke hørt fra dig, siden vi rejste fra Kehl.  Vi får vel ingen post her før vi når til vejs ende. Vi har det godt i disse dage. Vi har en højst to timers tjeneste om dagen. . Vi ligger i massekvarter. 54 mand i en sal. Deraf er 12 nordslesvigere. Der er flere her, men ikke i vor sale. Vi ligger alle danske side om side i den ene ende af salen og i vor fritid rykker vi sammen i en kreds og taler sammen om det kære Nordslesvig og om vore kære derhjemme. Nu først ved vi, hvad vort hjem har været for os. Måske har vi godt af denne prøvelsens tid. Alle venter med længsel efter freden og det må vel også snart lakke mod enden med alt det forfærdelige. Jeg ved ikke, hvordan det går med bedriften. Hans Bejer og A. Thyssen skal nok hjælpe dig til rette. Mangler du penge, må du helst henvende dig til Hans Bejer. Han skal nok hjælpe dig. Så ordner det sig nok i foråret, når vi får kreaturerne solgt. Al pløjeland, som er merglet på heden skulle gerne have guano. De to første stykker ved vejen skal gerne tilsås med havre og græsfrø og det tredje stykke med roer.  Måske kan det lykkes, at jeg kommer hjem inden såtid, når du sender en orlovsansøgning. Men først må vi have en adresse. Vi mener, at vi bliver liggende her bagved, men det er ikke så morsomt at ligge flere hundrede mil fra sit hjem Håber dine forældre har det nogenlunde

1916

22. februar Galicien

I går skrev jeg kun et ansigtskort til dig, men i dag skal du have et rigtigt brev. Klokken er kun 8 om morgenen og om en time skal vi i eksercits. Af tjeneste har vi ikke meget men vi venter jo hvert øjeblik på ordre til at rejse videre. Feldwebelen, som er transportfører, fortalte i går aftes, at v skal ti Lida, men  det ligger så langt fra fronten, og vi fik sandsynligvis aldrig fjenden at se, da de havde masser af yngre mandskab,  og vi er bestemt til besætning. Det er heller ikke udelukket, at jeg kan blive sendt tilbage til Tyskland igen, da jeg kom fra kehl uden lægeundersøgelse. Har du sendt smør siden fødselsdagspakken? Du skrev at du ville sende noget. I så fald må det blive sendt efter fra Kehl. Flæsket smagte fortræffeligt og var en lækkerbisken. Kød og pølse mangler jeg ikke endnu. Vi rejste fra  Kehl og hertil i 3 dage og to nætter, og de siger, vi kan rejse i tre dage og to nætter endnu, inden vi når til vejs ende. Er Valdemar Nissen endnu i Rusland? Så send mig hans adresse og også N. Thomsens. De kunne måske være i nærheden, så jeg vil gerne have deres adresser. Du må hellere sende en orlovsansøgning

1916

24. februar

(på dansk) Kæreste Marie Vi er jo her endnu så det så ikke ud til at de har så travlt med at få os herfra og for vores skyld haster det heler ikke med mindre vi kunne komme hjem til vore kære. Længes hjem gør vi jo alle især nordslesvigerne. Der er vist ingen der holder så meget af hjemmet som nordslesvigerne. Ellers forstår tyskerne bedre at skjule det. Der er vel også dem der synes det er et herreliv her. Her er jo alle slags folk imellem. Hamborgerne skændes ofte i stor stil og der er også enkelte som ikke godt kan lade de andre være i fred. Dem vinker vi af. Der er også mange skikkelige folk imellem tyskerne så det går temmelig godt. Jeg har kun modtaget det ene brev fra dig. har du skrevet flere må de jo kommer. Kommer der breve til os når vi er afrejste kan de gå efter den nye adresse så du kan roligt skrive. Hvordan går dent med runkelroerne? Der bliver vel ikke for mange ødelagt af dem? Har I fået aftærsket og hvor meget korn har det givet? Giv ikke for megen rug af. Da må I sørge for os selv også. Af havre er der ikke for meget måske endog for lidt med ”porshavre” har jeg jo bestilt hos Nissen på Hummelhave. Det må jo heller ikke vare så længe før køerne begynder at kælve men huske bestemt hvornår kan jeg ikke. Der er vel ikke flere der har kastet kalven? Har du mærket noget til H. C. Petersen og Th. Thomsen som har købt græskøerne? Den bunte ko fra Svennesen fejler vel ikke noget. Den var jo syg sidste sommer men du må ikke tale om det til nogen. Du kan jo måske lægge mærke til den. Der må ikke gerne være noget i vejen. Når vi har den afleveret har vi ikke mere med den at gøre.’ Jeg er her sammen med en fra Hønning som jeg har kendt før. Han bor nu i Rejsby ved Brøns Jeg håber du har det godt og at du kan regne med børnene. Sig til dem fra deres far at de skal være gode ved deres mor. Når blot jeg kan komme hjem og se hvordan sagerne står men det nås vel sagtens ikke før forårsarbejdet. I må begynde at søge om orlov i god tid lige så snart I får adressen. Har vi Carl endnu? Tyskeren skal snart rejse og det bliver ikke let at få en anden Hilsen

1916

27. februar

Kære elskede Marie (Tonen er blevet inderligere) I dag er det så søndag. Det er 14 dage siden vi rejste fra Kehl- den anden uge her. Når blot man vidste hvornår enden var, så kunne man trække fra for hver dag der går. Måske er enden nærmere end vi aner. De fortæller at de har taget 10.000 russiske krigsfanger igen, når det ellers passer. Om det bringer os nørmere enden ved jeg ikke. Når de får så mange fanger, kunne Afvandingsselskabet måske komme i gang, når der bliver arbejdet derfor. Nu ligger vi roligt her og det siges, at dem der er tilbage i Kehl er halvdelen hjemme på orlov.  Når ellers det passer, er Lassen måske hjemme i denne tid. Ellers må han vel komme siden. Foreløbig har vi andre nu ingen udsigt til orlov. Værst er det jo for jer derhjemme. Vi andre tåler det jo nok. Nu nærmer foråret sig og den værste kulde er forbi. Vi længes alle efter hjemmet men ellers har vi det nogenlunde gemytligt, da der er en del imellem med godt humør. Her i salen er vi følgende: Nordslesvigere: 2 fra Brøns- den ene fra Rejsby- 2 fra Ladegård ved Hammelev, 1 fra Stollig, 1 fra Lunding, 1 fra Grarup, Thomas Hansen fra Skudstrup er min gamle korporalskammerat fra Kehl, 1 fra Kastrup, 1 fra Rødding og 1 fra Jels. Der er en del nordslesvigere i en anden sal. Der er også P. Kjær fra Arnum og Poul Refslund fra Stenderup. Med føden kan vi komme igennem, men blandt civilbefolkningen er det rent galt. Børnene står her hver dag og mangler brød, men vi kan ikke undvære noget. Har en for meget har en anden for lidt. I dag har vi fri og vi skal ud i staden for at se. Vi kan jo ikke være bekendt at have ligget her i 14 og så ikke at have set Bramberg. Se en gang efter i lommebogen hvornår følhoppen er bedækket. Det står skrevet på den anden side ved kalenderen ud for datoen og så må du regne 11 måneder frem efter den tid. Har I fået møg spredt? Ellers er det jo arbejde til russerne, hvis I får nogen. Du har vel ingen faste karle fået endnu? Rejse kan du jo ikke i denne tid. Ellers måtte du hellere rejse til Landråden da vi ikke kan drive en gård uden folk. Hav det nu godt. Vor Herren skærme os alle Hilsen---

1916

28. februar

(på dansk) Min kære elskede Marie I dag modtog jeg to breve fra dig skrevet den 12. og den 14.  og et kort fra H. Bejer samt et kort fra Chr. Bargisen som alt sammen havde været i Kehl. Du skrev om tærskningen, og Hans Bejer gjorde rede for, hvor meget korn det gav. I må for aldrig ikke sælge for meget, da vi ikke må have for lidt til sæd og til hestene. Jeg skrev til Hans Bejer om den sorte hest, som bliver stædig. Jeg skrev da, han helst måtte sælge den, men for øvrigt må han selv bestemme, hvordan han bedst kan ordne det. Er det for andet en for tærskeværket den har vist sig stædig? Derfor havde den også lidt nykker i efteråret, men ellers mærkede jeg aldrig til noget. Det fik jeg ikke skrevet til Hans Bejer, men du kan jo fortælle ham det. Jeg regnede ikke på det, dengang da vi aldrig mærkede noget siden. Fra notar Schmidt har jeg ikke hørt noget men skal der være termin den 13. marts, må jeg snart få underretning derom, da jeg selv må møde op, efter hvad du skriver. Min adresse har de vel fået, som den var i Kehl, og så må de vel kunne finde mig. Skal jeg møde i Flensborg den dag, må jeg vel kunne få orlov at komme hjem med det samme. Jeg har kun haft et brev fra dig, siden vi kom til Bramberg. Det kan jeg ikke forstå da kammeraterne får breve hver dag. For et par dage siden havde jeg dog brev fra Th. Hybschmann. Han skrev, I havde det godt, og Laust og Jens kom netop ind ad døren med kort fra fader. De fortæller her, at en del fra Kehl er hjemme på orlov, så måske også Lassen er hjemme. Du kan jo hilse ham, om så er. Jeg skrev for nogle dage siden om et pund smør, og jeg håber, det er undervejs, da tørt brød ikke smager mig så godt. Men forvænnede er vi jo også. Jeg har det ellers godt og håber, også du har det godt.  Du skrev, at lille Christian ikke er så rask, men jeg håber, han er bedre igen, men det er jo en streng tid for dig både med det ene og det andet. Du har vel ingen karl fået endnu.  Har vi fået russere? Du får da vel krigsunderstøttelse, ellers er det Strufes skyld. Hilsen---

1916

29. februar

Elskede Marie Vi har nu lige fået meddelelse om at vi skal bort herfra i eftermiddag. Feldwebelen fortalte os det og så må det vel passe. Vi har nu travlt med at pakke sagerne sammen. Det går vist nok til Lida i Rusland. Jeg skal nok sende adressen så snart som muligt og så kan du jo prøve med en ny ansøgning. Du skrev om nogen hvede som lå på loftet. Jeg havde jo tænkt at få den malet i ??? så vi havde nok til husbrug. Er der mere, end I har brig for, kan I male det imellem til brød. Jeg ved ikke, om du bager selv. Det er jo nok for besværligt for dig i denne tid, kære Marie. Det spiller ingen rolle at lade bageren bestyre det, når ellers brødet kan række til. Nu må du ikke sørge over, at vi skal herfra. De siger nu, at det ikke er helt bestemt endnu, men vi skal holde os rede, så det kan jo fejle endnu. Jeg vil nu vente med at sende brevet, til vi får nærmere besked og så skrive resultatet. Der var endnu ingen breve fra hjemmet til mig denne morgen, så de må vel ligge fast undervejs. Jeg har det godt, og håber også I har det godt alle sammen. Du skrev, at dine forældre ikke havde det godt, og det er jo kedeligt.  Bedst var det, om Vor Herre ville løse op for dem, men vi må jo underordne os hans vilje i al ting kære Marie, så hjælper han os også nok godt igennem denne ufredens tid, thi hans er magten og æren i evighed. Nu lev vel og de kærligste hilsener til alle I kære derhjemme Hils dine forældre samt alle venner og bekendte og hele familien. Hilsen--- Nu er det bestemt at vi rejser herfra kl.6 i eftermiddag og rejsen går til Lida i Rusland Farvel I kære derhjemme.

1916

2. marts Lida

Jeg er nogenlunde rask, men om jeg kan udholde tjenesten er noget andet.  Vi har lutter unge underofficerer, og enkelte af dem er nogle stramme karle, Der er også gode imellem. Vi har en god en. Her er også en underofficer fra Højer. Han er fourier, og han er en flink mand. Første aften vi var her, kom han ind i stuen til os og spurgte, om der var nogen fra hans hjemegn, men der var lutter Haderslevere. Vi har hjulpet ham ved adskilligt, når han mangler mandskab til hjælp. Han taler dansk med os. Hans navn er Schmidt. Nogle af os danske er kommet ind mellem unge. Vi har nu haft held, thi vi er 17 danske på vor stue. Alle sammen bekendte fra Kehl og enkelte, som jeg har kendt hjemmefra. Her er fx mejeribestyreren fra Lerte. Ham har jeg kendt som dreng. Og Peter Schmidt fra Arnum har tjent hos J. Nissen i Rurup som karl for mange år siden. Lad mig se, du får en ansøgning af sted. Jo før jo bedre. Det er søndag formiddag, og en del af kammeraterne er i kirke, men vi behøvede ikke alle at tage af sted, og så foretrak jeg at blive hjemme i fred og ro og skrive. Her hører vi intet f fra krigen, og det kunne være morsomt at få en avis tilsendt hjemmefra. Har vi Carl Rossen endnu? Tyskeren er vel borte.? Har I fået en ny karl? Og har vi russere? Du ser, at jeg er nysgerrig, og det er jo ikke så sært.

1916

8. marts

I dag er det den 8. marts, og det kan snart blive 4 uge siden, vi rejste fra Kehl og i den tid har jeg kun hørt fra dig en gang foruden brevene som kom fra Kehl. Her er ikke gemytligt, men godt er det jo at vi er så mange danske på stuen. Der er dem som ligger 1 og 2 på stuen mellem lutter tyskere, Og enkelte er blevet inddelte mellem unge. Det er en stor uretfærdighed, da de gamle umuligt kan udholde så meget som de unge. Nå udskældt bliver man i stor stil, men også dertil kan man vænne sig. Der er enkelte af underofficererne, der er nogle stor skurke. De behandler folkene som hunde. Vi har nu en temmelig god en i vort korporalskab, og det har meget at sige. Jeg ligger her ved siden af Andreas Jensen fra Rejsby. Han er født i Hønning på Svinehøj. Ham har jeg kendt fra ungdommen af. Han har tjent på Rurup Mølle en gang og tre år hos H. Rostgård i Roost. I dag har jeg meldt mig syg og er kommet på revir. Du må ikke blive urolig for min skyld. Jeg er jo ikke sådan syg men kan bare ikke holde eksercitsen ud. Jeg må jo prøve, om jeg ikke kan komme løs i det mindste tilbage over grænsen. jeg kan ikke tro andet, end at det kan lykkes for mig, for hvad skal de med en mand, som ikke kan udholde marchen. Jeg venter hver dag at høre fra jer derhjemme, thi jeg er meget urolig for dig i denne tid min egen elskede kone, og jeg tænker altid på dig min, og adskillelsen falder mig også sværere af den, og jeg beder til Vor herre, at du må få det godt overstået. Hvordan er det med din far og mor. De har det vel sagtens ikke godt. Jeg skulle have skrevet til dem, men jeg får ikke skrevet meget andet end hjem, men det gør jeg så også næsten hver dag. Jeg håber, du får alle mine breve, da du så dog ved, hvordan jeg har det. Hvordan går det med den sorte hest? Har vi fået en karl? Står sagerne ellers godt derhjemme? Hilsen---

1916

9. marts

Jeg havde lige i dag to breve og to kort fra dig samt en pakke. Der var også to kort fra Chr. Bargisen. Jeg takker meget både for brevene og for smørret. Nu er jeg temmelig godt forsynet foreløbig, da jeg for ikke så mange dage siden modtog de andre tre pakker. Du kan tro kære Marie, det smager godt med smør på brødet, når man i lang tid har spist det tørt. Jeg har med det samme skrevet til Bargisen at han ingen orlovsansøgning måtte vente fra os og meddelte ham også grunden. Vil du ikke nok sende ham en pakke også en gang min elskede, da han stakkel nok trænger hårdt til det. Pengene mangler jeg ikke. Dem har jeg rigelig af da jeg næsten ingen giver ud. Man kan ikke få andet end fjant for dem her. Vi lider jo ingen nød. Det er noget dårligt slapperi, de byder os. Hvis vi bød vore tjenestefolk den slags, så ville de rejse med det samme. Med rosen er det nu igen bedre, men næsen er jo rød endnu. Jeg har den tilbunden. I går kom en del syge med lazarettog på vej mod Tyskland, men en del måtte blive nok af mangel på plads. Der var fem her der skulle have været med og måtte blive. Det var jo en slem skuffelse for dem. De ønsker alle at komme hjem til Tyskland og at krigen kan få en ende.  De fleste ser sort på krigen. De mener, hungersnøden står for døren, og i storbyerne er det vist nok allerede galt. Det kan jo bedre gå for dem der bor på landet. Du mener, Chr. Andresen kommer hjem som vagtmand. Det er jo godt. Jeg havde jo ikke fået den bestilling. Dertil bruger de blot gammelt uddannet mandskab. Os andre gamle førhen kasserede behandler de som dumme rekrutter og på den mest uforskammede måde. Men tøv blot, thi der kommer vel en gelgældelens dag for den tyske milits. Jeg beder til Gud, at du må have den svære tid godt overstået. Vær forsigtig og kom ikke for tidligt ud af sengen. Hils de kære drenge fra deres far hilsen--

1916

10. marts

Jeg ligger jo endnu på revir her og har det for så vidt godt nok, men hvornår jeg kommer ud herfra, ved jeg ikke, da jeg endnu har nogen feber. I dag ligger jeg her på 3. dag, og kammeraterne bringer mig føden herhen.  Vi ligger jo ellers her i en stor russisk kaserne som de har lavet lidt om ved.  Og folk er her indstuvede som sild i en tønde. Vi ligger 24 mand på en stue. To rækker senge over hinanden. Et bord, to bænke og nogle skamler, og når vi så skal rejse os, står vi og kører op og ned ad hinanden. Her ligger et lag sne, men ellers er der ikke så koldt, så for den ting holder vi det vel nok ud, men friheden den dyrebare er vi beskåret. Vi lever her som fanger, men frisk luft og udskæld får vi nok af, men det sidste bider ikke længere på os. Jeg har endnu ikke hørt fra dig, hvordan sagerne står derhjemme. Jeg håber, du har det efter omstændighederne ret godt Har Lassen været hjemme på orlov. Jeg har ikke hørt fra Kehl om de andre kammerater er der endnu. Vi hører her ingenting hverken fra vest eller øst. Sender du en pakke af, må du ingen tændstikker sende, da det er strengt forbudt på grund af brandfare. Alle pakker bliver eftersete. Vi kan også købe tændstikker lige så billigt her som hjemme. I er altid i mine tanker, og jeg længes efter dig Marie og de kære små. Godt jeg fik portrættet af jer. Jeg har det tit i hånden Jeg beder tit til Vor herre, at han vi forene os igen, kære Marie. Godt var det jo også, om denne skrækkelige krig snart kunne få ende. Men først må Vor herre jo bringe de store herrer til fornuft Hvordan står det til derhjemme? Er de 18-årige blevet indkaldt. I så fald er vel P. Thyssen også borte, og det er jo et hårdt slag for hans forældre. Hilsen----

1916

15. marts

Du har jo nok modtaget mit kort fra forrige dag og deraf kan du se at jeg ligger på lazarettet. Du må nu ikke være urolig for mig, for det ordner sig nok. Jeg har nogen feber og får vådt omslag om brystet, men det kan jeg ikke tåle. Så får jeg hoste og hæshed. Jeg skulle gerne snart til at arbejde mig hjemad, men det er vel sagtens ikke så let. Med Guds hjælp så går det nok. Hvordan har du det min kære elskede Marie? Måske den hårde tid er overstået for dig, når du får barnet. Det er uendelig sørgeligt, at jeg må ligge her til ingen verdens nytte. Du må have det så ensomt i denne trange , og alting skal forsømmes derhjemme for de stores luner og herskesyge. De må få et stort ansvar at bære frem for den evige dommer med al den elendighed, og de mange menneskers død de forvolder. Men lad Gud dømme dem og ikke jeg thi enhver har nok i sin egen byrde. Får jeg ikke andet ud det, vil jeg prøve, om jeg ikke kan få en Erholungsorlov. Du har sendt mange ansøgninger, men svaret var, at her gaves ingen orlov før sidst i april. Det er nu så stor en uforskammethed, som tænkes kan, og man skulle synes, at de vil os til livs. Først til Kehl, hvor der ingen orlov gaves. Da der så var udsigt til orlov der, så af sted til Rusland. Ja det er en net retfærdighed og folkestyre, vi har her i landet. Vi ved ingenting. Her har man sagt, at Verdun er faldet, men jeg klan ikke blive klog på, om det passer, eller det er store ord som må til for at bære modet. Nu må vi se, hvordan det kan gå. Jeg skulle jo gerne hjem i foråret og helst som en fri mand. Men nogen garantier har vi ikke derfor. Hilsen--

1916

18. marts Brevene er nu på dansk

Min kære elskede Marie I dag havde jeg 5 breve og et kort fra dig min elskede. Det, er en usigelig glæde at få brev fra dig derhjemme. I har det efter omstændighederne ret godt, og det glæder mig uhyre. Jeg har sådan længtes efter at høre fra eder, og jeg måtte græde, da jeg fik dine kære breve. Du mener det lakker mod enden med din mor. t vil være et savn, men en lettelse tillige. Godt at hun ikke lider mere. Du skrev, at Andreas måske også kommer til Rusland. Det var dog ikke godt, men Gud give, at denne skrækkelige tilstand må få en ende. I har lejet Carl Rossen. Han er vel dyr, men godte er det, at I kan beholde ham. Så har vi dog en, vi kan stole på, og jeg er meget glad ved det, da han nok skal passe sagerne. Jeg vil en af dagene sende ham et par ord. Det vil nok glæde ham, og jeg kan jo også give ham lidt besked. P. Nissen Hummelhave, har jeg lovet boghvede til såsæd. I kan jo få at vide, hvor meget han skal have. Vi skal jo også gerne selv så noget. Der er måske nok et par sække at sælge, men først må vi sikre os selv. Der var 1700 pund fra tærskeværket, men det er nok svundet en del i vægt. Jeg ved ikke, hvad prisen er, men til sæd er der jo ingen højeste pris, så den er jo vist nok dyr. Jeg ser, at Carl har fået guanoen sået, og det er godt. Der er en del pløjning i foråret, og vi skulle gerne have begyndt i tide. Den toårs plag må vel også kunne forrette noget i foråret, men mere derom til Carl. Jeg tænkte jo nok, at det skulle gå med den sorte hest, da den jo ellers altid har trukket godt. Blot kan vi nok ikke benytte den foran tærskeværket, og de må jo efter dette være forsigtige med den. Så går det nok. Mergelen er vist nok udstrøet på heden. Jeg ligger jo her på lazarettet. Jeg er ikke dødssyg, men blot forkølet, og så må man melde sig for at se, hvad der er at gøre. Jeg har det ellers bedre, selvom jeg er lidt stakåndet. Hosten kan de ikke drive væk, men den har jeg jo altid haft. Det er vist noget luftrørskatar. Jeg beder til Gud om, at jeg en skønne dag igen må være hjemme hos mine kære Hilsen----

1916

20. marts

I dag har jeg modtaget 3 pakker og et kort fra dig min elskede. En pakke med smør, en med flæsk og en med æg.  Det var alt sammen kærkomment og i god behold. Dog var der knækket et æg. Kun vil det ikke være let at få æggene kogte thi vi har ingen kogeapparat her. Jeg talte med sygepasseren derom, men han kunne ikke koge dem. Der bliver nok råd derfor. Jeg har det helt godt, men hoster en del.  Jeg talte med lægen derom i morges, men han trøstede mig med, at jeg måtte have tålmodighed, da hosten skulle drives bort på langt sigt. Han mente, at jeg nok var utålmodig efter at komme i ”stikkerne?” igen, men det er nu ikke det, jeg fejler. Du skrev om orlovsansøgningen, men så længe jeg ligger på lazarettet, får jeg ingen orlov. Det skulle være, hvis lægen bevilliger en Erholungsorlov - det hedder vist rekreationsorlov på dansk. Jeg vil se at holde mig på lazarettet så længe som muligt for at se, om det kan lykkes I går skrev jeg et brev til Carl Rossen med en del besked om  arbejdet, da det jo ikke er sikkert, at jeg kan komme hjem til den tid. I kan vel ingen plads gøre? Ellers synes jeg, vi kunne have fire russere behov i stedet for to. Men det er vel også galt med føden til så mange. Arbejde er der jo nok af. Hans Nielsen fra Toftlund er også her i Lida. Han er ved musikken. Jeg har ikke talt med ham men jeg har talt med en Eggers fra Tiset som også er ved musikken og sammen med ham. Nu ved jeg jo ikke, om der gives lejlighed, men ellers ville jeg jo nok tale med ham Vi er jo dog landsmænd, om end ikke ligedan sindede. Det kan jo være, at det kan tage lidt af militærånden af den slags herrer. Jeg håber, du har det godt min elskede. For mig må du ikke sørge, når blot I kan få arbejdet gjort derhjemme. Du må ikke sende mig andet end en gang imellem. Jeg har endnu pølse og også lidt flæsk. Jeg ødsler ikke sådan med den slags sager. Hilsen--

1916

27. marts

I går sendte jeg et par kort til drengene, Jeg tænkte, de glæder sig derover både for min og billedernes skyld. I dag skal du have et brev, endskønt her er jo ikke meget at skrive om, da den ene dag går som den anden. I dag var her en Generalartz den højeste grad af militærlægerne. Men han undersøgte os ikke. Han spurgte blot lidt ud hos overlægen og så forsvandt han igen. Jeg havde nu ventet mig noget af hans besøg, men han talte ikke et ord med os. Jeg har det ellers lidt godt, og du skal ikke være bekymret for mig. Jeg skal nok klare mig.  Jeg havde kort fra dig i formiddags og så deraf at du er bekymret for mig, men det må du ikke være.   har jeg ikke mærket noget til, og jeg kan jo heller ikke få orlov så længe   jeg ligger på lazarettet.  Det kan jo være, at jeg får ingen orlov. Jeg vil se, om jeg kan fremtvinge en afgørelse. Måske blive fri eller garnisonsudygtig. Jeg er flere gange blevet undersøgt her. De vil jo se, om de kan tage hosten bort, men det bliver nok ikke så nemt.  I Kehl kunne man ikke blive undersøgt. Der sendte de os blot fra uden undersøgelse.  Sneen er nu væk, men det regner hver dag, så her er meget søle, men egentlig koldt er her ikke. Det har det ikke været, siden vi kom hertil. Hvordan der ser ud her, er ikke så let at forklare. Jeg har ikke set meget af byen, men det meste er jo afbrændt.  Krigens rædsler har været overalt her. Kammeraterne mærker jeg ikke noget til i denne tid, men de har vel sagtens nok at gøre og kan ikke få tid til at aflægge besøg. Jeg ligger sammen med en fra Neumünster. Han er for resten helt flink, og jeg bliver helt flink med det tyske, så jeg klarer mig godt med sproget.  Hilsen---

1916

30. marts

I dag har jeg stået mig meget godt. Jeg havde et brev og to kort fra min kære kone. Jeg ser, du har det godt, men er bekymret for mig. Du tror, jeg er dårligere, end jeg er, men jeg lover dig at være ærlig, også hvad sygdom angår. Her går de sådan fra en efter en tilbage til kompagnierne. Det synes, som om de ikke sender så mange til Tyskland, men mere jager dem tilbage til tropperne. Jeg tror også, der har været nogen her den sidste tid, som ingenting har fejler, og det har lægen måske opdaget. Lægen her er ellers meget flink og var der flere af hans slags i den tyske hær var det godt. Men han er ikke mægtig, Forleden dag blev han af generallægen strengt forbudt at give Erholungsorlov, men han kan måske nok anbefale den, når det er retfærdigt, at den gives fra kompagniet. Jeg har også ondt i halsen nu. Vist nok noget mandelbetændelse, og jeg har fået noget at gnide med. Jeg er ikke syg deraf, men det gør ondt, når jeg synker. Men det kan jo gerne vare nogle dage. I går havde jeg besøg af retsherren og måtte aflægge ed i sagen med P. Møller så nu får det vel snart ende, men nu kan jeg ikke sende orlovsansøgning af den grund. Her var en hamborger i morges, som kom ud herfra for et par dage siden. Han har nu 14 dages orlov, men han kom ud inden generallægen var her og er vist nok noget stort derhjemme, Han er kun 26 år og har ikke været meget længere i trøjen end vi andre. Han er uddannet i Hamborg, så han har hele tiden haft fordel. Nå for resten er manden nu meget flink. Alle uden undtagelse længes meget efter fred, undtagen måske nogle af de høje officerer, som forstår at traske rundt både bag fronten og i Tyskland. De er kun til for at plage mandskabet og fortære levnedsmidlerne. Jens Thyssen er hjemme endnu. Godt for ham, for han tåler ikke meget. Forhåbentlig slipper han udenom. Vi vil bede til Gud om, at denne barbariske krig snart må få en ende. men måske skal vi først have hungersnød i Tyskland, som sagtens ikke lader vente længe på sig. De siger, det giver kun 1 pund brød om dagen nu også ved fronten i stedet for før 1½ pund. Og hvad vil det blive til, siger de. Det giver kun varm mad en gang i døgnet, og det samme er noget grueligt pjask. De, der kan blive hjemme og passe deres dont kan takke gud mange gange. Derhjemme er det jo tyskerne, der forstår at trykke sig, og så skal det endda gerne have skær af, at de gerne ville med. Lad dem så stille frivilligt. De skal nok blive antaget, men de skal nok vare sig. Jeg håber, at du er rask min skat og kan lægge en rask og sund lille pige i mine arme, når jeg kommer hjem. Det er vel hårdt for drengene i denne tid at undvære Hybschmanns, men det kan jo ikke undgås. Hils folkene fra mig og ligeledes alle venner og naboer og også familien Hilsen---

1916

2. april

I dag har jeg modtaget t breve fra dig og et fra Ellen Sørup. Det ene af dine breve var rigtignok skrevet den 20. marts og det andet den 27. Ellen skriver at Mette Hørlück kører lige der forbi i sygebil til Hamborg, og at det ser betænkeligt ud med hende. Det er jo sørgeligt især for Marius. Han ligger vel sagtens i Frankrig.  Jeg er jo endnu på lazaret, men har det ellers helt godt. Føden her er ikke at prale af jeg kunne ønske vagtmændene vi havde sidste sommer hertil, så skulle de nok komme på andre tanker. Sørup skrev at I havde byttet 3 sække vinterrug med sommerrug på Mandbjerg. Så har I jo der gjort en god forretning. Det må I se at få sået hurtigst muligt i boghvedemarken og så i resten som er ringlet op til buskene.  Jørgen ved jo så besked, da han har kørt mergelen ud. Du skrev, at Carl og Jørgen havde byttet da Jørgen hellere ville op til os og det glæder mig at høre, at han ikke har været ked af det hos os.- Jeg tror også, vi er bedre kørende med ham end med Carl, da han er mere solid og ved mere om bedriften. Du skriver og spørger om, hvad der skal udlægges. Jeg har ellers for en tid siden skrevet og givet Carl besked, men det er måske blevet borte, så jeg skriver igen. Roelandet skal ikke udlægges med hele toften og Vesterblok og så de to første stykker på heden. I toften må de ikke spare på rødkløveren. Jeg ved ikke bestemt, hvor meget frø jeg har bestilt. En 280-300 pund. Jeg tror, det er opnoteret et steds i lommebogen. Boghveden tror jeg ikke, I skulle have været så ivrige med at slippe løs, da den altid er knap til såtiden og derfor let at sælge, men det kan jo ikke gå galt. Nu må vi se tiden an. Det var jo tænkeligt, om jeg kunne komme hjem til maj. Hils Drea og ønsk til lykke fra mig. Bedre var det, om vi havde besørget hende en bedre kæreste. Vi kunne så let have fået ham over grænsen dengang. Nu ved jeg slet ikke, hvor han er. Hilsen---

1916

4. april

I dag er jeg kommen lidt af sengen.  For første gang siden rosen. Længe må jeg jo ikke være oppe, men tiden vil jeg benytte til at skrive et brev til dig. Af glæder har jeg ikke andre end når jeg hører fra eder, men Gud ske lov hører jeg tit nu.  I dag rejste min sidekammerat til Tyskland med lazarettoget. To gange før har det været bestemt, at han skulle af sted, men først i dag blev det til noget. Nu havde han ellers helt opgivet håbet. Han var fra Neumünster og lå med lungebetændelse. En mand på min alder også landmand. Om jeg kommer tilbage til Tyskland, ved jeg jo ikke. Jeg plejer jo ikke sådan at have lykken med mig, men Vor herre råder jo til slut for alting, og vi må sætte vor lid til, at han vender alt til det bedste. Kammeraterne her på kasernen har jeg ikke hørt noget fra. Jeg har ellers skrevet til flere af dem, men de har vel sagtens nok at gøre. H. Andersen fra Bevtoft har jeg ikke mærket noget til, men derfor kan han sagtens være her. Jeg har jo kun været med til tjenesten i 4-5 dage. Kosten her så som så. Om aftenen får vi noget skrækkeligt kram. De kalder det Hindenborgsuppe men det er vandbygvælling så fyldt med salt, at det næsten er uspiseligt. Mange derhjemme ville undre sig, når de skulle spise den slags. Brødet er godt men deraf gives der ikke for rigeligt.  Jeg ved ikke, hvordan det går Eder med brødet, men soldaterne får nu ½ pund mindre om dagen og så kun den varme suppe en gang om dagen, så det må være knap med brødet, når de trækker fra i fronten. Pakker, siger de også, må ikke sendes mere. I fald det altså passer Hilsen----

1916

5. april

Jeg håber, du har det godt med samt den lille. Vær nu forsigtig og stå ikke for tidligt op af sengen. I går modtog jeg den glædelige efterretning.  Jeg havde et brev færdig til afrejse, men måtte så have et par ord mere med. I dag har jeg modtaget et brev fra dig skrevet den 30.3 samt en pakke med smør og et kort fra N. Thielsen. Du skrev, at H. C. Nielsen også er kommet til Rusland, så det lader til, at de andre er kommet af sted. De har dog haft orlov først.  Os andre har de skurke snydt for orlov og også for lægeundersøgelsen, men Vor Herre straffer dem måske for deres umenneskelighed. I går var jeg lidt træt, men i dag var hjertet mere uroligt, så jeg skal foreløbig blive i sengen igen.  Her har vi nu hver dag smukt vejr med stærkt solskin. Jeg kan ligge i sengen og gasse mig i solen, men ak min hjemlængsel er stor, og jeg græder mine tårer hver gang, jeg modtager et budskab fra Eder I kære. Hvem har du at passe dig min skat? Måske Marie Detlefsen? Du skriver, Mette Hørlyck er død. Det var ellers uventet og en stor sorg for dem. Ellen skriver den 27. at hun lige kørte forbi deres vinduer i sygebil til Flensborg, og nu skriver du, at hun er død.  Det må være kommet rask og uventet. Det må være tungt for Marius. Han kan måske ikke engang komme med til begravelsen. Nu må du hellere vente lidt, inden du sender mere smør, da jeg nu næsten har 2 pund, og jeg bruger ikke så meget her. Nu må du ikke ængste dig for mig. Jeg skal nok komme mig, men helst ville jeg jo hjem herfra, om det også skal tage nogen tid. Jeg sender med det samme et brev til A. Thyssen. Cigarerne har jeg ikke modtaget, og pølsen har du ikke før skrevet om.  Jeg har allerede flere gange sendt både brev og kort til A. Thyssen, men aldrig hørt et ord fra ham, så af den grund har jeg i den sidste tid ikke skrevet. Det sidste jeg skrev var et kort til Marius´ fødselsdag, men fik atter intet svar, så du forstår måske nok, at jeg blev træt af at skrive. Modtog for et øjeblik siden et telegram, at vi havde fået en lille datter. Det var bedste nyhed jeg kunne få---hilsen---

1916

6. april

I dag har jeg atter modtaget et brev fra dig og et fra Hans Bejer samt den bebudede pakke med småkager. Jeg siger dig så mange tak. Jeg fik også en pakke fra H. Bejer med chokolade, lakrids og hyldebærsaft samt en pakke fra Ane med pølse, så du kan nok forstå, det har været en god dag. Jeg har det ellers helt godt, men skal foreløbig blive i sengen, da jeg har noget med hjerteklappen. En som kom fra kasernen fortalte, at der i går var kommet en transport med transport 99 hertil. Det må så vist nok være kammeraterne fra Kehl som nu er landet her også, men orlov har de dog haft forinden. Den har de snydt os for, om vi kan få den siden. Helst ville jeg jo helt have hjemlov, men det går vist ikke så let. Nu får vi se. Alt står i Guds Faders hånd.  Også at hjælpe mig hjem, om det er hans vilje.  Jeg har skrevet til Hans Bejer i dag, om han vi hjælpe dig til rette i foråret også med pengespørgsmålet.  I fald jeg ikke kommer hjem til maj.  Han har købt to stude til os hos P. Hasselstrøm. Jeg har bedt ham ordne det, som han selv synes, da jeg dog ikke kan følge med. Han skal nok gøre sit bedste. Jeg har bedt ham se, om han kan bytte den sorte hest væk med en, som egner sig som følhoppe, da vi godt kan have to følhopper, men penge kan vi ikke give til. Jeg er ked af den kornkorrespondance, Jeg ville ikke påtrænge mig.  Nu kan du hilse mange gange og undskylde min utaknemlighed. Jeg har nu selv forklaret ham sagen i brevet.hilsen  ---

1916

7. april

I dag er jeg så oven senge igen, men må ikke løbe for meget omkring. Det vil vel snart vise sig, om de vil tage noget hensyn til det med hjerteklappen, men jeg skal afprøves igen, så let giver de sikkert ikke slip, men vi vil bede Gud hjælpe os. Jeg har det ellers helt godt, og i næste uge skal det vise sig, hvad lykke jeg har. Enten må jeg tilbage til kompagniet, eller jeg kommer tilbage til Tyskland.  Vi vil håbe det sidste, men må være beredt på alt.  Du må ikke være urolig for min skyld. Jeg er helt uden feber. Blot du nu kan tage dig alting med ro og være forsigtig med din egen sundhed min egen elskede. Jeg håber du har det godt med samt den nyfødte og alle børnene. Jørgen Nissen er kommet, så ledelsen er jo i gode hænder. Hils ham mange gange fra mig. Måske kommer vi til at beholde kreaturerne på grund af mund- og klovsygen. Jeg havde i dag brev fra Chr. Bargisen. Han er i skyttegravene, men ellers ved godt helbred, og humøret er også godt. Du har udlejet gæstekammeret til Carl Rossen. Jeg kan ikke forstå, at du kan undvære det, men det må du nu selv forstå. Det er vel ikke let at styre drengene i denne tid, især da de ikke kan komme hen til Hübchnmanns. Det er en stor glæde, at lille Christian trives så godt. Blot jeg kan have den glæde at komme hjem til jer i en nær fremtid. Du må jo også se dig om efter et par piger til 1.november, jeg ved jo ikke, om du vi eller kan beholde dem, vi har. Hilsen---

1916

8. april

Endnu har jeg jo ingen anden underretning end telegrammet om den glade nyhed, men jeg håber og beder til Gud, at I må have det godt i kære derhjemme.  Jeg har det helt godt, og i eftermiddag må jeg gå ud i solen. I næste uge tænker jeg, det viser sig, om jeg går til kompagniet igen eller tilbage til Tyskland. Jeg ville allerhelst det sidste men det er nok ikke så let at slippe herfra, Det er en stor lettelse for mig at vide, at du har den hårde tid overstået Når nu blot I ellers har det godt bagefter, så går det nok med Guds hjælp. Skulle jeg ikke komme til Tyskland, vil jeg prøve, om jeg kan få orlov herfra. Når blot I kan undgå mund- og klovsygen. Det er ikke så let skulle den komme i besætningen. Hoppen må også snart kunne fole. Den er jo skrevet i lommebogen lige bag kalenderen og 11 måneder frem fra bedækningstiden. Her har vi forårsvejr med solskin omtrent hver dag, men luften kan derfor være nok så kold. I er vel nok godt i gang med pløjningen, når vejret tillader det. Der er jo nok at bestille, og det vil knibe for dem at blive færdige med det hele. Andreas er endnu i Lybæk, skrev Hans Bejer og håber at komme hjem at lægge sæden, Det lader til han slipper for at komme til, og godt er det for ham og hele familien. Hils din far og mor mange gange. Hvordan har de det? Det tager vel sagtens på dem begge. Er H. Timmermann hjemme, og hvordan har han det? Kan han blive tjenestedygtig igen hilsen--

1916

10. april

I går var det meningen, at jeg ville have skrevet et kort, men det blev ikke til noget. I dag skal du have et brev.  Det er et ensformigt levned her på lazarettet, og der er ikke meget at skrive om.  Jeg har det helt godt nu og går mest oppe om dagen. Doktoren mente i morges, at det ville tage lang tid, da hjertet var meget fra rask endnu, og jeg må ikke løbe for meget omkring. Hvis de hjerteklapper vil holde sige er det jo ikke godt at vide, om de ikke til sidst sene mig hjem som jo er mit højeste ønske, vi må afvente tiden og overlade alt i Guds hånd. Jeg venter hver dag med længsel efter at høre fra hjemmet. Jeg har jo nu ikke hørt fra dig, siden den lille er født. Jeg håber og beder til, at I må have det godt derhjemme. For Min skyld må du nu ikke være bekymret I morgen går der vistnok igen et lazarettog herfra til Tyskland, men jeg tror ikke, jeg kommer med. Det lader til, at jeg må blive her foreløbig. Bare denne uhyggelige krig snart måtte ende. Vi hører ingenting her, men udsigten til fred er der vel sagtens ikke endnu. Det må vel sagtens hungersnød til, inden de store herrer giver efter men måske er det også mod enden med levnedsmidlerne. Vi får ikke andet end byggryn, kød og brød. Sukker er vel også meget knap derhjemme. har du sikret dig noget i tide? Sig Jørgen, at de må hellere så havre på heden  i stedet for roer.  De kan så nogen flere roer herhjemme, måske op til rugen.  Det andet bliver nok for besværligt Hilsen

1916

11. april

Jeg har lige modtaget dit brev fra den 2. april og deraf set, at du har fødselen godt overstået.  Jeg har jo nok modtaget telegrammet, men venter nu med længsel på mere besked.  Det blev så en lille pige denne gang og vort kæreste ønske er gået i opfyldelse. Efter din skrivelse er fødselen gået rask og følgelig har det vel heller ikke været så hårdt denne gang. Telegrammet havde jeg først den 4. april og troede, at barnet var født den 2.  men nu ser jeg at det er født den 1. april. Jeg har det helt godt, men kosten er ikke som i hjemmet, og jeg længes efter et ordentligt måltid mad.  Nu må vi se tiden an. Bliver jeg udskrevet herfra vil jeg søge om orlov. Det var rart, om jeg kunne komme hjem en majdagstid og ordne sagerne, men ellers får du se, hvordan du kommer igennem det. Jeg tror nok, Hans Bejer skal være dig behjælpelig. Der skal betales renter til Kloster Bank med 437 M 50 Pf og i Toftlund Sparekasse med 575 M. Renterne til Kiel er forfaldne 1. juli, men skal helst betales i første halvdel af juni. Adressen er Landschaftlicher Kreditverband in Kiel Noget har du vel fået ind for korn, men der er jo også udgifter.  Der skal også betales skat 1. maj. Indkomstskat kan de ikke forlange, da jeg er indkaldt. Har de taget skat i februar, må de betale den tilbage. Nå indkomstskatten er jo ikke stor.  Jeg modtog kort fra en, jeg har ligget sammen med her, som kom med lazarettog sidste tirsdag. Han er kommen til Stettin, og da han er fra Neumünster har han ikke så farlig langt hjem. Det er jo godt for ham.  Hilsen---

1916

12. april

I da for en måned siden den 12. marts om aftenen holdt jeg mit indtog her på lazarettet. Jeg havde ikke ventet at blive her så længe og jeg ved heller ikke, hvor længe det varer endnu.  Doktoren undersøgte mig igen i morges og erklærede, at hjertet endnu slog for rask, og jeg må ikke løbe omkring, men skal sidde ganske rolig. Det er nu ikke så let, og det kan jeg heller ikke overholde, men jeg må jo passe på, at han ikke ser mig for meget i bevægelse. Jeg har det ellers godt og har god appetit. Jeg er også indvendig sund. Det er blot hjerteklappen, men hvem ved, hvad den kan gøre godt for? Foreløbig skal du ingen pakke sende, da jeg nok kan komme igennem med føden her. Den sidste pakke var ellers rar med alle de dejlige brune kager. Du kan tro, de smager. Jeg har nogle endnu. Jeg har ikke haft mere end det ene brev fra dig, siden den lille er født, men jeg håber, I har det godt alle sammen derhjemme. Her har vi smukt forårsvejr hver dag med solskin og lidt nattefrost. Jeg tænker også, I har forårsvejr, skønt det nok er mere ustadigt derhjemme, hvor vi har søklima. Når brevet når hjem, er I måske allerede i gang med havresæden, men de skal nu ikke være alt for ivrige, sidste år fik vi for tidlig sået. Der ligger nogle afhuggede buske i toften. De kan jo bruges til sommerbrændsel, og ved lejlighed kan I rydde flere buske dernede.  Kan russerne forrette noget, eller duer de ikke meget? Spise kan de vel sagtens nok. Det kan de jo alle. Hilsen---

1916

13. april

Jeg har lige modtaget et kort og et brev fra dig. Du er lidt oppe at få sengen redt og benytter tiden til at skrive. Det er jo godt, at du er så rask. Bare du nu er forsigtig.  Du skal ikke pådrage dig noget bagefter. Brysterne er ikke gode, men så vil jeg jo håbe, det giver sig. Vor lille pige er så god og sød og det er en stor glæde at høre, når nu bare jeg må komme hjem til eder I kære. Din mor lever dog endnu. Bedstefar er vel også simpel. Godt var det, om Vor Herre ville tage dem til sig. Hans Bejer har været med 600 pund kartofler. Det var jo godt. I må se at få dem til at række til I skal jo endda bruge nogle læggekartofler. Der er godt gang forårsarbejdet. Jørgen skal nok gøre sig færdig hurtigst muligt. Jeg vil skrive ham et brev i dag med det samme. Hvordan går det med de to får, som jeg købte i efteråret? Det var jo på Hummelhave. Er de der endnu? Og giver det lam? Der kan du få uld nu i foråret. Det mangler du vel sagtens. Er lammene ikke kommet endnu, må vi vel have dem hjem nu i sommer, men det er svært at holde dem af kornet. Jeg har det helt godt, men ved ikke hvor længe jeg bliver her, eller hvad de vil gøre ved mig.  Om jeg skal til kompagniet igen eller hvad. En orlov kunne jeg jo godt tænke mig. Det er jo også et spørgsmål, om jeg kan holde tjenesten ud, i fald jeg skal i kompagniet igen. Det bedste er jo, om vi kunne få fred med det første, men udsigterne er vel små endnu. Der må vel også snart falde dom i sagen med P. Møller da jeg som sagt er taget i ed i sagen.   Hilsen---

1916

15. april

I dag skal du nu igen have et brev. I går blev det ved et kort. Jeg har det nogenlunde. Vi har lige haft doktoren, og jeg blev også undersøgt igen. Nu skal jeg samle spyttet for to dage, som så skal undersøges. Så vil det jo vist snart vise sig, hvad de vil gøre med mig. Her vil de vel sagtens ikke have mig liggende meget længere. Vi er ikke mange syge her for tiden, og tilgangen er kun lille i disse dage.  Nu står den hellige påskefest for døren I morgen otte dage har vi påskedag, Vor Herre og Frelsers opstandelsesdag.  Det havde været en stor og herlig glæde, om jeg havde kunnet fejre den i hjemmet hos mine kære, men det lader sig ikke gøre. Jeg tænker næsten altid på Eder I kære derhjemme, og har også drømt at være hjemme. Kammeraterne mærker jeg intet til, men de ligger også i kaserne et stykke herfra og har vist nok streng tjeneste.  4. maj siges det, at de skal have inspektion, så de bliver ordentlig igennemheglet i denne tid. Det er ikke godt for gamle mænd at spille soldat især rekrut, og når der så skal unge lømler til at plage og hundse dem. Brødet er blevet mere knapt. 1 pund om dagen, før gav det 1½ pund og så kun en gang varm mad og morgen og eftermiddag noget sort kaffe. Men hvad det er for sager, det er kogt på ? Når blot vi kunne få fred i en nær, så alle kunne vende hjem til deres kære, og der ikke skulle ofres mere blod og menneskeliv for de store herrers begærlighed og luner.  Jeg håber, I har det godt alle sammen, og at den lille pige er sund og rask, og at dine bryster er bedret. Hilsen---

1916

18. april

I går havde jeg to kort og et brev fra dig.  Jeg var bange, der var noget i vejen, thi jeg havde ikke hørt fra dig i flere dage, men Gud ske lov, at min frygt var ubegrundet. Jeg havde også kort fra notar Schmidt, at der er ansat termin i sagen mod P. Møller til den 22. maj kl. 9½ for Landretten i Flensborg. Jeg tror ikke, vi har behov at ængste os for at tabe sagen. Jeg har nu aflagt ed på, at Iver Matzen ingen uheldsrenter eller brandpenge har betalt til mig, og det kunne jeg gøre med ren samvittighed. Iver Matzen har naturligvis ikke villet have noget med sagen at gøre, og så har P. Møller skubbet eden over på mig.  Nu kan der altså ingen tvivl være. Han må tabe sagen og det bliver ham en dyr historie. Du har haft besøg af Andreas og Hansigne. Det glæder mig meget, at han endnu er i Lybæk. Blot han kan blive der. Jeg har det ellers helt godt. Hvor længe jeg bliver her, ved man jo ikke. Heller ikke hvad de vil med mig. I går blev mit spyt undersøgt, men hvad resultat de kom til, ved jeg ikke.  I morgen skal jeg undersøges igen. Hjertet er jo endnu ikke rigtig i orden. De kan vel sagtens ikke sådan kurere det i en fart. Det er glædeligt, at den sorte hest trækker godt. Der må ikke gerne komme noget i vejen med den igen, men Jørgen skal jo nok være forsigtig.  Kalven fra skrædderkoen havde jeg egentlig nok tænkt mig ville gå samme vej som koen. Bed Jørgen om, når kreaturerne er godt på græs, at de ser at få stalden gjort godt ren, stierne og det hele. Og kalket og strøet overalt med klorkalk, godt stærkt. I må helst købe det på apoteket for at få en god frisk vare. Sidste år fik vi hos Schrøder, men det var ikke godt. Ane og Niels har også besøgt dig, og Ane havde det ikke for godt, men det ordner sig nok med Guds hjælp.  Det skulle jo gerne blive en dreng der. Ellers bliver det en stor skuffelse Jeg har skrevet besked med renterne i et brev for en otte dage siden Løgumkloster bank 437½ M Sparekassen 575 M Køerne koster 440 M. Dette r 1760 M. men du må ikke levere af uden penge og helst ikke længere end til Arrild. Hilsen---

1916

19. april

I dag har vi onsdag. I morgen er det Skærtorsdag og så begynder påsken.  Jeg blev undersøgt i dag, men det er endnu galt med hjertet.  Doktoren mente, jeg travede for meget omkring, og hvis det ikke bedrer sig, sender han mig et steds hen, hvor jeg er fuldkommen i ro.  Der er måske så udsigt til, at jeg kan komme tilbage til Tyskland. Hvis så er, vil jeg tale med ham, om jeg ikke kan komme hjem i ro, da jeg nok allerbedst kommer mig der. Du må ikke være urolig. Jeg har det ellers helt godt. I forgårs modtog jeg en pakke med smør og igen så mange tak. Det sidste pund har jeg ikke brugt ret meget af endnu, så foreløbig har jeg nok. Nu kommer jeg vist nok til at blive her påsken over, men det må jo hjælpe sig. Hellere det end ved kompagniet. Der er lutter tysktalende her Der har ikke været en eneste dansktalende her mens jeg har været her, men det tyske sprog kommer jeg nu helt godt ind i.  Men du ser dog, at jeg heller ikke har glemt det danske sprog. Af breve får jeg ikke mange undtagen fra dig min kære kone, men det er jo også det vigtigste. Hans Bejer skriver dog også en gang imellem. Jeg skrev jo for en tid siden til A. Thyssen, men har heller intet svar fået denne gang, men måske det ikke kan være her endnu. Hvorledes går det. Kan du klare drengene? Laust er vist ikke så let at styre, og værre er det, at de ikke må gå hen til Hybschmann. De vokser vist godt til. Og jeg kan vel ikke kende dem, når jeg kommer hjem.  Lille Christian kan det vel gerne ske, at jeg kan have møje med at kende, og han kan vel heller ikke kende mig. De har begyndt at tale om fred her nu, men det er vel kun snak, men alle længes hårdt efter den. En gang må det vel få ende. Jeg tror nu ikke, vi kan vente den nye høst af. Det slider hårdt på alting. Hilsen---

1916

21. april Langfredag

I dag har vi altså Langfredag, og jeg er lige klog endnu, men er her på lazarettet i god behold. Jeg har det ellers godt og er ved sundhed, men jeg har jo den hjertefejl, som jeg håber ikke skal gøre mig tort derhjemme. Til kompagniet tror jeg nu ikke, de kan sende mig igen.  I næste uge går der nok et lazarettog til Tyskland, så måske jeg kommer med der. Når så jeg kunne have lykke at komme til Slesvig eller Holsten, men det er vel vanskeligt. Ja, kære Marie det er en trist påskefest både for dig og mig. Mest ensom vel nok for mig, men længslen kan jo være lige stor. Du har jo børnene at hygge om og meget andet at tage vare på. Det glæder mig at høre, at lille Christian har det så godt. Der skal nok blive en karl af ham. Med snakken det skal vel nok komme. Han er dog ikke 2 år endnu. I går døde en på lazarettet, en stakkels svagelig en, som kom for en fjorten dage siden.  Han var fra Breum 37 år gammel, ungkarl, men lidt indskrænket hvad forstanden angik.  Forældre havde han ikke, så der er vel ingen, der sørger over ham, men en skam at de trækker sådan en svagelig stakkel i trøjen. Du må se at få Strufe til at hjælpe dig. Du skal jo også have understøttelse til den lille fra 1. april. Du må også kunne få hjælp til barsel. Vi må tage alt med. De skåner ikke os. Hilsen---

1916

22. april

Påskelørdag er det så i dag med høj luft og solskin helt fra morgenstunden.  Jeg tror nu ikke vejret er bedre og mere forårsagtigt end her. Påskeæggene må jeg nok give afkald på i år men det må hjælpe sig. Æggene du sendte mig forleden fik jeg dog kogt, men med lidt besvær. Jeg kogte dem selv, og de blev meget vellykkede, så du kan tro, de smagte mig.  Her får vi tørt brød med marmelade til. (smør har jeg dog selv) og sort kaffe. Om middagen noget slapperi og om aftenen byggrynsvælling kogt i rent vand. Du kan vel nok forstå, at den kost bliver man ikke fed af. Men holde livet oppe det kan man dog. Det er ikke den kost, jeg er vant til hjemme hos dig min kære. Jeg ved ikke om jeg har bestilt tørv. Ellers må hellere sende bud med Visse hjem til hendes far og bestille nogen.  Har vi fået grise? Du skrev engang om at sende en so eller to til ornen så det må vel give grise engang. Nogle svin skal vi jo også have at vi jo dog har noget at slagte.  Jeg ved ikke, hvordan køerne har det. Der må vel være en ni stykker og så vidt jeg husker skal 5 kælve i foråret, men en har vel kastet. Godt havde det været, om jeg var kommet hjem til maj, men det lader sig ikke gøre, så I må se at arbejde jer igennem uden min hjælp. Laust hjælper vel sagtens til med Jørgen i marken, og det har han ingen skade af, når Jørgen ellers kan styre ham.  Er mund- og klovsygen lige slem endnu i Allerup? Vi skulle dog gerne undgå den.  Af mælk giver det vel for lidt i år sådan er det jo overalt. Men i år har vi ikke så mange køer og må få det mere rigeligt med græs, da vi har mere græsareal.  Hilsen---

1916

24. april

Jeg har lige modtaget et brev og et kort fra dig. Ser deraf at I har det godt alle sammen. Du er bange for at Visse har fnat igen. Det må jo så være hjemmefra. Det er dog et uforskammet svineri af forældrene. Kan de ikke sørge for at blive rensede. Lad hende ikke blive hjemme om natten, når hun har fri.  Du er glad ved Jørgen, og godt er det. Jeg har nu aldrig tvivlet om, at han kan lede bedriften bedre end Carl.  Jeg tænkte, at han skulle have været ud til Knust igen.  Lad kun Jørgen selv råde for bedriften. Han skal nok ordne det og få noget bestilt. Vi har haft lykke at få et par gode russere. Det er jo heldigt. Skal frøregningen også betales til 1. maj? Jeg tænkte, der havde været kredit til 1. oktober. Nikolaj Thomsen er hjemme på 3 ugers orlov. Det er jo glædeligt for dem. Jeg har det godt, men er på lazaret endnu. Rosen har været efter mig for 3. gang, men denne gang i en lettere grad uden feber. Lidt forsigtig må jeg jo være i førstningen, så det er ikke godt at vide, hvor længe jeg må blive her endnu. Det er heldigt, at jeg ikke er ved kompagniet nu. I dag siger de, at 99 går til fronten. Er det tilfældet, er det en nederdrægtig uforskammethed, da  de har mange unge liggende, som har tjent et helt år og er her endnu. De gamle gifte mænd derimod, som er indkaldte og sidder med familie og ejendom, skikker de først af sted til fronten, men det ligner dem jo. Nå heldigt er det, at jeg ikke kommer med. Jeg håber at komme tilbage til Tyskland, og allerbedst var det, om jeg kunne komme hjem. I mener, vi får fred nu i foråret. Det er ikke for tidligt, men det ser ikke ud til det, skønt det kommer vel, inden vi aner. Carl Timmermann skal have 400M for, som Hans Bejer skal have, så der bliver 100 M til dig.  Du kan vel sagtens ikke få pengene til at slå til. Lausten må vel også skulle have noget i foråret,  men han kan måske gå ind på en afbetalingsordning. Hilsen---

1916

26. april

I går blev det kun til et kort. Tid har jeg ellers nok af, men den ene dag går som den anden. Vi hører intet her, og hører vi engang noget, ved vi ikke, om det er sandt.  I kan bedre følge med derhjemme, da I jo dog hører noget fra udlandet. Jeg kan nok forstå, at det må være knap med fødemidlerne i Tyskland. Her er det også mere knap, end det har været, især med brødet. Men vi bestiller jo heller ikke noget. Det er værre for dem, som må arbejde. I har vel ikke behov at give flæsk og kød af, men ellers bliver I vel også indskrænket i forbruget. Når vi fik noget ordentlig middagsmad og aftensmad, så kunne vi sagtens komme igennem, men det er noget slapperi, som smager af ingen verdens ting. Jeg har det ellers godt og håber, I har det godt alle sammen, især du og den lille. Du skrev, at børnene havde udslæt. Vil det ikke gå bort, må du hellere få noget Kilol hos H. Rolskov og give dem. Sig Jørgen, at han kan slå af kløveren til hestene i sommer for at holde kødet på dem.  I har vel også beholdt så meget havre, at I har noget at give dem til arbejdet. Du skulle gerne have noget mergel kørt efter forårsarbejdet på det stykke, som ligger pløjet ude på heden. Du kunne så rug i efteråret, når det blev merglet, men du må se, hvor meget du kan nå. Der er jo meget arbejde. Jeg skulle også hjem til eder engang. Enten på orlov eller helt. Helt fri bliver jeg velsagtens ikke Når blot jeg kan blive garnisonsudygtig. Så kan jeg jo også få orlov. De har talt om særfred med Rusland, men har atter dementeret det, så der kan vel ikke være noget om det. Det skal vist nok ende på en gang. Det kan jo også komme uventet. Vi skulle alle gerne hjem inden høsten.  Rigsdagen samles igen den 5. maj. Så må vi se, hvad der så forhandles. Hilsen---

1916

27. april

Jeg har lige modtaget 2 kort og 1 brev fra dig samt et brev fra Jørgen og et fra T. Hybschmann. Så jeg har været slemt i arbejde med at læse.  Jørgen gør godt rede for hele bedriften. Jeg ser, at han har fået meget bestilt. Han skrev, at I havde sagt, at rugstubbene på heden ikke skulle pløjes. De havde nu pløjet dem alligevel, da jeg ikke plejede at så i skrælpløjet jord. Det var nu meget rigtigt af ham. Jeg har skrevet, om det var til dig eller Carl, at i fald rugstubben ikke var pløjet i vinter skulle den pløjes i foråret. Det må I have misforstået, men der er jo ingen skade sket. Det er jo kedeligt for dig med den skurvede pige. Du skulle have fået doktoren til at sende hende på sygehus. Det må vi dog vel kunne forlange. Hoppen har fået et godt hingsteføl, skriver Jørgen, og både føl og hoppe har det godt. Det er jo heldigt. Vi får nu bare hingsteføl. Jeg ville godt have haft et hoppeføl engang. Du skriver, at I får arveparten udbetalt efter dine forældre, som står hos Hans Bejer. Det er jo nu heldig nok, da du jo nok kan bruge pengene. Får du nogle til overs, kan du sætte dem i Sparekassebøgerne. Laust skylder jeg 100 M samt to års renter, som han må have forud. Du skal også have 200 M foderpenge fra  Tyreholdsforeningen. Du må også huske renterne til Kiel i juni 747M og 50Pf. Jeg blev undersøgt i morges igen, men hjertet er endnu i uorden, så jeg ved ikke, om det dog ikke til sidst kan hjælpe mig hjem. Jeg skulle være forsigtig. Ryge må jeg slet ikke. Det, mener lægen, er skadeligt. Du skrev, at Lassen telefonerede fra Over Jerstal. Er han på orlov, eller er han helt fri? Det sidste var det bedste for ham. Han er en af de ældste og ikke felttjenstdygtig. Med min hoste er alt ved det gamle. Jeg hoster lidt, men ikke mere, end jeg gjorde hjemme.  Mit bryst undersøger lægen ikke mere. Det er blot hjertet, han er bange for. Hvordan har din far og mor det? Vel sagtens ikke godt Hilsen.---

1916

28. april

Jeg har ingen nyheder at fortælle, men et par ord skal du nu have. Jeg har det helt godt, men bestille noget må jeg ikke, sagde doktoren i morges. Jeg tror nok, jeg vil spørge ham, om jeg ikke må komme hjem på orlov, eller om de vil lade mig løbe, men det sidste kommer nok ikke til at ske. Forsøge det kan man dog. I dag går atter et lazarettog, men der er ikke mange syge her nu, og så bliver vi her, for de skal jo også have noget at bestille her. Lazaretterne i Tyskland er vel også fyldt med syge, tænker jeg og sårede fra Frankrig. Thi der har de vist gået til den længe. Her mærker v ikke meget til krigen, men vi har jo også langt til fronten. Vi hører ikke meget her, så der passerer vel ikke stort. Længere nordpå ved Dyneborg og Riga er det vel også, at kampen vil komme til at stå. Kammeraterne på kasernen har jeg ikke hørt eller set noget fra, siden jeg var der endskønt jeg har skrevet til to af dem. Den ene har jeg endog været sammen med hele vinteren. Nu fra før er vi ikke bekendte, og bekendtskaber her slides jo hastigt bort. Jeg ved ikke, om nogen af dem har været på orlov, men det er vel vanskeligt her, hvor de skal til fronten. Jeg er kommet til en sumpet egn. Et angreb kan ikke let finde sted her. Hos T Hybschmann er kvægsygen overstået  og med Guds hjælp undgår vi den vel. Nu skal vi ud at have os fotograferet alle dem vi er her i, så du får vist nok et kort engang med en lille gruppe på.  Hilsen---

1916

29. april

I dag sender jeg dig de omtalte billeder. De er lidt, men jeg får nogle stykker mere der er lidt mørkere. De er ellers vellykkede og ligner godt. Du kan se, at jeg ser helt godt ud. Jeg har det også godt. Jeg vil nu ikke just sige, at dragten klæder os godt, men det er den dragt, vi går i her på lazarettet. Du kan give drengene hvert et billede. De vil blive glade for dem, og der kommer jo flere. Jeg har ikke fået talt med doktoren endnu og ved ikke, om jeg får lejlighed for det det. Da doktoren i morgen rejser på orlov. Han skal erstattes af en ung en, og det nytter vel ikke at tale med ham om orlov til mig. De siger, at vi ingen orlov kan få mere fra lazaretterne.  Hilsen---

1916

30. april

Har lige modtaget dit brev fra påskedag. Ser I har det godt alle sammen, men Hollesen har halssygen. Pas endelig på, børnene at de ikke kommer derhen. Nå derom behøver jeg jo ikke at advare dig, men bliver der noget i vejen, så hent doktoren i tide. Tyre??? Kn du lade A Thyssen bestemme, da han er formand. Det kan gerne være 400M er for lidt under disse forhold. I må hellere stille dem frit, om de vil flytte tyrene eller betale noget mere.  Jørgen kan bestemme prisen og forhandle med dem. Køerne løber forfærdelig om efter dem.  De må se at skylle tyren ud efter dækning med kralin eller lysol. Vore køer må de skylle ud alle sammen, når de er tyregale. En gang før de lader dem bedække. Når de gør det, tænker jeg nok, det skal hjælpe for omløbningen. Tyren må jo være besmittet, og vore køer er ikke i den bedste orden. Vi har fået fem kreaturer fra Rurup. Jeg mente nok, vi manglede flere, men det skal Hans Bejer nok ordne.  Med at købe en plag, det må han også ordne.  Du kan fortælle ham, at du ingen penge har til den, så han må ordne det med til siden. Med barnedåben ved jeg ikke, hvordan du kan ordne det.  Kan vi ingen frimenighedspræst få,  er vi nødt til at lade sognepræsten døbe hende.  Vi besøger jo også sognekirken. Kan du leje Drea igen, så er hun en god løn værd. Tal med faderen. Han må dog ikke lade hende rejse med den vindbeutel til Danmark. Du få se, om du kan leje en ung pige ved siden af Måske kan du få Mie Sti igen. I dag er jeg blevet undersøgt af en ung læge. Han mente, at jeg havde haft hjertefejlen fra før, og det er måske også muligt.  Men jeg har ingen anelse om, hvad de vil med mig.  Foreløbig må jeg blive her, og jeg er jo også uden fare. Hilsen---

1916

maj

En avis med et brev i har jeg i dag modtaget og jeg takker for begge dele. Dine breve er mig det kæreste, men avisen længes jeg også efter. Rigtignok kan jeg læse en tysk avis hver dag men der står jo ikke noget i fra det kære Nordslesvig. I har regnvejr mens du skriver. Godt grødevejr, og alting står godt på marken. Det er nok vanskeligt, at jeg kommer hjem i pinsen, for nu skal jeg have nogle dråber for hjertet, og så må vi se, hvordan de virker. Her er jeg dog også i sikkerhed, og det er jo godt. Du skal ingen pakke sende,, da jeg godt kan hjælpe mig med føden her og hvem ved, om en pakke kan nå hertil, inden jeg kommer bort? Brandpengene har jeg heller slet ikke betænkt, men Vilken Nissen kunne jo også nemt telefonere. Du må hellere bestille nogle briketter og koks. 3000 pund og 1000 pund, som vi fik sidste år.  I prøver at grave nogle tørv på egen mose. Når I har tid til det, kan det godt gå.  Er de ikke så gode, brænde kan de vel og det sparer jo penge og er nemt hjemhentet. Livsforsikringspræmien er betalt. Jeg tænkte nok, at de havde sendt regningen. Det plejer de at gøre. Jeg skrev, at vi havde Himmelfartsdag. Det var nu en fejltagelse, for den fejrer de først i dag. Jeg havde forregnet mig en dag. Du kan nok forstå, at tiden bliver lang for mig, når jeg kan forregne en onsdag til en torsdag. Hilsen----

1916

maj

Jeg har lige modtaget dit brev fra den 25. april og jeg ser, at dine kræfter ikke rigtig vil komme igen denne gang. Jeg beder dig så inderligt min elskede. Overanstreng dig ikke, men pas på . Over for børnene har vi jo store pligter, men end mere over for os selv.  Vi skulle jo gerne leve og bevare sundheden, at vi sammen kan opdrage børnene til noget godt. I har haft rengøring efter Visse. Hun påstår, at hun har fået skurven hos os. Det er jo noget sludder, som du kan hilse hende er løgn. Hvorledes skulle ellers kun hun og ingen andre få det. Hun må hente det hos andre.  Du kan ingen andre få, ellers var det bedst, om du lod hende rejse, for hun er alt for uforskammet. Paul Paulsen har været med i Verdun og er såret. Det er meget sørgeligt for dem, blot det ikke er alt for slemt, så han dog kan komme nogenlunde fra det. Den forfærdelige krig koster mange menneskers liv og lemmer. Mange fra skyttegravene får kroppen fuld af gigt, som de vil komme til at plages med alle deres dage. Du mener, vi får fred i maj Om det bare var så min elskede, at du spåede sandt, så vi kunne få en ende på dette menneskeslagteri. Når du får dette brev, er I langt henne med forårsarbejdet, og kreaturerne har været længe på græs. Jeg kan forstå, at vi har fået for lidt for kreaturerne, eftersom de er stegne, men det får nu være. Har du ingen penge til N. Thielsen, får han vente, men renter må han jo have.  En plag får I så vist nok en gang, når Hans Bejer vil ordne det, men det skal han jo selv forstå. Du må ikke være bekymret for mig. Smide mig ud herfra tror jeg ikke, de gør med det første. Det skulle jo være, om de sendte mig hjem, men det vil de ikke gerne. I dag sender jeg et par billeder. Det ene er lidt mørkt, men det andet er helt godt hilsen---

1916

maj

Min kære savnede Marie Nu har jeg ikke haft brev i nogle dage igen, men jeg håber ikke, der er noget i vejen derhjemme. Jeg er lidt urolig. Du skrev kræfterne ville ikke rigtig komme igen.  Pas på og være forsigtig at du ikke overanstrenger dig. Jeg har det ellers godt, men den hjertefejl kan de nok ikke kurere. Det ordner sig nok ikke, inden jeg kommer hjem.  Jeg må ikke lade mig ophidse og skal lade være at tænke på min kære familie, siger de. Men hjemlængsel har jeg jo. Hvor længe jeg skal gå her endnu er ikke godt at vide Jeg har fået kort fra Chr. Bargisen, han har det godt og mener at komme hjem på orlov nu i maj, og så besøger han også Eder. Hvordan går det med bierne? Er der liv i dem? Tavlerne er jo i kisten på loftet. Hans Bejer ser måske en gang imellem til dem eller også gør P. Hasselstrøm hilsen---

1916

maj

Du skrev, at kræfterne ikke rigtig ville komme igen, og jeg blev lidt urolog for dig, men gud ske lov er min uro ubegrundet. Bare jeg kunne komme hjem. Engang må de vel tage en beslutning. I dag blev jeg undersøgt af Stabsartzen, men ved ikke, hvad resultat det giver. Når han ville sende mig hjem, så var han jo kommet i en lykkelig stund.  Han vil i hvert fald vist undersøge mig tiere, inden han træffer en afgørelse. Du har haft besøg af Ellen og Hans Bejer. Det er kønt, at de besøger dig ind imellem. Du skriver om kalvetoften. Den skal jo pløjes til efteråret. Fårene går vel også der, og de kan snart holde græsset borte så det vil vare noget, inden det kommer igen.  I må se at holde kalvene på stald så længe som muligt Grønjordshaven fejler vel i år. Da der er for meget arbejde i den. Hans Bejer mente, at vi måtte hellere lade grønjorden bero, da der var nok endda. Så lod jeg ham råde, og vi havde heller ingen guano dertil. Måske kan avlen også blive så god på heden, at vi kan tærske en del derfra. Nu har der været sæd i flere år, det må dog give mere med tiden. Hans Fisker er kommet til Rusland. Det er ikke en glædelig efterretning. De forbereder en offensiv ved Riga og Dynaborg, og måske kommer han med der. Når bare vi kan få fred snart. Det er hver mands ønske her. Jeg ved ikke, om det kan gå an at sende mere smør på grund af varmen. Så længe jeg har, går det også. Vi får marmelade som pålæg. hilsen----

1916

maj

Nu kan jeg meddele dig, at der er udsigt til, at jeg kommer tilbage til Tyskland. Underofficeren sagde det i formiddag, at jeg skulle med lazarettoget og to mere, som jeg ligger på stue sammen med. Det er endnu ikke bestemt, hvornår toget kommer, men det bliver en af dagene. Nu må du hellere vente med at skrive, til der kommer nærmere besked om den nye adresse. Brevene, som kommer hertil, når jeg er borte, vil nok gå tilbage igen, så det må ikke forurolige dig. Lægen mente, at jeg havde drukket en hel del. Ja, ikke sådan været dranker men sådan drukket mit daglige kvantum.  Det benægtede jeg. Så sagde han, at jeg måtte have røget meget. Jeg kunne ikke benægte, at jeg havde røget en del. ”Ja sagtens fra morgen til aften!” sagde han. Pakker skal du ikke sende foreløbig, for på lazaretterne i Tyskland må vi ikke modtage pakker Det glæder mig, at børnene trives godt. Den lille pige også.  Du skrev, at du havde givet hende navnet Hansine.  Det skulle du jo også selv bestemme. Hun bliver jo nok din hjælper, når hun bliver stor. Når jeg kommer til Tyskland, er der nok bedre udsigter til, at jeg kan komme hjem Hilsen---

1916

12. maj

Nu er jeg så endelig landet i Tyskland men jeg kom til Glogau i Schlesien i stedet for til Posen. For vejlængden gør det ingen forskel. Jeg har det godt, men er endnu ikke blevet undersøgt her. Jeg har endnu tryk på hjertet. Jeg tror ikke, jeg nogensinde kommer til at kunne udholde tjenesten eller strengt arbejde, men det må jo hjælpe sig, når blot jeg kunne komme hjem. Vi ligger her 11 mand på en stue Vi er her 3 mand sammen, som også lå sammen i Lida. De to er berlinere, men det er altid bedre end at komme blandt lutter nye. Jeg fik 1 brev og 1 kort fra dig og 1 brev fra Ellen Sørup. Smørret nåede ikke dertil. Måske giver de det nu til Røde Kors. Det duer vist ikke at sende det tilbage. Du skal ikke sende mig pakker foreløbig. Jeg tror ikke, vi kommer til at mangle noget her. Din kære moder er død. Jeg kondolerer dig i din sorg min skat. Et savn er det jo, men også en lettelse for eder og godt for hende selv, at hun bliver udløst af sine lidelser. Blot din fader også snart måtte udfries. Det er vist også hans egen bøn. Du har jo vist fået den lille pige døbt. Du skrev, at du ville få pastor Paulsen til at døbe hende. Jeg tænker postforbindelsen vil blive raskere herfra. Når du lægger brevet i en stor konvolut kan det vist gå som feldpostbrev. Jeg kan jo prøve, om det kan lade sig gøre at blive forlagt til Nordslesvig. Hilsen---

1916

13.  maj

Lægen kom, men ville undersøge mig endnu. Jeg er ellers blevet undersøgt af tre læger i Lida der mente det samme, så der må vel være noget om det. Du skal ikke sende mig pakker. Forplejningen her er meget bedre end i Lida. Jeg mangler ikke noget. Jeg har det ellers godt nok og kan fortælle noget. Laust er blevet kodreng. Hils ham, at far synes, han er en dygtig dreng. Plagen, vi har fået, er vist nok en enårig efter prisen at dømme.  Passer den sammen med vor egen?  Er det en hoppe eller en vallak. Hvor mange kreaturer har vi nu i alt?  Jeg kan ikke rigtig holde rede på det derhjemme, så du kan nok forstå, at jeg er lidt nysgerrig. Kommer kornet godt op, og hvordan er vejrliget derhjemme? Her har vi gråvejr, men ellers tørt hver dag. Rejsen fra Lida tog rigelig to døgn. Det var nu ikke så behageligt, men vi lå i sengen hele tiden. Vi rejste over Grodu, Warshaw og Lodtz, Astrow og hertil. Glogau er en fæstning og byen er, så vidt jeg kan se, en meget smuk og heller ikke helt lille stad. Egnen her lader også til at være god. Men det er temmelig langt fra hjemmet. Det vil tage et godt døgn med iltoget.  Det går over Berlin og Hamborg Jeg har sendt et kort til Hans Bejer. Midt i næste uge venter jeg brev fra dig. Blot jeg kunne komme hjem til pinse, thi jeg længes så meget efter eder. Det er det samme, hvor man kommer hen, så er dog hjemmet smukkest og bedst. Hilsen----

1916

14.  maj

I dag er det søndag, men man mærker ikke meget til det her. Her er smukt vejr og solskin, og kunne man gå ud i staden og se sig om, ville det være dejligt. Tiden bliver lang her.  I dag blev jeg undersøgt, men deraf er jeg ikke blevet klogere. Jeg tænker snart, jeg skal blive her nogen tid, men ved det jo ikke med sikkerhed. Det kunne vel snart hænde, at de sendte mig til Kehl igen, men så kan jeg dog få orlov og komme hjem.  Den 19. er det A. Thyssens fødselsdag så må jeg hellere sende ham en epistel.  Jeg tænker jo også, du går hen og ønsker ham til lykke. Peter Thyssen er vel hjemme endnu? Det vil jo være en stor sorg for ham, når han må være soldat, men måske han slipper, til krigen har ende. Det måtte ikke gerne vare ret længe. Nu kan der snart være nok ødelagt. Det vil tage lang tid, inden de får opbygget det hele igen. Det er hårdt at være skilt fra familie og hjem, men jeg er dog glad ved at være kommet til  Tyskland. Der er meget bedre her end i Rusland. Det var en elendig egn, vi var på i Lida. Her er egnen god og smuk, når blot man kunne gå ud. Det havde jeg nok ikke megen glæde af, da jeg tænker på hjemmet hele tiden. Hilsen---

1916

17. maj

Jeg har endnu ikke hørt fra eder derhjemme, siden jeg er kommen her, men måske kommer brevet i aften eller i morgen.  Jeg venter med længsel, da jeg ikke har hørt fra dig i 8 dage. I går var det 8 dage siden, vi rejste fra Lida. Det er just ingen fornøjelse. Vi lå i sengen hele tiden, da de havde frataget os klæderne, og forplejningen var tørt brød og suppe uden kød men med lidt gryn. Egnen var trist og øde omkring Warschau. Så blev det meget bedre. Egnen lignede Slesvig. Bygningerne var også noget lignende. Kun var beboelseshusene meget små og mindre herskabelige end hos os. Når vi kommer hjem igen, kan jeg fortælle dig noget fra rejserne. Det har nu just ikke været fornøjelsesrejser, og på den måde har man for lidt interesse for naturen og skønheden. Jeg er kommet igennem meget smukke egne og også meget øde og triste. Man kan ikke undres, at Tyskland har et stort befolkningstal, thi i visse egne kommer man igennem den ene store fabriksby efter den anden. Hører I noget om fredsforhandlingerne er i gang? Efter bladene her er man lige klog. Det tager den denne dag med den anden og sagtens løgne tilhobe. Man skal vogte sig for at diskutere med tyskerne om den ting. De tror alle sammen, hvad regeringen siger og er fulde af had mod englænderne og tror, de kan overvinde hele verden. Det ser næsten også ud til, at de er uovervindelige, men englænderne er nogle sløje bæster, som ingenting har i orden og ikke kan enes om at bringe noget færdig. Da må man lade tyskerne, skønt Gud skal vide, at de ikke er mine venner, men energi har de, og med deres hårde disciplin kan de sætte alt igennem. Vi vil håbe, der snart kommer fred, så vi kan komme hjem. Dette her levned har jeg længe været ked af. Hvorledes er det med bedstefar? Han lider vel ikke, men det er jo alderen der tager ham. Det var ikke godt, om han skulle lide alt for længe og være andre til besvær. Du har vel fået den lille døbt og Christian vaccineret. Det var han vel sagtens ikke glad for? Nu skal du ikke gøre alt for nøje op, når de spørger dig om levnedsmidler.  Du skal selv have nok, inden du giver noget af.  Du får vel også krigsunderstøttelse for den lille nu? Kan du få pengene til at række til? Plagen har Hans Bejer vel betalt? Niels Thielsen kan også vente, når der ingen penge er til ham. Han mangler dem jo ikke. Hils naboerne og folkene hilsen----

1916

18.  maj

I dag har jeg så modtaget dit første brev her i Glogau, og det glæder mig, at I har det godt alle.  I dag blev jeg grundigt undersøgt her ligesom i Lida, inden de sendte mig bort, men jeg har ikke fået resultatet. Fra Lida blev jeg bortsendt efter undersøgelsen. Hvad de vil gøre med mig her, ved jeg ikke, men i felten tror jeg nu ikke, at jeg kommer nogensinde. At blive hjemsendt er ikke så let, og fra lazaret gives der ingen orlov. Jeg ville jo så gerne hjem til pinse. I har solgt en ko mere. Så har vi vel nu kun 7 i alt og 35 stykker i det hele. En er død af ??. Vi har endda haft uheld i besætningen, og det er slemt for os, for vi har mistet mange penge siden vi kom til Allerup. Det er jo tit sådan i begyndelsen, men det bliver vel bedre igen, må vi håbe. Det gav ikke for mange grise ved den so, 4 stk. Dem må vi vel selv beholde. I må nu selv finde ud af, hvor mange svin vi skal have. Mælk til ret mange har vi velsagtens ikke, og får krigen ikke snart ende, får vi heller ikke lov til at fodre dem med korn, og det kan jo heller ikke lønne sig, da kornet er for dyrt, og der er højeste pris på svin. Egen slagtning må vi jo have og også et par stykker til grisesøer, men dem kan vi godt lave af næste kuld. Det er rart, at Hans Bejer vil tage sig af ????? Plagen han har købt til os, tænker jeg er god, da jeg bad ham købe en efter en følhoppe. Jeg skrev rigtignok til ham om at sælge den sorte dengang og så købe en god treårs hoppe, men det må han jo ikke have syntes om, eller også har han ikke kunnet få det ordentlig lavet.  Han skal i hvert fald nok gøre sit bedste, De har kørt mergel. Dette er jo glædeligt, at Jørgen får noget af det ud. Når sommeren er til det, skulle vi jo gerne have en del udkørt på heden.  Jørgens breve har jeg ikke modtaget. De må jo komme. Du har sendt 2 pund smør og skinke også. Det kommer måske også alt tilbage. Her mangler vi nu ikke noget. Foreløbig skal du ikke sende mere. Det tager ikke så lang tid hertil, så jeg kan altid skrive, når jeg mangler. Det var sørgeligt med Anders Boe i Toftlund. At konen var pyntesyg og kunne gøre gæld, havde jeg nok tænkt mig, men at hun var en skøge, havde jeg da ikke tænkt. Det lader til, at denne krig bringer megen ukyskhed ind i verden i stedet for at forbedre, som missionsfolkene jo håbede på. Godt er det, jeg kan stole på dig, min egen elskede. Der er ellers mange rådne kar og mere usædelighed i byerne, end jeg havde troet, og mere end vi på landet i det hele taget kan begribe. Hilsen----

1916

20. maj

Jeg har i dag fået brev fra dig og også en avis og et kort fra svoger Hans Bejer. Jeg har det godt, men er lidt forkølet. I har fået døbt den lille pige, og hun hedder Hansine Kjestine. Drengene var glade for billedet. Jeg tænkte nok, de ville være glade for det, og den glæde kan jeg sagtens gøre dem en gang imellem. Der skal ikke meget til at fornøje dem. Hans Bejer skrev, at han havde været ovre med penge for koen. 900 M det er nogle vældige priser for kreaturer. Under almindelige forhold kunne den vel koste 350M. Jeg gav 325 for den på auktionen Med de priser kan det ikke gå an at købe kælvekøer. Se om I kan købe et par gode kalve af ordentligt afkom, for at vi kan forstørre besætningen. Det kunne være, at Carl Timmermann havde en kalv at sælge engang, men du kan jo også lade Hans Bejer bestemme det. Jeg ved jo ikke, hvad I, og hvad I mangler. Plagen kostede 1100 M, skrev Hans Bejer. Den er altså 100 M billigere, end hvad karlen skrev. Han skrev også, om jeg ikke syntes, vi skulle sælge  den sorte hest. Det kan gerne være, det er lige så godt. Den har jo også noget i forbenene, så når han kan sælge den til en antagelig pris, er det lige så godt.  Men vi må jo have noget i stedet. Det var kedeligt for Lassens, at de mistede koen og også et stort tab, da de heller ikke har så let ved at tåle det og især, da han også har haft uheld med både følhoppen og en stud. Det så jeg i avisen. Der står endda, at det var en kostbar følhoppe. Han plejer nu ellers ikke at have den så kostbar.  Plagen fra Hans Bejer må vi hellere, synes jeg. Han skal nok have købt viseligt, og det vil ellers også se ud, som om vi ikke havde tiltro til ham. Han skal nok gøre det så godt, som han kan. Niels Thielsen ville ingen renter have. Det var jo meget pænt af ham og mere, end vi kan forlange. At han ikke manglede pengene, tænkte jeg nok. Hvordan står sagerne ellers? Har du fået alle regningerne klaret? Strufe må jo også skaffe dig pengene for Hansine, når du ikke har fået dem endnu. Min livsforsikringspræmie skal jo også betales i maj. Der må jo komme regning. Hvor meget det er, husker jeg ikke. Måske det allerede er i orden. Jeg tror ikke, jeg fik jagtpengene fra Prinds. Han betalte jagt sidste efterår. Ifald Strufe ikke allerede har trukket ham fra, så få det ordnet snarest. Det er 15 M så vidt jeg husker hilsen---

1916

21.  maj

Jeg har i dag modtaget 2 breve. Det glæder mig altid, thi dine breve er jo den eneste fornøjelse, jeg har. Vor lille pige er glad og sund og kan allerede smile til mor. I længes vel alle meget efter mig, ligesom jeg også længes efter jer. Du skriver om koen, som stod ved gangen,  at den hoster og er tynd.  Så vidt jeg husker, er det den skimlede af den store som Krieger fik, da vi kom til Allerup. Det er bedst, den bliver solgt, mens den kan koste noget.  Jeg tænkte på at sælge den, men så måtte jeg bort. Med det uheld vi har haft blandt køerne, kan det næsten ikke gå at købe kalvekøer men så må vi have noget andet i stedet.  Jeg har skrevet det til Hans Bejer om koen, og han svarer. Hvis den kunne sælges til græs, kunne den koste mere. Den skal sælges uden garanti. Føllet har tykke ben. Vi må hellere lade dyrlægen se på det. Den har måske følsygen, og så må den indsprøjtes. Jo før, jo bedre.  Det er snart at fortvivle over alle de uheld, vi har med besætningen især med køerne, så det kan næsten ikke gå at holde mange køer.  Vi kan jo også holde flere ungkreaturer og så holde noget mere sæd derhjemme. Det betaler sig vel bedre.  Her begynder de at tale om våbenstilstand. Selv de neutrale lande ser med længsel efter freden, da også de lider meget under krigen. . Forplejningen her er helt god og tilstrækkelig. Kun kniber det med pålæg, hvorfor jeg skrev om et pund smør. Ellers mangler jeg intet.  Vi har nogle få stykker ladet os fotografere på vor stue, hvor vi ellers ligger 11 mand, men de er ikke alle med. Fotografierne koster 15 M stykket. Jeg tog tre, som jeg sender til dig. Du kan vist kende mig. Fotografierne bliver bedre, når de er taget udenfor end inde i stuerne. De er klarerer udenfor.  Jeg må hellere med det første sende Jørgen et bevis, at han kan gå på vores jagt. Råbukjagten begynder så vidt jeg ved 1. juni. Hilsen---

1916

23. maj

Jeg har intet brev fra dig i dag, men håber I har det godt derhjemme. I går blev jeg fotograferet med røntgenstråler men jeg ved endnu ikke, hvordan det faldt ud. Det var hjertet, som de fotograferede. Gud give, det kunne hjælpe mig hjem. I dag er det nu 14 dage siden, jeg rejste fra Lida. Tiden bliver lang her, skønt vi ellers har det godt nok I går var sagen med P. Møller vel så til behandling i Landretten, og vi håber det er gået godt. Det kan jo ikke andet.  Vi kan dog ikke komme til at betale for P. Møller. I dag vi haft en dejlig regn her hele formiddagen. Håber I også har fået den fornødne regn og også varme derhjemme. Det kunne jo være til nytte, om vi kunne få en god avl i sommer, så vi kunne få halm til overs til tag, som vi mangler hårdt. Ellers skal vi til at købe tage. Jeg skrev jo om at sælge den mistænkelige ko, men brevet har du vist nok fået, så jeg vil ikke berøre det nøjere. I havde vel en fornøjelig fødselsdag hos A. Thyssen? Nå, meget fornøjeligt kan det vel ikke blive i denne tid. Dertil er der for megen alvor. Er Peter også i soldatertrøjen? Er Hans Fisker kommen i skyttegraven?  Mange gamle landstormsmænd bliver brugt til vagter i det russiske område. Hvordan er det med gamle Lene Nielsen? Er hun rask igen? Så vidt jeg husker, skrev du engang, at hun var betænkeligt syg.  Hun er nu også meget gammel og kan vel ikke leve ret meget længere. Mund og Klovsygen er vel overstået i Allerup? Hvordan har Nissen og Marius det?  De er ikke af de stærke ingen af dem. Håber svoger Andreas er i Lybæk endnu og må blive der, så han også kan komme hjem på orlov.  Er Chr. Andersen blevet vagtmand? Det går vel heller ikke så et at blive det i hjemlandet. Vi nordslesvigere kommer ellers så langt væk fra hjemlandet som muligt. Der er ingen, der er kommet så lagt bort som vi gamle landstormsmænd. Hvad det skulle betyde, ved jeg ikke. Det er nok for at plage os.

1916

24.  maj

Har lige modtaget dit brev skrevet den 21. Det tager altså to dage for brev at nå hertil. Hjemmefra tager det vist kun 1 dag, men det ligger vel i, at de må stemples af i militærforvaltningen. I dag må det være lille Christians fødselsdag. Jeg tænker meget på jer, og min lille dreng som i dag er 2 år gammel. For 2 år siden ville vi ikke have troet, at jeg i dag skulle være soldat og så langt fra hjemmet. Det er meget, vi mennesker skal finde os i, og en løjerlig frihed at et menneske skal kunne byde så meget over et andet. Jørgen og Rasmus Brik og Freund har været på jagt efter en buk, men uden held. Du er bange for, at de vil beslaglægge vort gode flæsk, men du må se at beholde må meget som muligt. Det kan jo også hjælpe på sulet, når Jørgen kan bringe dig noget vildt. Han må hellere levere det hele ind. Han kan jo bruge mine patroner og min bøsse, ifald han ikke har sin egen. Bejer og H.P. Andresen har været med en følhoppe i stedet for den sorte, skriver du. Hoppen er jo temmelig gammel, men hesten er jo heller ikke ganske reel. Det kan gerne være, at det er en hoppe, som ikke let bliver med føl. Det vil jeg overlade til Hans Bejer og H. P. Andresen at ordne. Hvad siger Jørgen om hoppen? Han er ikke dum på en hest. I må jo have den ommeldt i hesteforsikringen. Jeg venter nu efter brev fra Carl Timmermann, da du skrev, at han havde fået min nye adresse. Havreprisen mente jeg ellers var 30 M for 200 pund. Det bliver 450 M, men måske er prisen for en sæk i stedet, og så er det en god pris. Vi kan meget godt hjælpe os med de 4 grise fra den første so. Til søer må vi nu hellere tage et par grise fra den so, der er mest frugtbar. Grisepriserne er jo store, og kornpriserne bliver heller ikke små i efteråret, og bliver krigen ved, får vi heller ikke lov at bruge korn på søerne. Søerne skal beholde grisene, til de er 5 uger, da de så bliver bedre og så kan koste mere. Guano kan Hans Bejer bestille til efteråret. En 4000 pund må vi have, men det skal bestilles til stationen i Toftlund. Han bestiller vel sagtens sammen med sit eget. Når han tager så stort et parti, kan han måske købe billigere. Hilsen---

1916

26. maj

Du får mange tak fordi du er så tro med at skrive. Det er jo min eneste glæde i denne tid. Din ryg er ikke god kære. Skån dig selv og være forsigtig. Du kan da lade pigerne gøre det grove arbejde. De må jo dog arbejde for den store løn. Lausten ville nok have alle pengene. Det kan jeg gerne tro, men han er nu en gang gået ind på afbetaling. Du skriver, om jeg ikke synes, det er dumt, vi har fået den, og jeg har heller ikke bestemt, om vi vil beholde den endnu. Vi kan komme af med den igen til efteråret og betale græspenge af den. Det er godt nok at have den i sommer at gøre vor egen selskab, To går mere roligt end en, og vi kan jo let græsse dem. Jørgen mener, vi får tilsået i denne uge, så det er jo gået meget godt. Vi er færdige i god tid. Du skriver, at koen giver megen mælk, og du vil nødig af med den.  Vi kan jo også se tiden an lidt. Måske jeg så kan komme hjem. Den har vel kælvet nu i foråret og er måske forkølet. Det kan jo være, det retter sig. Du synes, min næse ser så rød ud på fotoet og er bange for, jeg har rosen endnu. Det er nu ikke tilfældet, men måske den nok er blevet lidt rødere efter den historie.  Det fortager sig vel med tiden. Her går togene af sted hele tiden. Jeg mener, jeg kommer tilbage til Kehl, ifald jeg ikke bliver helt fri. Felttjenestedygtig bliver jeg næppe igen.  Jeg vil gerne hjem til pinse, men vi må finde os i det. Vi er vant til ondt. Hilsen---

1916

28. maj

Har i dag modtaget dit kære brev samt brev fra Chr. Bargisen. Jeg ser deraf, at I har det godt og Bargisen også. Han er jo nu i Frankrig igen. Vi har lige haft besøg af lægen. Mig undersøgte han igen, men hjertet var jo endnu for uroligt.  Af den grund ved jeg ikke, om jeg kommer ud herfra endnu. Jeg ved heller ikke, hvad der er bedst. Når det bliver ved, må de dog til sidst vel sende mig hjem. P. Nissen sagde, at det er dumt med den handel. Hoppen er for gammel. At den er temmelig gammel synes jeg også, men om det ellers vil lykkes med den, går det nok. Der kan i det mindste ikke være noget lusk ved handelen, da H.P. Andresen vil tage den igen efter prisen, når den ikke bliver med føl. Undvære en hest kan vi ikke i sommeren. Sidste sommer var vi for let kørende. Det vil vi ikke være tiere, da det går ud over jordarbejdet. Hans Bejer gav dig 100M mere for kreaturerne. Det var meget pænt af ham. Det havde han ikke nødig. H. C. Nielsen fra Branderup er endnu i Kehl. Jeg mente, han var kommet til brandværnet. Det er meget kedeligt for dem, hvis han er med ved fronten, men måske kan han gøre andet arbejde fx skyttegravsarbejde eller vejarbejde. Du skriver at H. Bejer vist nok stryger penge. Jeg vil gerne tro det i denne tid. Jeg tænker også, jeg kunne tjene penge, om jeg havde været hjemme. Jeg ville have købt kreaturer ved Prinds, men de skulle have talt med Søren først og så kom jeg bort.  Der havde vel ellers nok været 1000-1200 M at tjene, måske mere. Nå det nytter jo ikke Hilsen----

1916

30. maj

Alt går ensformig her. Den ene dag som den anden, så der er ikke noget at fortælle. Vi har i dag en have, som vi kan spadsere i . Rigtig nok er den ikke ret stor, men det er altid lidt adspredelse. Så har vi også musik her. En spiller mandolin og en fiolin. De er øjensyge begge.  Der ligger en del øjensyge her.  Og de har en meget dygtig øjenlæge. Han er specialist i øjensygdomme Føden her er god. Ikke just fed, men efter tiderne er knappe, ganske god. Vi kan i det mindste spise os mætte hver dag, og maden er veltillavet. Lægen har lige været her. Han kommer hver dag, når vi har spist til middag, men han siger ikke noget. Det er en meget net mand, der ikke siger ret meget, men han gør sig flittig med undersøgelser. I fald jeg skal til Kehl, sender jeg nogle sager hjem,. I morgen er Kristi Himmelfartsdag. Så er der kun ti dage til pinse, og da er det 3 uger siden, vi kom hertil. Tiden går, endskønt den er lang. Du skrev engang, at Hollesen var faldet ned og havde slået sig. Hvorledes har han det? Har faldet fået alvorlige følger? Hans Bejer mente, vi kunne godt beholde koen foreløbig. Det er jo godt, når den giver megen mælk, men I må se at have øjnene med jer.  At den ikke narrer jer og går helt bort.  Hilsen---

1916

31.

Så har vi altså Himmelfartsdag, men det mærker vi ikke meget til.  Der er nemlig katolsk befolkning her, og de fejrer  Himmelfart om fredagen og ikke som vi om torsdagen. Vi har endda en lille katolsk kirke her i sygehuset.  Det er nemlig et privat sygehus og rekreationshjem vi ligger på her. Det bestyres af gamle diakonisser.  Derfor har vi det også bedre end på de andre lazaretter. Det siges, diakonisserne får 2,5 M om dagen af hver mand. Så kan de også nok stå sig ved den akkord. Jeg har en gang været i kirken, men der kommer jeg vist ikke tiere, da jeg aldrig forstod et ord af, hvad de sagde. Jeg kan også nok selv holde min andagt morgen og aften. Jeg tænker meget i denne trængsels tid. Ikke sådan at jeg er blevet et hængehoved. Dette r i dag den sidste maj, og i morgen er det ½ år siden jeg forlod hjemmet. En lang tid at være borte fra sine kære og sit hjem. Andreas er hjemme på 4 ugers orlov. Det er glædeligt for dem. Du kan gerne tale med ham om at få et par kvier til efteråret, men helst et par gode. Hans Bejer mente, vi måtte hellere bestille guanoen hos Jep Beck. Det kan I nu gøre, som han synes. Under 3000 pund tror jeg ikke, vi kan klare os. Han skal lade det gå med til Toftlund. Det er meget nemmere for os end at hente det ved kirken og det gør vel ingen forskel i fragten. Jeg har også brev fra Jørgen og et fra Carl Rossen i dag.  Så det har jo givet rigelig post. Jørgen skriver om bedriften og gør rede for sagerne.  Han skriver, at vi har fået en god rødblisset hoppe for den sorte hest, så det må jo være en god hoppe.  Den er allerede bedækket og den røde hoppe også. Når det så vil lykkes, kan vi jo få to føl til næste år. Det kan vi også godt have. Med grisene kan I ordne det, som I synes, men et par til søer må vi vel beholde. Resten kan I godt sælge. Så giver det også mere mælk til kalvene. Frøkager bliver jo heller ikke til at få til vinter, om også vi får fred. 100 pund bindegarn skulle I gerne have, at vi dog kan høste det meste korn med binderen, så lader det sig vel ordne at låne en aflægger til resten. Enten Hans Fiskers eller Poul Sommerlunds. Når der kan jo også høstes med leen, når vi tager Carl Rossen til hjælp, men der går jo en del korn til spilde derved, så det betaler sig vist ikke. Jeg håber at komme hjem med det første, men det kan bindegarnet nu ikke vente efter. Hils Jens og Laust og sig, at de skal kønt gøre, som mor siger. Hilsen---

1916

juni

I 2 dage har jeg nu ikke hørt fra dig Nå jeg kan jo heller ikke forlange, at du skriver hver dag. Du har jo nok at tage dig til. Skylden ligger også hos posten. Det kan jo passere, at jeg får 2 breve på en gang. Det havde været mig en stor glæde at tilbringe pinsen hjemme. Hårdt er det at skulle tilbringe alle årets højtider i fremmed land og ikke at have nogen at kunne tale med.  Ikke engang mit modersmål kan jeg tale et ord her uden med mig selv. I aviserne læser vi nu i disse dage om en stor tysk sejr i et stort søslag ved Vesterhavet. Jeg har nu mine egne tanker om den beretning, og jeg synes at kunne læse mellem linjerne, at sejren nok har været på den modsatte side.  Men efter beretningen har engelskmanden lidt uhyre tab til tyskerne.  Vil du ikke sende mig avisen med en beretning om slaget helst Dagens Nyheder, hvis du har den endnu, da beretningen der er meget upartisk. Vi ligger nu i en skolestue på samme lazaret, 20 mand. Før havde vi kønnere og lysere stue men her giver det bedre og rigeligere forplejning. Det ligger ved søstrene eller diakonissen. Der er en del unge imellem her, og de holder sjov, så det ikke er noget for os ældre, men det nytter ikke at sige noget. Det bliver det bare værre af. Havde du ikke haft vor lille pige, kunne du besøge mig i pinsen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Rejsen hertil er jo heller ikke billig, om også du kunne rejse for halv pris. Spørg Jørgen, om de har hørt noget fra Peter Kjær fra Arnum, om han er i Rusland ved fronten, eller hvor han nu befinder sig.  Han kom også med til Lida, og jeg er nysgerrig efter at høre hvor kammeraterne befinder sig. Hilsen----

1916

juni

Jeg har i dag modtaget et brev fra dig samt et kort fra Jørgen Nissen i Rurup.  Jørgen Nissen har det godt og lod til at være glad for kortet, jeg sendte til ham for en tid siden. Du skriver, at den unge hoppe har lavet dumt tøj. Dette er jo kedeligt nok. Den har vist nok kuller, som de kalder det. Det nytter ikke at beholde den, men H. P. Andresen er jo villig til at tage den igen. Det må du hellere lade ham og Hans Bejer ordne. Han har måske en anden, som kan passe os, ellers skal vi have vor sorte hest igen, men den har han måske allerede solgt? En hest er vi nødt til at have i stedet.  Har Hans Peter for tiden ikke en, der kan passe, kan han måske låne os en, ifald vi skal køre mergel. Ellers mangler vi jo ikke en hest lige ed det første. Men merglingen bliver for tung for den lille 2-års plag. Hø og høstvognen bliver vel også for tung, og til efterårsarbejdet må vi også have en god hest. Det lader til, at vi har helt godt mælk fra køerne, men så vidt jeg husker, kan skrædderkoen ikke kælve før i juni, men jeg husker ikke datoen. Den er løben om. Se efter i lommebogen fra september eller sidst i august. Er den ikke skrevet der, må jeg have glemt det. Jeg synes, jeg har set efter en gang, hvornår den skulle kælve. I formiddags var vi nogle herfra i den evangeliske kirke, men det er jo ikke som at høre Guds ord på sit modersmål. Hilsen---

1916

juni

I går var vi en del i Kosmorama. Det er dog altid en afveksling. Så går den tid da. Jeg håber snart at komme herfra, men slippe helt fri gør jeg vist ikke. De slipper ingen fri. De vil hellere have lazaretterne fulde af udueligt mandskab end lade dem komme hjem og gøre nytte, men pengene skal jo forbruges og de behøver ikke selv at betale. Tyskerne håber på en snarlig fred. De mener jo, at fjenden ikke kan holde ud meget længere, og nu har de slået englænderne i et stort søslag, fortæller de. Så til søs mener de snart at have overtaget. Gud give, krigen snart må slutte. Den har kostet blod og penge nok. Os bringer den vel ikke vort ønske i opfyldelse. Vi ved heller ikke, hvordan freden vil blive, eller hvad folkestemningen kan bringe efter krigen. Jeg tror nu helt sikkert, at vi nordslesvigere vil få bedre kår og mere frihed. Friheden lader sig ikke binde i længden, men vi er alle mennesker for Gud. Hilsen----

1916

juni

Du er urolig for mig. Det skal du ikke være. Jeg er ikke syg. Jeg er tværtimod i bedste velgående her i Glogau endnu. Dem, jeg kom sammen med, er nu snart borte. Jeg bliver her nok pinsen over. Du må ikke sørge min elskede. Jeg skal nok komme sund og rask hjem til jer igen, at jeg kan hjælpe med at opdrage vore børn til gode medlemmer af samfundet. Havde jeg blot kunnet få orlov herfra, så jeg ikke havde nødig at skulle til Kehl først. Det er en forbistret lang rejse. Har vi den nye hoppe endnu, eller har Hans Peter taget den igen og hvad kan I så få for den? Jeg har i går sendt nogle pinsekort af sted og vil i dag sende nogle igen. De er tyske, men der er ingen andre at få her. Der står i avisen i dag, at den engelske krigsminister Lord Kitchenen er gået under med slagskibet. Det er vist et slemt tab for England, da manden vist var meget dygtig, og de vanskelig har en lige så dygtig at sætte i stedet. Hilsen----

1916

juni

Har i dag modtaget en avis og et brev fra dig og er meget taknemlig for begge dele.  Det glæder mig, I har det godt. Den lille må jo være en lille knop efter din beskrivelse. Jeg længes efter at se hende. Du mener, om det ikke kan gå an at leje en militærhest. Hvis vi er sikre på at få en som du er tilfreds med, og som kan arbejde så vi kan beholde den hele sommeren, kan det nok gå an. Du kan tale med Hans Bejer. Vi skulle gerne have en del mergel udkørt, og den 2 års kan jo ikke forrette særlig meget. Ellers var det godt, om I kunne se at købe en hest. Det kan Hans Bejer nok bedst ordne. Du klager for, hvordan du skal få piger til november. Kan du ikke få en anden til at skaffe dig et par, måske A Thyssen eller C. Timmermann. Piger må vi jo have. Har du talt med C. Bejning. Er der ikke en anden af hans piger at få?  Det er nu ikke så let, når manden bliver taget bort fra hjemmet, men vi kan jo dog leve i håber, min elskede og så ordner det andet sig nok. Jeg skriver hver dag, men postforbindelsen er jo ikke så stabil i denne tid. Skrædderkoen har kælvet. Jeg mente nok, den skulle kælve i juni. Roerne på heden står godt. At de ikke er urene, kunne vi vel vente, da nydyrket jord ikke er uren. Hilsen---

1916

10.juni

Marie Sti kan du ikke fæste, og måske er det ikke let at få piger, men du må se at få en anden til hjælp, da du jo ikke kan rejse langt. Lønnen nytter det ikke at knibe for meget på, og to piger må du da have.  Kunne vi ikke leje to unge piger til en mindre løn til indvendig gerning, når vi så lejede en mælkerøgter.  Når så Vor herre ville skænke os fred, får vi nok markarbejdet gjort uden piger. Måske du bedst får et resultat, når du averterer i avisen. Det bruger andre jo, når de søger unge piger.  Jeg skal nok gøre, hvad jeg kan, når jeg kommer hjem, men det bliver mere og mere knap, jo længere vi venter. Vi må hellere leje to unge piger. Så kan vi måske der spare en halv karleløn, og når vi så lejede en karl mere, er vi bedre holden ved markarbejdet også, og du kan også få det lettere. Vi kan måske leje en røgter, sådan at han må malke om sommeren. Hvorledes er I tilfredse med Hans Bejning. Måske kan vi leje ham til røgter igen.  Hvis du synes om det, må du hellere tale med hans mor og også med ham selv, om han vil blive, hvis ellers vi kan blive enighed om lønnen. Carl Rossen skal til undersøgelse igen, forhåbentlig bliver han hjemme. Kan du sende ham en reklamation med, når han stiller. Skulle han blive indkaldt, kan jeg vel søge hjem. Vi vil håbe, at freden snart kommer, at vi alle kan komme hjem til vor daglige gerning. Lille Christian er jo blevet en hel karl efter din beskrivelse. Dejligt at han trives.  De andre har det hele tiden været vækst i, men han har hele tiden været lille og klejn. I har solgt to grise til A Paulsen. De er meget dyre. Den anden so har endnu ikke lagt. Måske grisene slår, inden de kommer så vidt. I har i den sidste tid haft bygevejr og kulde. Det er slemt for både sæden og græsset. Især lider sæden på heden vist derunder. Ukrudtet gror der frodigere. Det kan alt sammen endnu nå at rette sig. Du vil aflægge besøg i Rurup i pinsen med alle børnene. Det vil vist glæde din far at se vor lille pige. Han er vel så tankeklar, at han kan glædes ved sine børnebørn. Hilsen

1916

11. juni

Det er en trist pinsefest både for dig og for mig, men vi må finde os i skæbnen. I går henimod aften var vi nogle henne at høre en prædiken. Det var selvfølgelig på tysk, men ellers holdt i en god tone og ikke spækket med tysk hovmod og uskyldighed.  Der var hovedsagen Guds ord og nåde. Det var den mest opbyggelige prædiken, jeg har hørt, siden jeg hørte pastor L. B. Poulsen sidst. Det må vel ikke være godt for Poulsen, eftersom jeg læser i avisen, at en anden skal prædike der i pinsen.  Jeg for min part ville gerne høre Poulsen prædike igen. Han bliver jo gammel og svagelig, så det er ikke godt at vide, om han kommer til at holde prædiken igen. Jeg håber, vejret har bedret sig med varme derhjemme. Her har vi de sidste dage haft tordenvejr og noget regn. Vi kommer ikke ud, så jeg ved ikke, hvordan kornet og græsset står her- Tænker det er bedre derhjemme. Hilsen---

1916

12. jumi

Det har været en trist pinse, men meget værre er det dog i de hjem, hvor en far eller søn er borte og aldrig kommer igen. Vi må takke Gud, at vi alle er i live. I dag havde jeg brev og en avis fra dig samt et brev fra svoger Andreas og kort fra Chr. Nielsen. Sidstnævnte havde fået et kort tilbage fra Lida, da jeg var blevet flyttet alt imens. Andreas har fri til den 20. Den tid kan jo snart gå, men han er lykkelig for den tid, han kan tilbringe i hjemmet og får nok igen en ordentlig orlov i høst, når ellers han får lov at blive i Lybæk. Han har solgt den lille røde 3 års hoppe for 2750 M. det er nogle svimlende priser Han mente også, han havde fået en god pris for den sorte hest. Det regner jeg også kan godt gå, når vi ikke havde behov for at købe igen. Jeg har nu ikke stor tro til de militærheste, det er ikke let at leje en, der duer, og tager de den så igen midt i arbejdstiden, så står vi der. Men i må ordne det, som I kan, da jeg ikke kan følge med.  Jeg ved heller ikke, hvor meget den 2 års formår. Sidste år kom vi igennem med en 2-års som fjerde hest, men den var og vi fik heller mergel ud. Det kan ikke gå i længden, vi må se at få mergel ud på heden.  Hilsen---

1916

13.juni

Jeg havde brev fra Ellen Sørup skrevet pinsedag. Hun ventede jer alle 1. pinsedag, men det blev jo efter dit udsagn ikke til noget. Hun skrev også, at nu havde Peter meldt sig til lægsrullen, men derved håbede hun, det blev. Det er jo endnu lang tid til, han er uddannet. Marie synes ikke så godt om herskabet. De er for stolte, men ellers har hun det godt. De får også hestestalden udvidet i denne tid. Den var også ved at blive for lille. Bedstefar ligger stadig i sengen. Ellers har han det godt, skrev hun. Jeg havde også brev fra Niels Thielsen. Han havde solgt 7 stude og 3 kvier for 660 M. de var de ringeste, men de gav da 200 M i græspenge i 3 uger. De er vel sagtens også indkøbt i vinter. Hestene, skriver han også, er meget dyre, men det vidste jeg jo. Han havde været i Flensborg og talt med en sømand undervejs, som havde været med i slaget på Nordsøen. Han havde sagt, at vi kun havde 4 ubeskadigede skibe tilbage. Ellers havde de alle lidt overlast mere eller mindre, så det er nok ikke gået helt så glat. Her hører vi nu ikke meget, vi kan fæste lid til.  De skriver i avisen, at de har taget 50.000 russere, men der skal flere til at opveje de 64.000 østrigere og tyskere, som russerne tog i sidste uge.  Hilsen---

1916

14. Juni

Jeg ved næsten ikke, om jeg skal se at arbejde mig herfra, eller om jeg skal se at blive her længst muligt. Så længe jeg er her, kan jeg ingen orlov få, men her har jeg gode dage og en ordentlig underholdning. Føden vil ikke blive sådan i Kehl, men her er man næsten indespærret. Vi kan ikke gå længere ud end haven. Niels Thielsen skrev, at der fulgte et par pakker. Dem skal jeg se at have fat, inden jeg skal herfra, da de vel ellers går tilbage. Brevet, du har skrevet pinsedag og avisen, modtog jeg i dag. Tak for det. Hans Fisker er kommet af med russeren. Det forhindrer ikke, de kan behandle dem menneskeligt. Jeg kan ikke forstå, hun kan have hjerte til at behandle en stakkels krigsfange sådan, når hun nu tænkte, det kunne være hendes egen mand i krigsfangenskab. Lad dem nu selv se, hvordan de kan få arbejdet gjort. Der er vel sagtens ingen, der har lyst til at hjælpe dem mere. De fleste har jo nok selv. En hest har I ikke fået endnu. For tiden mangler vi den vel heller ikke så meget. Der bliver vel råd siden. Hans Bejer skaffer vel en hest eller også H. P. Andersen. Det var jo det bedste, om vi kunne få en til arbejdet til lån eller leje, men det må I selv ordne. Jørgen har ikke fanget bukken endnu. De er ikke så helt lette at komme på skudhold. Længere hen i tiden kan det jo også give en hare. Det hjælper dig til, når de tager flæsket bort.  Det vil jo vist ende sådan, at hver mand bliver en portion tildelt og resten bliver borttaget mod betaling. Du må se at beholde så meget som muligt, da der er lange udsigter til, at vi kan få slagtet. Carl Rossen kan du også godt beregne med, da han dog har fået kosten hos os, når har  akkordarbejde og ellers er hjemme en dag. Det lader jo til efter andres mening, at den unge hoppe er for dyr. Så var det jo godt, at vi slap den. Med den fejl kunne vi heller ikke beholde den. Hest køber jeg ikke mere. Det har jeg fået nok af. Du har måttet ofre et par af mine bukser på russerne. Det har nu ingen nød. De stakler må jo have klæder på kroppen, og siden bliver der nok råd til et par bukser, når jeg mangler dem. Foreløbig mangler jeg jo ingen. Det kunne være rart nok at være hjemme og få noget af den gode ferske suppe. Her må vi ellers ikke klage over kosten. Den er god, og vi kan få mere, end vi kan spise. Det eneste, det kniber med er smør og fedt til brødet- Ellers er alting godt og rigeligt. Fredsudsigterne hører vi ikke meget om, men det må jo komme med tiden. Alle er kede af krigen og længes efter fred. Hilsen---

1916

15.  juni

Det er kedeligt nok med den regn og kulde. Både korn og græs lider vel sagtens derunder.  Vi skulle gerne have megen varme og tørt vejr til høbjergningen. Chr. Nielsen og Marie havde du 2. pinsedag. Det er godt for ham, at han kan blive hjemme. Det er sørgeligt med den Visse. Hende har du ikke end ærgrelser af, men der er vel ikke meget at stille op med hende. Når blot du kan have lykke at få et par gode piger til 1. november. I dag har vi haft besøg af generallægen. Han var ved at undersøge mig. Dan han så hørte, at jeg ikke havde været i felten, sprang han op som stukket af en bi og undersøgte ikke videre. Han pålagde vor læge ikke at holde os for længe, men heraus igen. Efter det besøg tænkte jeg nok, at jeg kommer ud herfra i dag eller i morgen. Men så går rejsen nok til Kehl og forhåbentlig får jeg så orlov. Tjenesten tror jeg nu ikke, jeg kan holde ud, men fri bliver jo ingen. Jeg håber, jeg kan få en lang orlov nu til høsten. I dag kom en pakke med noget kage fra Bevtoft. Om der kommer en i morgen igen, ved jeg ikke.  Niels skrev at der fulgte to pakker. Kommer jeg til Kehl, møder jeg vist nogle af de gamle kammerater. De er vist ikke alle af sted endnu. Nu må du ikke se for sort på tilværelsen min elskede. Måske er freden nærmere, end vi aner. De er vel snart kede af det. Så det får vel ende med det første. Hilsen---

1916

16.  juni

Tak for breve og Dagens Nyheder. Der kan man læse, hvordan stillingen bedømmes i udlandet og vel i virkeligheden. Efter det har russerne haft stor fremgang i Volkyrien og Galicien og taget mange fanger og megen ammunition fra østrigerne. Jeg tænker også, dette er de allieredes fremgang, der skal til for at fremme freden, thi så længe tyskerne og forbundet går fremad, stiller de urimelige fredsbetingelser. Deres søsejr har nok også, som jeg tænker, været et nederlag. Store ord og fedt flæsk sidder ikke fast i halsen men det er jo nu mode at holde sejrsfester for et nederlag. Du har været ovre at besøge bedstefar. Han ligger vel nu stadig til sengs. Det er en trist tilværelse for ham, men godt han ingen smerter har. Han var jo vist glad for dit besøg. Mølleren ville snyde os for det sidste mel. En kæltring er han jo. Det ved vi. Næste gang må vi hellere benytte Bevtoft Mølle. Der er dog en ærlig møller. H. Nielsen fra Toftlund er hjemme på orlov og er meget syg. Han var i Lida, men jeg fik ikke  snakket med ham. Jeg var jo kun i fem dage på kasernen. Godt var det, at jeg kom derfra. Ellers havde jeg nu ligget ved fronten i Rusland i skyttegravene. I denne uge kommer jeg nu ikke herfra. Så havde lægen sagt det og måske det ikke er så nær ved, som jeg troede. Hilsen---

1916

18.juni

At modtage underretning fra det kære hjem er den eneste glæde, jeg har her blandt lutter fremmede mennesker, som jeg ingen fælles sympatier har med. Der er jo også flinke mennesker her, men de har andre interesser og andet sprog end jeg. Alle er dog kede af krigen og længes efter fred. Vi vil håbe, den vil komme snart. Måske i august, som du skriver. Jeg tror nu ikke, jeg bliver her ret mange dage-lægen har et par gange sagt, at jeg snart kunne komme ud. Skal jeg gøre tjeneste med, melder jeg mig atter syg men jeg håber jo at få orlov, når først jeg kommer til Kehl. Jeg har det ellers godt, når jeg ikke skal anstrenge mig. Du skriver, at der bliver mange indkaldt i denne tid. De vil have mere udannede. I har måttet slagte en stud. Det var ikke så lille et tab, men vi må vænne os til modgangen og finde os i det. Det har jo heller ingen nød, når vi må beholde sundheden, og jeg kunne komme hjem til Eder. Du kan leje en god pige på 25 år, hvis du ikke allerede har det besørget det, må du hellere gøre alvor af det jo før jo bedre. Lønnen kommer det ikke så meget an på. En barnepige må vi også have hele året helst en konfirmand. Hans Bejning må vi hellere beholde, hvis vi kan. Han bliver vel klogere alt imens, men han skulle jo gerne selv kunne malke også i vinter. Vi vil ikke have så mange køer, da vi ingen held har med dem. Højst en 8-9 køer. Kommer jeg ikke selv hjem til vinteren, kan vi vist beholde Jørgen. Han bliver vist ikke indkaldt endnu. De har prøvet ham 2 gange.  Han skal jo også nok se til med Hans. Du må hellere tale med Ingeborg om at beholde Hans. Fra Strufes side er der vist ikke noget i vejen. Det kan da vist ikke være muligt, at en 14 dages kalv kan koste 250 M. Så kan det da ikke gå at købe små kalve. Jørgens brev har jeg nu ikke mærket noget til, men det kommer nok. I dag har vi et lille kønt søndagsvejr. Ellers har det været koldt bygevejr i den sidste tid.  I har også haft regn og kulde derhjemme.  Jeg håber, det har forandret sig nu. Hvordan går det? Får vi mere hold for tyren til næste år? Ellers kan det vist nok ikke gå an at beholde den med de kornpriser, vi har, da den jo må have havre eller blandkorn. Det er glædeligt for A. Thyssen, at de kan beholde Peter foreløbig. Herman Sti må af sted. Det er sørgeligt for dem. Chr. Nielsen og Peter Hübschmann går dog også i ro. Har Carl Rossen igen været til undersøgelse? Ham lader de vel også gå igen? Hilsen-----

1916

18.juni

Har i dag modtaget dit og Jørgens breve. Han gør rede for en del angående bedriften. Det var et held, at Th. Hybschmann kom på jagt og fandt studen. Ellers havde den vel sagtens været død, før I havde fundet den. Det er kedeligt med den megen regn og kulde. Bliver det ved længe, er jeg bange for, at hverken korn eller roer vil give meget på heden. Vi vil håbe, det forandrer sig snart. Engen er vel også blød og våd, men det kan også blive bedre inden høbjergningen. Føllene koster omkring 1000 M, skriver Jørgen. Det havde været godt, om han havde haft en følhoppe med de priser. Kalve 10-14 dage gamle koster 70-80 daler. Lam 1M til 1,2 M pundet og grise 40-50 M. Ja kære det er store beløb. Når blot vi havde haft noget mere at sælge ud af, thi udgifterne er også store. Alt hvad vi skal købe er også meget dyrt, og arbejdslønnen er steget meget. Jeg tror nok, det var lægens mening, at jeg skulle herfra i morgen, men da han undersøgte mig i dag, skulle jeg have mere medicin, så i denne uge kommer jeg nok ikke herfra og måske heller ikke næste uge. Du skal ikke være bekymret. Jeg har det godt, og den hjertefejl kan vise sig at være vor lykke. Ellers havde jeg vist været i skyttegravene i Rusland. Det ordner sig, når jeg kommer hjem og i ro. Ja, ro er her nok af, men der er for megen sindsbevægelse hilsen

1916

21.juni

Ja jeg er i Glogau endnu. Så længe jeg er her, er jeg dog i sikkerhed når jeg ikke bliver kendt feltduelig.  I dag har jeg modtaget et brev fra dig og et fra C. Timmermann. Nis Timmermann er i Flensborg, og Hans er i Brunsvig som garnisonstjenestedygtig. I dag stiller Herman Sti altså. Her stiller også unge i dag, så de må vel møde over hele landet. Jeg kan nu ikke forstå, at A. Thyssen har kunnet reklamere Peter fri foreløbig. Der er dog andre, som har fået afslag, hvor det var mere nødvendigt, men det er jo godt for dem og synd at misunde dem. Nikolaj Thomsen er også imellem i kugleregnen, skriver du. Han er vel ellers ved Armeringstropperne, men de kommer vel også undertiden så nær, at kuglerne kan nå dem. Det lader til, at Chr. Nielsen og P. Hybschmann slipper helt nu. Det er jo godt for dem. Det er slemt med den megen regn og kulde Ukrudtet er vist ikke nemt at tumle i roer og gulerødder. Det gror igen efter rensningen. C. Timmermann mener, at både kløver og eng vil give godt høstudbytte, når blot vi kan få det bjerget. Engen kan let tørre så meget endnu, at vi kan slå den med maskinen. Der er jo nok de lange agre, som kan blive for våde, ellers kan vi for det meste køre overalt. Jørgen ved besked. Han kørte jo maskinen første sommer. I har ingen hest fået endnu for den sorte. Hvis I synes, I kan få arbejdet besørget med dem, vi har nu, har det jo ingen nytte at købe til disse dyre priser og til næste forår har vi så igen to 2-årige. Vi må så hellere ikke beholde plagen, Hans Bejer har leveret. Du må tale med Hans Bejer, om han synes, vi kan undvære heste. Når det er så vådt, kan mergelkørsel ikke blive til meget. Bindegarn har I vel heller ikke fået?  Vi skulle jo gerne benytte binderen hjemme på marken. Når de høster rugen og havren i blok med leen, er der vel sagtens bindegarn  nok til resten derhjemme. Når ellers jeg kommer hjem snart, kunne det være, jeg kunne købe en brugt aflægger billigere end 100 pund bindegarn, og aflæggeren kan vi bruge også siden. Når vi har russere, fik vi nok korner bundet. Det er vanskeligt, om vi kan bruge binderen på heden i år, om også vi har bindegarn. I går var det 5 år siden, far døde, og da er svoger Andreas vel rejst igen. Gud give, vi snart kan komme hjem som frie mænd. Det er slemt nok, at de har frataget Eder kartoflerne. Jeg håber dog, I har beholdt så mange, at I har nok selv, til det giver nye. Du må nu ikke være alt for villig til at levere af , når I ikke har mere, end I selv skal bruge. Du skal ikke sende mig pakker, da jeg ikke ved, hvor længe jeg er her. Søndagene kan blive lange, Marie, og familien besøger dig ikke ofte. Men de har vel nok at bestille selv Hilsen---

1916

22. juni

Jeg er her endnu, og udsigten til at komme herfra er ikke større, end den har været længe. Af og til mener lægen jo, at jeg snart kan komme bort, men når han så undersøger mig, går det ikke. Mon det dog ikke kunne ende med, at de giver slip på mig? Jeg vil heller ikke tilbyde at rejse uden rente, thi den slags trækker de let i trøjen igen. Når de engang har givet afkald, risikerer de ikke noget ved at prøve dem igen. Så har de haft fejlen, da de blev indkaldt. Vor læge undrede sig over, at jeg var kommet til Infanteriet med min højre hånd. Om jeg ikke havde vist lægen den? Jo det havde jeg. Det kunne han ikke forstå. Han ville ikke havet taget mig til infanterist. Men vil de have mig til tjeneste, melder jeg mig syg, når jeg har gjort en dag eller to med. I felten tror jeg ikke, de får mig med. Hvor er Lassen? Du mente engang, at det vist ikke længe, før han kom i felten. Vi vil håbe, han slipper derfra.  Du mente, at jeg ikke skulle gøre meget for at komme herfra. Det gør jeg heller ikke, kære Marie, thi her er jeg i sikkerhed. Hilsen----

1916

23.  juni

Det lader til, at nøden er ved at blive stor i Tyskland, når de har taget Eder kartoflerne på nær 15 pund pr mand med. Dem skal I nu ikke foræde jer i. Det er sørgeligt, når bønderne ikke kan beholde så meget, at de har nok til føden selv.  Der kan man se, hvad militæret kan føre med sig, og befolkningen får vel nok øjnene op nu. Det vil sagtens vare noget, før I kan få nye kartofler og brødet er også knapt. Du har ikke hørt fra P. Møller sagen endnu. Måske der ikke er faldet dom. Ellers måtte vi dog have underretning. Der er vel nok så meget, at han kan betale processen. Han måtte jo deponere 60M hos sin advokat i Toftlund. Dem kan i dog først lægge beslag på.  Han har drevet sagen til Flensborg, så der kan der dog ikke godt blive tale om, at vi må betale kosterne. I hvert fald skal jeg nok få dem igen ved lejlighed, det kan han stole på. Det skal I i hvert fald ikke betale noget af, inden jeg kommer hjem, undtagen vor advokat, når der kommer regning fra ham. Det er Christians i Flensborg. Det kan gerne være, at det er rigtigt at sælge den 2-års og købe en stærk hest i stedet. Jeg ved ikke, hvordan den 2-års er vokset, men efter min beregning må den være god, og den måske løse en anden ind. I kan godt se det på, til jeg kommer hjem. Foreløbig er der ikke udsigt til, at de kan sende mig til garnisonen igen. Det var jo så, om de fik i sinde at sende mig hjem, men vi må have tålmodighed. Lassen er i Oberhofer. Det er ikke et godt tegn. Det er en skydeplads som Lockstedter Lager, og derfra går de som regel i felten.  Hilsen---

1916

25. juni

Atter en uge er gået uden at fredsudsigterne er blevet bedre, men nærme må de sig dog alt imens. Jeg har det godt men hjemlængslen kan jeg ikke ryste af mig, og jeg har tårer i øjnene, når jeg tænker på dig min elskede og vore små børn. Jeg længes efter at se vore lille pige, og det glæder mig, at hun er sund og rask og sød og god Foreløbig er der ingen udsigter til, at jeg kommer hjem, skønt det kan komme, før man venter,. Du skriver, om vi ikke kan undvære H. Bejning i vinter, når vi beholder russerne. Det kan vi vel, men så må en af dem røgte og kan vi stole på det? Er vi sikre på at beholde dem nu?  Jørgen kan vi vist beholde. Skønt når jeg selv kom hjem, og vi beholdt russerne, kunne vi vel undvære ham. Men jeg kan ikke regne med at komme hjem, og så kan vi ikke undvære ham. Hvis du kan leje Hans Bejning for 400M, må vi hellere beholde ham. Vi har også arbejde nok til russerne på heden. Det er billig arbejdskraft, og måske vi så kan få noget ekstra lavet. Det kan være til nytte, thi der er meget, der trænger til at laves, og vi får ikke så billig arbejdskraft siden. Så får Hans 350 M, men de sidste 20M må Strufe ikke vide noget om. Dem skal han have. Så Strufe får at vide, at han får 330M. En pige har du ikke fået lejet endnu. Det er ellers ikke for tidligt, når blot den som du er tilbudt ikke narrer dig.  Det lader jo til, at du er et helt finansgeni min kære. Du har næsten ren regning overalt, ser jeg. Der er kun en rest på 272 M hos Schrøder. Bedre havde det gået, hvis vi ikke havde haft så mange uheld. Har Hans Bejer også fået de 1100M for plagen? Den må vi hellere beholde.  At du ikke ødsler med pengene, det ved jeg. Du forstår bedre at holde på dem end jeg. Skønt jeg bruger heller ikke mange for min egen person, men bedriften koster jo meget. Penge mangler jeg ikke her. Vi får 3,30M hver tiende dag, og jeg bruger ikke mange Hilsen---

1916

26.  juni

Det er glædeligt, at vejret har forandret sig til det gode. Så kan vi måske alligevel få en god høst, som vi trænger til.  Jeg håber, at agerhøet giver godt udbytte, men vi har ikke stort stykke, så alverden kan det ikke give. I roerne er de færdige. Så kan pigerne let selv tynde gulerødderne. Jørgen vil nok blive igen, og det er jo godt. Lønnen bliver I vel nok enige om. En stor løn vil han vel nok have, men han er også en god løn værd. For hans vedkommende skrev jeg besked i går. Det kan gerne være, at pengene ikke slår til til udgifterne i efteråret. Det kommer meget an på høsten, og på hvor meget korn vi kan undvære. Det er jo den eneste indtægt, vi har. Og hvis vi skal købe et par kælvekvier, vil udgifterne blive store. Det kan ikke skade, om der blev hugget nogle pinde, men de skal helst tyndes, så de kønneste blev stående Det kender Jørgen nok. Det er ikke værd at tage noget for pindene ved Lassen. Han er jo ikke bange for at gøre os en tjeneste. Hansine skal vel ikke ud at tjene. Ellers kunne du måske der leje dig en barnepige. Men hende vil hun nok ikke undvære, og Tinne er jo heller ikke så stærk mere. Chr. Andresen er kommet til Belgien. Han er garnisonsuduelig så han kommer vel ikke til fronten. Herman Sti kom hjem igen. Det er godt for dem. Så forandrer tiden sig vel imens. Lille Christian bliver nok en snakkemand. Hilsen---

1916

27. juni

Hans Bejer har skrevet om den 2 års hest.  Jeg stillede ham frit at gøre, som han synes, og måske H. P. Andersen vil have den  og give Eder en stærkere i stedet. Jeg ser i avisen, at Else Madsen er død og bliver begravet i dag. Hun var ellers en stærk kone, men når Vor herre kalder, må selv de stærke følge. Svoger skriver, at Mads From er kommet hjem på orlov fra Galicien.  Måske har han været ved fronten? I dag har vi syvsoverdag, og her har der været plaskende regn helt fra morgenstunden. Jeg håber, I har godt vejr hjemme, for når det regner på Syvsoverdag, vil det regne i 7 uger, og det vil ikke være godt for høsten. I dag går 2 mand bort fra vor stue. Den ene til et hjemligt lazaret. Den anden i bad for gigt.  Hvis jeg vidste, jeg skulle blive her længe, kunne jeg forsøge at komme på et hjemligt lazaret. Agerhøet har I vist i stak. Blot I nu kan få det godt bjerget. Hilsen---

1916

29.juni

Du skriver, at I har været i, og børnene var med undtagen lille Christian, der lader til at være noget uregerlig, men det er godt, der er liv i ham. Jeg kan så godt forstå, at du mangler din kære moder, når du kommer hjem. Det er også en sørgelig tilværelse for din gamle fader, især nu han må holde sengen hele tiden.  Og vi må bede til, at Vor Herre vil forløse ham i nær fremtid. Det kan gerne være, Hansine kunne gøre noget mere for dem, men vi må ikke dømme hende for strengt. Hun har også sine bekymringer i denne svære tid så vel som os selv. I dag spurgte jeg så lægen om orlov. Herfra kunne jeg ingen orlov få, men jeg kunne komme til udfyldningsbataljonerne og derfra få orlov, og i morgen går det vist nok herfra tilbage til Kehl. Så må jeg søge at få orlov derfra. Du må ikke være bedrøvet over det. Jeg har nu den tro, at jeg ikke bliver erklæret feltegnet mere, og så kan jeg jo komme hjem på orlov ligesom de andre, og det er bedre end at gå her, hvor tiden bliver så forfærdelig lang. Du mener ikke, jeg træffer andre bekendte i Kehl end P. Brodersen. Der er vel nok også andre af de gamle bekendte fra den tid, jeg var der. Du skal ikke skrive, inden du hører nærmere fra mig, da vi jo ingen adresse har endnu. Jeg skriver i morgen igen og kan også sende kort fra rejsen. Jeg vil forsøge selv at søge orlov. Det er meget raskere end når der skal søges fra hjemmet. Derefter kan vi så prøve at få orloven forlænget. Hans Bejning vil ikke være røgter igen, så er det ikke værd at trænge nærmere ind på ham. Hvis vi beholder russerne, kan en af dem jo røgte, og måske kan vi leje en pige, der vil malke.  Godt at vi kan beholde Jørgen. Han er tro til at passe krammet. Du har skrevet til en pige. Når nu det må lykkes for dig, thi de er ikke så lette at få fat i. To par kalve har A. Thyssen besørget. De er af de dyre, men tiderne er jo sådan, og når vi bare har lykke af dem, har det ingen nød.  Vi manglede dem jo. Soen holder hen, og måske den narrer os.  Du må regne 16 uger og 2 dage efter bedækning. Det var godt, de fik agerhøet i stak, inden regnen kom. Her har der været stærk regn i dag igen, og det meste af natten. Det ser ud til, at syvsoversagnet vil holde ord, men måske det må til for at få en ende på krigen. Nogen varme har vi så haft, og det har vel hjulpet på kornet på heden også, thi for det er kulden det værste. Hilsen---

1916

30. juni

Altså går jeg i dag bort herfra til Kehl. De har lovet at sende min post efter mig. I dag har jeg ingen brev fået, men jeg fik et i går. Jeg rejser herfra kl. 4,42 i eftermiddag og er i Kehl i morgen eftermiddage kl. 2,21. Rejsen tager altså knap et døgn. Jeg er ved godt mod og håber at komme hjem på orlov med det første. Feldwebelen lovede mig at foreslå en rekreationsorlov, så jeg tænker ikke, der vil være noget i vejen. Tjenesten er der ikke udsigt til, at jeg kan holde ud.  Jeg var på posthuset med en pakke med 3 uldtrøjer,1 par underbukser, 1 par handsker og huen, som jeg sendte hjem, da jeg ikke vil slæbe det til Kehl. Min lædervest tager jeg med, da den ikke kunne være i pakken. Den kan jeg så tage med, når jeg selv kommer hjem. Jeg tåler ingen anstrengelse. Da jeg skulle gå til posthuset, var jeg helt forpustet, og det er dog tæt herved. Jeg har det helt godt, når jeg kan i ro.

1916

Juli -august

Ingen breve Hans Jørgen er hjemme på orlov til 27. august

1916

27.august Sundheim

BREVENE ER IGEN PÅ TYSK Jeg er nu atter ankommet her til Sundheim. Rejsen er jo lang og man bliver træt. Jeg lå 4 timer i nat hos Røde kors i Hamborg. De fik jeg sovet lidt. I Hamborg traf jeg Schmidt Vestergaard fra Toftlund. Han var på vej til 14 dages orlov i hjemstavnen. Jeg mødte Krieger i Hamborg og rejste sammen med ham til Mannheim. Han ligger i Heidelberg. Fra Over Jerstal rejste jeg med L. Tingleff fra Arnitlund. Han ligger her ved et kompagni. Jeg er blevet indkvarteret privat sammen med 4 andre deriblandt Paul Refslund fra Stenderup. Det er dog bedre end at ligge med lutter fremmede og ubekendte. Der er ikke så meget, jeg kan skrive i dag. Her er folk ved at være færdige med høsten. Det er meget tidligere end hos os derhjemme. Afskeden er tung og jeg beder til, at vi snart ser hinanden igen. Det varer nok ikke længe, inden jeg kommer til undersøgelse. Mit hjerte har det ikke godt. Jeg kunne mærke det på rejsen. Jeg tåler ingen anstrengelse. Kære kone jeg takker for den dejlige tid, jeg har haft hos jer derhjemme. D et er svært at komme tilbage hertil. Her er jo ikke noget at tage sig til. Hvordan går det med høsten derhjemme? Her er vejret skønt. Håber også I har godt vejr derhjemme. Hilsen---

1916

31.august

Jeg er ikke blevet undersøgt endnu og er lige så klog som før. Her er høsten allerede overstået Halvdelen af brevet mangler------ Rug og byg står vel sagtens endnu på marken. Jeg tænker, at Jørgen holder det på benene, at det ikke gror alt for meget. Bare det må sætte op til godt vejr igen, at I kan få kornet godt bjerget. Det var kedeligt, om vi skulle få en del af høsten ødelagt. Jeg har været henne at hjælpe smeden med at tærske en dag og skal måske derhen igen sidst på ugen. Paul Refslund er en flink kammerat. Et par nordslesvigere er der her fra Ballum og 1 fra Tyrsbøl i Aabenraa amt. Marius Juhl fra Rødding var allerede kommet herfra, da jeg kom hertil Han er nok kommet til rekrutdepotet i Kehl igen, men jeg har ikke talt med ham. Jeg skriver, når jeg mangler noget. Chr. Nielsens adresse har jeg fået. Han er stadig i Sønderborg, og det ser ikke ud til, at han kommer derfra. Hvis du 2-3 gange i ugen vil sende mig en avis, vil jeg være rigtig godt underholdt. Nu er Rumænien også kommet med i krigen, og det synes endnu ikke at tage en ende.  Hilsen---

1916

2. september

DANSK I dag har jeg igen fået brev fra dig, og jeg takker dig, fordi du er så tro med at skrive. Her vil de helst have os ud at arbejde nu. Jeg er udkommanderet i 2 dage til Kehl. Hvad jeg skal bestille, ved jeg ikke, men svært arbejde kan jeg ikke forrette. I disse dage går mange bort herfra. En del til kompagnierne. I dag går 25 mand af til arbejde ved fronten. Jeg er ikke blevet undersøgt endnu------ mangler Jeg sender dig 50 M, som jeg kan undvære. Jeg fik udbetalt 70 M, da jeg kom hertil. Adressen har du jo. Hvis I giver en fritagelsesansøgning ind, skal I sende den til: An den Stellvertretenden Generalkommando des XX. Armékorps in Strassburg (Elsass). Vi vil ud at spadsere lidt i eftermiddag. Hilsen---

1916

4.september

DANSK Her har vi haf regn hele dagen, og jeg frygter for at vejret heller ikke er godt derhjemme. Nogle enkelte dage godt vejr har vi dog haft, siden jeg kom hertil. Når blot I har rugen og byggen bjerget. Havren har I jo ikke i hus endnu. Rug og byg har jo vist lidt en del af regnen. Det er slemt nok med dårlig rug til brød hele året. Du må hellere sende en ansøgning om orlov, så jeg kan komme hjem og hjælpe med tærskningen. I må hellere søge gennem Landråden og bede ham besørge den straks. Vi har nok at gøre hjemme. Jeg har ikke behov at ligge her og arbejde. Godt er det ingensinde med hjertet. Måske var det bedre at søge om at få mig helt entlassen. Poul Refslund kom til kompagniet i går. I dag er Marius Juhl fra Rødding her for at besøge mig. Jeg skriver brevet til dig på dansk og lader ham besørge det. Derfra må de klæbe brevene til nu. Derfor står hans adresse bagpå. Hilsen---

1916

5.september

DANSK Jeg har i dag været til undersøgelse og er blevet skrevet til kompagniet.  Det må du ikke sørge over min egen elskede. Der er dog ingen tjeneste, jeg kan holde ud.  Det nytter nok ikke med Entlassungsansøgningen, og orlov får jeg nok heller ikke. Nå, hvem ved, hvad det er godt for. Her er ikke meget at være efter.

1916

6.september

Jeg ser af dit brev, at rugen står endnu derhjemme, og Jørgen har ikke benyttet søndagen til at køre ind. I mandags havde vi regn hele dagen, og jeg frygter, det har været ligesådan derhjemme. Jørgen har solgt føllet til Anton Simonsen. Det skulle have været leveret senest midt i september, det sagde jeg ham dog. Thi hoppen lider for meget, når den skal gå så længe med føllet. Jeg talte med A. Thyssen om Prinds´ buk til slagtning. I fald den skal sælges, kunne vi få den. Ellers er I nødt til at slagte et får, thi I må da have kød i huset. Jeg håber, drengene skikker dem godt. Sig dem fra mig, at de kønt skal høre efter, hvad du siger igen.  Hilsen---1916

7.september

Jeg har lige besøg af Marius Juhl fra Rødding. Han rejser hjem på orlov og vil tage et brev med for mig. Jeg har i de sidste dage skrevet brevene på dansk, Jeg tænkte, det kunne gå an. Du må lade mig vide, om du har fået dem. Jeg var til undersøgelse tirsdag og blev skrevet i kompagniet. Men det varer nok ikke længe. Jeg kan ikke holde tjenesten ud. Du må indgive en ansøgning om arbejdsorlov for mig, jo før jo bedre. Hvis uddybningsselskabet kan komme i arbejde kan de vist nok søge mig hjem. Landråden vil hjælpe dig. Her er en del gamle bekendte fra Kehl blandt andre Hans Brun fra Arnum  Poul Refslund og flere andre. Jeg har det nogenlunde, men længes efter jer. En del af os tager en tur til Kehl i eftermiddag, thi tiden løber så lang. Hvordan går det med høsten? Hvad med vejret? Landsturm H. Lund Kompagni II Ersatzbataljon Landw. I.K.99 in Marten bei Kohl (Baden)

1916

10.september

Ja nu er jeg her i Marten ved 1. kompagni. Jeg var i går henne at arbejde i høet, så jeg har endnu ingen tjeneste gjort, men de siger, at tjenesten er meget streng her, så det er vanskeligt, om jeg holder det ud.  Jeg er heller ikke fuldt uddannet så måske kan jeg komme tilbage til Rekrutdepotet. Når dette brev kommer, har du måske sendt en orlovsansøgning af sted.  Ellers er det bedst at få den af sted straks, da det altid tager nogen tid, I kan jo slagte af grisene. Det skule I have gjort, inden de blev talte. P. Thyssen har fået en buk, men derfor kan der jo godt komme en igen. Kompagniet ligger i en af nabobyerne. Sørgeligt at dette ikke kan få ende. I går sendte jeg dig 50M og også et brev. I går aftes talte jeg med en landmand Anton Boysen fra Langetved. Han kom fra en høstorlov. Poul Refslund var også ved 1. kompagni. Ham havde jeg hørt fra i går. Kød mangler jeg ikke endnu, men med smørret kan det ikke vare længe, men måske må det hellere vente. Jeg længes meget efter jer nu, jeg er tilbage og det går vel ligesådan for dig, kan jeg forstå. Børnene er i en lykkelig alder. De kommer lettere over sorger. Jeg skal have skrevet til Hans Bejer, at han kan se over til Eder engang. Er der noget, du mangler, kan du henvende dig til A. Thyssen Jeg har skrevet de sidste par breve på dansk. De siger her, det nok kan gå, bare jeg ikke klæber dem til. Hilsen--

1916

12.september

I går og i dag har jeg gjort tjenesten med. Jeg har nu ikke godt ved at holde det ud. Det var lettere i Sundheim. Jeg ser, at I har fået rugen hjem. Den har vel nok lidt en del af regnen, men godt at I har den hjemme. Når nu blot I har nået sommerrugen, inden regnen kom igen. Her havde vi regn i går, men måske den ikke er nået helt hjem til jer, da det var tordenvejr her. I har meget arbejde endnu med den kære høst og tærskningen. En ansøgning skal igennem Landråden. Det har Marius Juhl gjort og fået orlov bevilliget.  I kan nok give ind om 3 uger, så kan jeg søger efterorlov igen. Se hellere at få det af sted snarest muligt. Nu vil jeg slutte for denne gang. M. Juhl sidder og venter på brevet. Du kan gerne sende mig et pund sirup. Jeg får det nok, om også jeg kommer i kompagniet hilsen---

1916

14.september

Denne gang sender jeg brevet med en kammerat, som skal med en transport. Han har lovet at besørge brevet undervejs. Så kan jeg skrive på dansk. Jeg måtte jo ud til kompagniet og er foreløbig Garnisonsduelig, men tjenesten er ikke let. I går var jeg hos doktoren med hjertet. Hjertefejl var det ikke, sagde han, men han havde skrevet ”herzbeschwerdigung” i sygebogen, og jeg skal have ????? 3 gange daglig. Det er samme slags, som jeg fik på lazarettet for hjertet. Ro er nu det, som hjælper bedst. Jeg ved ikke, om du har fået en orlovsansøgning af sted for mig? Det er jo ikke for tidlig for tærskningen. Det hjælper ikke at søge selv, mener de her. Det er bedre at søge fra hjemmet og så gennem Landraaden. Hilsen og adresse---

1916

15.september Marten

TYSK I dag er jeg på vagt og har derfor tid til at skrive. Jeg har også skrevet et brev til Jørgen og et til A. Thyssen.  Herfra må jeg ikke skrive dansk skønt det falder mig meget lettere og jeg udtrykket mig beder på dansk. Ifølge dit brev går det nu godt med høsten.  Rugen har givet temmelig godt. Jørgen har bestemt ikke megen plads tilbage til høsten. I kan måske bruge loftet over kamrene. Der kan være en hel del. Det går vel godt med kreaturerne efter at I har fået dem vaccineret. Der er vel stadig græs nok på engen. Hveden står også ganske godt. Det er mere end jeg havde ventet. Bare det må give godt med korn. I venter en stor indkvartering. 20 mand. Hvor kan alle de folk være? Hvis det er muligt kan I jo tage fremmed hjælp til kartoffeloptagningen. Det kan Jørgen sikkert ordne. Du kan snakke med ham om det. I kommer jo nok til at aflevere kartoflerne, så snart de er taget op undtagen dem, som vi selv kan få.  Sommerrugen regnes ved for brødkorn. Så er det temmelig dyrt. Sommerrug kan sælges som såsæd, og der er ikke meget af den. H. Sørup har skrevet. Du kan roligt vende dig mod ham hvis du mangler hjælp. Hvordan går det med børnene? Kan du styre dem? Christian er vel den værste. De andre er vel ikke hjemme og den lille Hansine er vel stadig god og sød? Har I slagtet et får eller hvordan klarer I med kød? Du har måske sendt smør ellers må du gerne sende noget. Hilsen

1916

19. september

I går skrev jeg et brev til dig med meddelelsen om at jeg er blevet sendt til til Goldscheuer til 2. kompagni. Vi har fået vores gamle kompagnifører overløjtnant Kappur. I morges regnede det og det sker tit i denne tid. Hos jer derhjemme er vejret vel også uroligt, og I er sikkert ikke færdige med høsten endnu, og det er slemt, for høsten lider uden tvivl under det. Jeg skulle gerne hjem, så jeg kunne få ordnet sagerne og I mangler jo også hjælp derhjemme. I går fik jeg smørret og jeg siger tak for det. Det kom lige i rette tid for i dag tog jeg det sidste af det gamle. Jeg har truffet en kammerat fra Skærbæk, og de andre er også hjemmefra. Jeg beder dig send mig min lædervest og et par uldne undertrøjer for nu er det koldt og vådt. Jeg tror, du kan sende det som ilpost. Så ankommer det hurtigere.  Du må også hellere sende mig 20 Mark, for hvis det gælder orlov, skal jeg jo selv betale rejsen. I den sidste tid har jeg brugt lidt flere penge, så jeg måtte låne 10 Mark af Marius Juhl fra Rødding. Jeg håber, du har det godt, og at alt er godt derhjemme. I kan snart aflevere foderet, og desuden har vi heste nok. Hvordan går det den lille Christian efter at han er blevet vaccineret. Han er forhåbentlig ikke for urolig? Du har meget arbejde min elskede og det var meget lettere hvis jeg var derhjemme hos jer. Hilsen

1916

20.september Goldscheuer (Sammen med Marten en del af Kehl)

Du har ikke hørt fra mig i flere dage. Det er ikke så mærkeligt, for jeg er blevet forflyttet. Nu er jeg her i Goldscheuer ved 2. kompagni. Jeg kan se, at der også er urolige dage hos jer derhjemme. Du har måttet rydde soveværelset. Det er da ubehageligt. Der har været torden, og det er ikke godt for høsten. Jeg har fået smørret og mangler snart igen. Den lille Christian er temmelig slem, og du har en del bøvl med ham. Indkvarteringen går dig vel også på? Peter Thyssen skal stille den 21. september

1916

24.september

Du har megen møje og besvær med den store indkvartering. Jeg har ikke hørt noget fra orlovsansøgningen, og det vil sikkert vare længe endnu, da jeg endnu engang er blevet forflyttet.  Ansøgningen må dog komme frem, da jeg stadig er i samme bataljon bare et andet kompagni. Det er på høje tid, jeg kommer hjem for at ordne alle sagerne. Det gælder både kornafleveringen og tærskningen.  Vi skal jo også aflevere kartofler.  Jeg kan ikke sige om vi kan sælge roer. Jeg ved jo ikke, hvordan de står.  Det er bedre at sælge end at lade dem stå. Jeg håber snart at få orlov. A.Thyssen kan hjælpe dig med brandpolicen, og Jørgen ved jo besked.  Der er tid til 1. oktober, før vi behøver aflevere det. ”Vichpolicen” kan vente til november. Kornet er afmålt undtagen boghveden. Bare I får godt vejr, så høsten ikke fordærves.  Jeg kom ikke til Kehl, men til Goldscheuer 2. kompagni.  Jeg kom sammen med rekrutter, der lige var kommet fra Kehl.  Jeg har svært ved marchturene. Det kommer alt sammen på grund af hjertet. Hilsen

1916

26.september

Jeg har sendt dig et kort, og jeg har også sendt bestillingen på kløver til Åbenrå- Jeg bestilte 300 pund græsfrø og kløver, og også roefrø.  Du får sikkert en kvittering på bestillingen i den nærmeste tid. Her har vi i de sidste dage haft dejligt vejr og solskin., Forhåbentlig er det sådan hjemme hos jer, så I kan få høsten i hus. Det er vel ikke så vidt med boghveden endnu. Den giver nok ikke meget. Hvordan går det med kartoflerne? Skal I selv tage dem alle op? Det er jo et stort stykke så det er for meget for jer selv. Kan I ikke få noget hjælp? Forhåbentlig har I rugmarken klar så vi kan så straks efter tærskningen. Ellers bliver det temmelig sent. Runkelroerne skal gerne tages tidligt op så de ikke får frost. Så det ikke går som sidste år. I må hellere gøre det sådan, at det I tager op om formiddagen kører I hjem om eftermiddagen og dækker til om aftenen. I går var jeg hos lægen og fik to dags skånen. Jeg har også en dårlig fod og jeg kan ikke marchere i de første dage. Jeg har endnu ikke hørt fra ansøgningen. Den må da snart komme. Ellers må jeg forhøre mig på skriverstuen. Vi hører ikke noget til fredsforhandlingerne. Det gør du vel heller ikke? Hilsen

1916

27.september

Dansk Dit brev nr. 1 har jeg modtaget i går aftes. Jeg sendte et brev af sted i morges, men det var på tysk. Ellers kan vi jo intet sende herfra.  Jeg vil forsøge om jeg kan få dette brev på dansk med til Offenburg om nogle dage. Det ligger uden for fæstningsanlægget. Så frankerer jeg brevet, og så kan jeg vel klæbe det til. Du skriver, I mangler mig hårdt derhjemme. Jeg vil gerne tro dig kære Marie, og vi vil håbe at ansøgningen må komme igennem. Der er en Bojsen fra Langetved hjemme på orlov. Han er rejst for nogle dage siden. Han havde 2 måneders høstorlov og kom tilbage 14 dage efter, at jeg var kommet tilbage fra orlov. Han ligger ved 1. kompagni i Marten men det må jo falde ud på et. Deres kommuneforstander må bedre forstå at sende en ansøgning, så den går igennem. Kommer ansøgningen ikke igennem, må jeg forsøge at gå til kompagnichefen.  Jeg får jo ganske vist ikke så omgående orlov ad den vej, men så kan jeg jo prøve med Efterorlov. Vi har ikke megen tid til overs. Vi er i gang fra morgen længe før dag til aften silde. Jeg har nu haft to dages ro for hjertet.  Jeg kan nemlig ikke holde de lange marchture ud med tornyster. I morges var jeg atter ved lægen med en dårlig fod. Jeg løb mig en vable i den som jeg fik opklippet af saniteteren og nu er foden tyk og ophovnet, og jeg kan ingen støvler få på. Jeg skal nu ligge to dage i sengen og så have en dag inden døre, Det bliver nok i kartoffelkælderen eller sådan noget. Jeg forstår, at det er slemt med ruglandet. Det bliver slemt omarbejdet, men det må vi kunne få erstattet en anden gang. Jørgen finder nok et stykke til rug på heden Det kunne gå an at så rug i roestykket, så kunne vi så frø der i foråret. Du kan jo tale med Jørgen om det og bede ham tage et stykke ud, eller du kan tale med Hans Bejer. Men det bliver måske bedre optaget, om du lader Jørgen slev klare det.  I hvert fald må han give det dygtigt guano, da heden jo slet ingen staldgødning har fået. Jeg ved ikke hvordan Jørgen har ordnet det med rugen. Vi kunne have solgt en del sæderug, men det bliver måske for sent,  inden vi får tærsket. Tærskepræmien går vi vel også glip af, men skade har vi i enhver retning, når man ikke er hjemme. Jeg vil håbe at I får føllet godt afleveret, men det er vist overstået når du får mit brev. Hvis det ikke er for silde må I hellere tage Prindses buk til slagtning Vore egne får er snart for gode, og vi kan lige så godt have fem som fire får. Des flere lam og uld og des flere indtægter får vi næste år. Med pengene giver det sig vel nok i efteråret. Hans Bejer skal nok hjælpe, hvis det gøres behov og jeg håber jo at komme hjem og ordne det. Hilsen

1916

1.oktober

Tysk Jeg har modtaget din pakke med min vest, uldundertrøje og et par underbukser.  Alt er i skønneste orden. Tak også for smør og honning. Jeg har endnu ikke hørt noget fra ansøgningen. Blot Landråden har sendt den med det samme. Den kunne have været her for længe siden, og det er jo strengt nødvendigt, at jeg kommer hjem og får sagerne bragt i orden. Du spørger, om det ikke var det bedste, om vi solgte det hele. Korn, foder og det hele. Det vil jeg nødigt. Bare jeg kunne komme hjem gik det endda, bare Jørgen ikke bliver draget ind i det hele igen.  Ellers må du overgive det hele til Landråden. Så må han se, hvad der er at gøre. Det ser ud til, at alt skal gå i spåner. Bliver landbruget forsømt, må vi alle dø af sult. Så vidt går det vel ikke. Jeg vil nu forhøre mig om min ansøgning ikke er kommet. Ellers vil jeg prøve at ansøge herfra. Lykkes det heller ikke, må du til Landråden. Så må han tage sig af det hele. Du må skrive og fortælle mig om tærskningen, for jeg vil gerne vide besked. I morgen skal vi på en længere march og min fod er ikke kommet sig helt endnu, så jeg spekulerer på, hvordan det skal gå. Du må ikke tabe modet min kære kone. Du har meget at stå for og meget arbejde. Her citeres Han som har hjulpet hidindtil på dansk.

1916

9.oktober

Du skriver at lille Laust er tyk ved hovedet. Vi håber, det har ikke noget at betyde, og at det må svinde af sig selv igen. Du har nok haft ham ved doktoren. Sorger og bekymringer har du nok af. Gid jeg kunne komme hjem og hjælpe dig. I kan gerne sælge en af plagene og selv beholde føllet,  da Anton Simonsen jo har kasseret det.  Vi må vist helst sælge den af H. Bejers. Jeg vil håbe, de har holdt prisen. Hvis H. P. Andersen vil have dem, må du helsthenvende dig til ham. Han kan selv bestemme prisen. Køerne kan I også godt sælge nogen af hvis I kan undvære dem Det er bedst at sælge dem lige fra marken.  Af kreaturbesætningen ville jeg ikke gerne sælge, når det kan undgås da vi jo må have dyr til græsset næste sommer eftersom der er udlagt et stort stykke på heden. I dag otte dage, næste lørdag, skal der være besigtigelse. Så vil jeg se om jeg ikke kan få orlov når det er overstået, men inden er det vist ikke at tænke på. Får jeg ingen orlov, må du ud til Landråden igen. Jeg tænker nok at kommunen kunne bedst hjælpe at søge mig fri, men den vil måske ikke. Det er vel mest Strufe, det kommer an på, Du kan jo forsøge at tale med Carl Timmermann om det. Han har jo en høj stjerne hos Strufe og kan måske udvirke noget. I morgen og i overmorgen skal vi på øvelse i Vogeserne og så på lørdag kommer besigtigelsen. Jeg vil gerne gøre øvelsen med for at kunne få orlov og det er vist også lettere at søge mig fri når jeg er fuldt uddannet. Derfor må jeg gøre besigtigelsen med. Jeg har det nogenlunde, men det er en meget streng tjeneste her. Det bliver måske bedre efter besigtigelsen. Jeg er i Kehl i dag og sender brevet frankeret derfra. Dine breve går vist ikke over Haderslev mere. De har i hvert fald ingen stempel derfra. Den største frygt er måske ovre fra den kant. Hilsen

1916

15. oktober

I dag er det søndag. Jeg takker for din gode pakke. Du skriver i brevet at Niels har fået benet amputeret. Jeg er ikke helt klar hvad det er for en Niels, du skriver om. Det er forhåbentlig ikke svoger Niels? A. Thyssen blev ved mønstringen så godt som kendt fri. Det er godt for ham og hans familie.  Han har mere held end vi. Jeg vil ikke gerne sælge den sorte hest, men hvis der er fare for en mønstring, må vi hellere sælge den inden. Hvis H. P. Andersen kunne leje os en hest for en måned kan vi vel undvære den sorte. Vi har jo meget markarbejde, der skal gøres og må også tænke på fremtiden. Hvordan det går med orloven ved jeg endnu ikke, men i dag træffer jeg overløjtnanten. Vi må håbe det bedste.  Hvis det glipper, vil jeg straks give dig besked. Fred er der ikke udsigt til. Her hører vi ingenting. Kartoflerne giver ikke meget. Jeg havde håber, der ville blive lidt at sælge af. Vi må nok være tilfredse, hvis vi har nok til os selv. I går var der besigtigelse, og nu bliver tjenesten nok lidt lettere. I eftermiddag skal jeg være sammen med nogle af mine gamle kammerater. Hilsen

1916

16. oktpber

Du har ikke hørt fra mig i et par dage. Der er ikke noget i vejen med mig. Vi har tiden så optaget at det har været mig umuligt at få tid. Børnene er ikke raske endnu og du har vel også haft Laust med til doktoren. Det er vel også det rigtige at søge råd i tide. Den sorte hest er borte. Da har svoger nu haft forbistret travlt og jeg kan ikke se hvordan vi skal få det hele lavet med 3 heste. Jeg tænker måske, at der slet ingen mønstring bliver. Sidste år talte de jo også om en mønstring men det blev ikke til noget, og sådan går det måske også i år. Roerne får vi også for lidt for, men det er der jo intet at gøre ved. Du har gjort det så godt du kunne. Jeg er mere ked af det med hesten. Jeg tror den kunne have kostet noget mere, men vi kender vel heller ikke prisen med vished endnu. Thielsens ko har kælvet og fået en god tyrekalv. Hvis det vil lykkes med den, har vi en god ko af en god stamme. Hilsen

1916

22.oktober

Du har ikke hørt fra mig i et par dage. Der er ikke noget i vejen med mig. Vi har tiden så optaget at det har været mig umuligt at få tid. Børnene er ikke raske endnu og du har vel også haft Laust med til doktoren. Det er vel også det rigtige at søge råd i tide. Den sorte hest er borte. Da har svoger nu haft forbistret travlt og jeg kan ikke se hvordan vi skal få det hele lavet med 3 heste. Jeg tænker måske, at der slet ingen mønstring bliver. Sidste år talte de jo også om en mønstring men det blev ikke til noget, og sådan går det måske også i år. Roerne får vi også for lidt for, men det er der jo intet at gøre ved. Du har gjort det så godt du kunne. Jeg er mere ked af det med hesten. Jeg tror den kunne have kostet noget mere, men vi kender vel heller ikke prisen med vished endnu. Thielsens ko har kælvet og fået en god tyrekalv. Hvis det vil lykkes med den, har vi en god ko af en god stamme. Hilsen

1916

22.oktober- 20.november

Orlov 22 oktober ca. 20.november 1916

1916

22.november

Nu er jeg så kommet i gang igen, men tungt er det jo at gå her langt fra hjemmet og sin kone og familie og alt hvad man sætter pris på.  Slemt er det også at vide at I mangler mig derhjemme. I dag havde jeg dit første brev, som du havde sendt med Jørgen til Toftlund. Du skrev at du og børnene savner mig og at I græd med hverandre da du lagde dem i seng. Jeg græd også da jeg læste dit brev. Vi må holde modet oppe.  Børnene skal nok snart komme over det. De er jo i den alder, da sådant snart glemmes. Værre er det for dig og mig at bære savnet. Rejsen herned var trist og ensom uden et eneste kendt ansigt. Toget blev meget forsinket og havde og havde statsbanen ikke også været forsinket var jeg ikke kommet med. Ligeså gik det i Neumünster. Der ventede Kielertoget på os. Vi kom først sent til Hamborg, og vi måtte vente i ventesalen til kl. 7,30 da toget så gik videre.  Det begyndte at sne, da vi kørte fra Hamborg og så sneede det hele formiddagen. Der var koldt i toget men undertiden blev det for varmt og forkølet blev jeg af turen.  Jeg kom først til Kehl kl. ½11 og nåede hertil omkring kl. 12. Næste morgen måtte jeg straks i tøjet igen og gøre tjeneste med. I aften kommer Poul Refslund igen herned.  Hans Bruun har fået 8 ugers orlov. Det må være gået igennem Generalkommandanten. Længere hen i tiden må jeg vel også kunne få en længere orlov. I formiddag blev vi kommanderet i kirke. I eftermiddag har vi fri og så har jeg tid til at skrive. Jeg vil hen at besøge kammeraterne i Marten. Det er en adspredelse at tale med landsmænd. Anton Nissen blev borte. Ingen kommer tilbage af de unge. Vil du ikke give Georg 1M og 70 som jeg fik for halehårene. Dem forglemte jeg at give ham. I skal huske at have en seddel fra Strufe for  den 1. november. Da kørte Jørgen for Artilleriet.

1916

26.november

I dag skal du have et brev som jeg sender med Poul Refslund. Han rejser hjem igen på orlov 14 dage har han fået. Vor Herre har holdt sin over mig de sidste dage. Jeg var udtaget til en transport for nogle dage siden, som efter sigende gik til Somme, men ved undersøgelsen blev jeg erklæret for garnisonsudygtig og blev så her. Det var hjertet, der bjergede mig. Jeg har det ellers for så vidt godt, og tjenesten er ikke streng som før. Når nu blot den ansøgning til generalkommandøren kunne virke, så jeg kunne komme hjem til jul. Det siges, at vi bliver af med vores kompagnifører. Det kan ikke skade så meget. Måske vi så kan få en bedre. Hvis det er muligt, skulle I gerne beholde begge russerne. Tirsdag eftermiddag I søndags blev jeg afbrudt i skrivningen af Poul Refslund og en kammerat fra Langetved. Jeg fortsætter nu i dag. Poul mente først at skulle rejse onsdag, og så kunne der jo passere et og andet at skrive om igen. I dag var jeg hos lægen. Jeg meldte mig md hjertet. Nu skal jeg på reviret til iagttagelse. Torsdag kommer han igen herover, og så skal jeg undersøges igen.  Gud give, det må kunne hjælpe mig hjem til jer. I aften kommer Poul Refslund over for at hente brevet til dig. Det er slemt, at I har måttet afgive en russer til Gunder, men det er nu heller ikke efter bestemmelsen. Strufe lovede, at vi kunne beholde ham den halve tid og få ham igen til foråret, men han benytter sig af, at jeg ikke er hjemme. Du kan også sige til Strufe, at kommunen må besørge brændsel til soldaterne, da vi ikke er tjente med at skulle levere brændsel til to stuer. Hvis kreaturerne er meget dyre, må vi sælge en halv snes stykker af de største stude til foråret og så de to køer vi talte om og så se at betale gælden. Vi kan jo bjerge nogle flere kløver og siden avle dem ind i besætningen igen. Vi kan selv beholde kælvekvierne i efteråret.

1916

30.november

Jeg er på reviret igen. Jeg havde i dag besøg af lægen. Han mente, at jeg kom til Geniessenkompagniet. De havde andraget derom. Du ved, hvad det betyder. Så kan jeg måske reklamere hjem, når myndighederne derhjemme vil sige ja dertil. Blot Amtsforstanderen vil hjælpe til. Vi må vente og se tiden an. Ifald jeg flyttes herfra kommer jeg til Strassbourg,  Vi vil nu bede den gode gud, om han vil mage det så, at det bliver sådan. Så er jeg uden fare. Helt fri er det ikke let at blive, men man må være glad, hvis man er uden fare for at komme til fronten. Du har været hos Strufe om kullene, og han blev vred og pudsede Feldwebelen på dig. Ham kan du bide kort af. Han kan henvende sig til Strufe, hvis han har noget at bemærke. Kommunen må og skal i det hele taget sørge for brændet til indkvarteringen. Det kunne ikke være en stor ulykke for kommunen, om Strufe blev indkaldt. Man skal nu ellers ikke ønske ondt for andre, men han har måske ikke gjort os noget godt.  Jeg har nu sådan mine egne tanker om hans hjælp. Det lader jo til, at vagtmanden han nok vil tjene penge, så han kan måske hjælpe eder ind imellem. De er jo færdige med tærskningen. I må hellere få Carl Rossen til at tærske rug og lave tag af halmen. Dyrt bliver det jo, men tag mangler vi og maskintærskningen er også dyr. Få Hans Bejer til at afgøre det med ham i fald jeg ikke kommer hjem forinden.  Du kan tale med Carl derom, at han ikke tager andet arbejde. Hilsen

1916

1.december

I dag er det et år siden, jeg måtte forlade mit kære hjem for at trække i soldatertøjet. Dengang anede vi ikke, at det om et år ingen ende havde taget med denne skrækkelige krig og hvem ved, hvor længe det endnu vil vare. I går modtog jeg pakken som kom mig godt tilpas, skønt jeg endnu ikke har opspist, men kagen kom tilpas og i næste uge sender du vel brød og smør igen. En julepakke må du helst sende i god tid, da det ikke er sikkert, at jeg får orlov i julen. Især når jeg ingen tjeneste gør, thi med den slags er meget knap med orlov. Skulle jeg ikke komme hjem i julen, vil jeg håbe, at reklamationen vi virke og at jeg kan komme hjem i nytåret i længere tid.  Ellers må du hellere prøve igen at lade Hoffmann skrive en ansøgning til Generalkommandanten. Jeg sendte et brev af sted i går og meddelte, at jeg måske kom til et Garnisonsregiment, men det vil måske tage nogen tid, og hvor jeg så kommer hen, er heller ikke godt at vide, men jeg  må se at blive ”dauernd Garnisonsunfähig”. Så er der håb om at jeg kan komme hjem.  Nu er der den grund, at de har taget den ene russer fra os, og at vi desårsag har mindre arbejdskraft. Vask sender jeg ikke hjem, da de har en kone her, som vil vaske for mig, men jeg sender nogle dåser og kasser, når jeg får nogle flere tømt, så der kan blive en pakke. I dag skulle Poul Refslund på orlov. Måske han er rejst i går, så han kommer hjem i dag. Han glædede sig meget dertil, som ikke er så sært, thi vi længes alle efter hjemmet, men værst er det nok for dem, som har kone og børn og fast ejendom derhjemme. Jeg går nu på reviret og gør foreløbig ingen tjeneste. Hvorledes går det Jørgen med armen? Det kan måske blive langt, men han må se at skåne den og få den rigtigt kureret, så han kan blive klar til forårsarbejdet. Hilsen

1916


Orlov til 20.december

1916

20.december

I dag er det så lille Laustes fødselsdag og jeg tænkte meget på vor lille dreng  og på dig min elskede og på alle børnene. Gud give, at vi snart kunne hjælpes ad med at opdrage børnene til gode, flittige og fromme mennesker. Jeg kom hertil i aftes kl. 7. Rejsen er lang og trang, og dygtig træt blev jeg jo, og man længes mod enden, skønt den ikke er så rar.  Sidste nat sov jeg på reviret. I formiddags var jeg i Kehl for stabslægen, men deraf blev jeg lige klog, thi han undersøgte mig slet ikke. I middag kom jeg på vagt til i morgen middag. På reviret er jeg ikke længere, men jeg må gøre tjeneste med igen. Det går vist ikke længe så godt med hjertet. Vi har nu fået en ung kompagnifører. De siger, det er et godt bytte. Denne skal være et net menneske, og tjenesten er meget lettere nu og kortere også. Kappus er kommet til Kehl til 2. rekrutdepot. Da kan de glæde dem! Godt var det, vi slap af med ham. I dag har vi vinter her.  Det er det måske også hjemme hos Eder, men det varer vel ikke så længe vil vi håbe, endskønt det er behageligt nok med lidt frost i julen. Tænk jeg fik tilsendt en julepakke fra Frauenverein i Toftlund indeholdende nogle småkager, nogle cigaretter og en 5-6 cigarer. De så nu ikke meget gode ud. Der var også noget skrivepapir inddelt i halve ark. Det hele så jeg hellere, de havde selv beholdt, men jeg kan jo give det til en kammerat. Der er nok, som trænger hårdere end jeg. Jeg har det ellers godt og håber, I har det godt alle sammen, og at lille Jens har maven i orden igen. Vi må se at få så meget godt som muligt ud af julen, men adskillelsen er hård. Gid vi snart kunne være sammen igen, og at der var fred. Hilsen

1916

22.december

Nu nærmer sig den kære hellige juletid i hvilken vi tit har glædet os sammen, men i år må vi fejre den for anden gang adskilte. I dag har jeg så været med til tjeneste igen, men det går dårligt, og jeg må nok hellere melde mig syg igen. Reklamationen er jo her, men skulle nu tilbage til Generalkommandantens afgørelse, så det kan gerne vare noget, før den kommer. Stabslægens erklæring har vist ikke gjort gavn, skønt han slet ikke undersøgte mig. Assistentlægen, som mente, jeg ville komme til et garnisonsregiment, er kommet bort, og en ny er kommet i stedet. Han skulle ellers være en net mand. Når vi kunne slippe af med stabslægen, var det intet uheld, da han intet godt gør med sin gode vilje. Han gider ikke engang undersøge én. Vor nye overløjtnant skal bort igen den 24.  Af den grund skal vi fejre juleaften den 23.  da han gerne ville fejre julen sammen med os i kompagniet. Det er skade, at vi må af med ham igen, da han er en flink mand, og vi ved ikke, hvad vi får i stedet, og alle her beklager det. I går aftes talte jeg med Poul Refslund. Han er led på tilværelsen her. I dag fik jeg nogle breve, som du havde sendt, inden jeg kom hjem. Pakken har jeg også modtaget og alt var i god behold undtagen brødet og smørret. Det havde jeg overladt til kammerater. Så foreløbig har jeg et godt spisekammer. Foreløbig mangler jeg ikke noget.  Vi vil nu se tiden lidt an, hvad i kan bringe. Lykkes den ikke, må du have en ansøgning afsted om orlov til tærskning. Hilsen

1916

24.december

Det er nu 6 dage, siden jeg rejste. Der plejer ikke at være så langt imellem, at jeg hører fra dig. Det er hårdt at leve langt fra dem, man har kærest. I julen mærker man det mest. I går aftes fejrede kompagniet julefest, da vor overløjtnant er gået bort igen. Festen blev fejret med øldrik, musik og sang af krigssange og en enkelt julesalme. Overløjtnanten holdt også en patriotisk tale. Det forekommer én lidt sært, når man er vant til at fejre juleaften med Guds ord og salmesang. I aften får jeg juleaftensmaden. Konen vil varme hønen for mig og kartoffelsalat får vi fra køkkenet, så nadveren kan blive helt god. I dag går en bort – reklameret hjem, men det er jo til fabriksarbejde. Det går vel lettere, men vi vil bede den kære Gud, at det også vil lykkes for os. Hvilken glæde, om jeg kunne komme hjem og passe bedriften og være sammen med min elskede familie. I eftermiddag vil jeg et vend hen at besøge Poul. I går var jeg hos lægen. Han lod nu ikke til, det var så farligt, men nu havde jeg tre dages ro, og så skal jeg have dråber 3 gange daglig. Det er atter en ny assistentlæge, vi har fået i den tid, jeg var hjemme. Ingen af dem kan gå fra, at jeg fejler noget, men det må ikke gerne være. Guanoen har I vel fået nu alt sammen. Det er bedst at se at få den sået, hvor jorden er rede. Har I fået Carl Rossen til at tærske og måske også til mergelspredning? Har de to køer kælvet? Soen er vel også kommet fra Fiskholm? Studene er vel ikke solgte endnu, men det skal hans Bejer vel nok besørge. Hegnspæle eller eg tænker jeg nok, at A. Thyssen besørger os. En avis kunne jeg gerne have en gang imellem for at se lidt af nyhederne derhjemmefra. Jeg håber, at du får brevene, inden de bliver for gamle. Det lader til, at det tager lang tid med dine breve. Det kommer nok af den store juletrafik. Hilsen

1916

24.december

I dag modtog jeg så dit første brev, siden jeg tog hjemmefra. Du kom godt hjem? Hoppen er jo også from, men ellers var det en sørgelig tur for dig. Også for mig. Det er hårdt når man under disse forhold skal skilles fra dem, man holder af. Du tror ikke på fred endnu, men det kan vi nu ikke se. De stiller dem vel på bagbenene på begge sider, men det er vel med fredsunderhandlinger som med enhver handel, at de må slå af på begge sider, og så enes de måske, før vi aner.  Vi må håbe det bedste, og engang må enden jo komme. Det er ikke for tidligt, hvis alt ikke skal ødelægges. I dag er her bleven udtagen til en transport, som går af en af dagene, og Poul Refslund er blevet taget ud. Han var her i eftermiddag, og jeg skulle hilse fra ham.  Vi fik en tår kaffe med noget af din gode kage til. Hønen bekom mig godt til juleaften. Resten har jeg nu lige spist, så jeg går ikke hungrig til sengs. Denne gang er jeg ikke udtagen til transport. Jeg ved ikke, hvordan det kan gå med reklamationen. Anton Bojsen fra Langetved, som også har reklameret, er nu lige rejst hjem på 5 ugers orlov. Peter Clausen fra Foel er blevet forsat til en Landstormsbataljon i Neumünster. Lykkes reklamationen ikke, kunne jeg jo forsøge noget lignende. Det er altid bedre at være noget nærmere hjemmet. Det er ellers en trist jul. Ikke sådan som når jeg er sammen med min kære familie.  Til kirke har vi ikke været i julen, men jeg har læst noget i de kirkelige blade og hæfter, som jeg fik med. De er meget gode og mig til opbyggelse og trøst.  Jens og lille Christian er ikke raske. Det er meget kedeligt, men du har vel været ved doktoren med dem Hilsen

1916

26.december

Jeg havde først tænkt at klare mig med et kort i dag, men tid har jeg jo og regnvejr er det. Her har vi megen regn og rusk i denne tid, men det har I vel også derhjemme i Nordslesvig. Det er ellers mere festligt med lidt sne og frost i julen, men julen er trist og trang for os to og mange flere end vi. Hvordan går det med handelen? Er der solgt flere kreaturer? Af nyheder er der ingen. Herfra går der stadig nogle bort. Er P. Thyssen og Chr. Nissen hjemme i julen? Hilsen

1916

28.december

I går havde jeg brev samt en avis fra dig. Det er min eneste glæde at høre fra dig min elskede. Lille Jenses mave er ikke i orden endnu. Du mener, han kan ikke tåle brødet. Du kommer måske til at fodre ham med kage. Det kan ikke gå så galt. Den skimlede ko har kælvet, men den har meget ondt i yveret. Det fortager sig nok, når den kommer til at give mere mælk. Den røde ko har velsagtens kælvet og den kommer til at give godt med mælk, thi den så godt ud, og den er også ældre. Ifald roerne skulle fryse, passer de dog at få dem godt optøet, inden de fodrer med dem. Der er plads nok i stalden at han kan lade dem ligge nogle dage om fornødent. Jeg tænker, at Jørgen ser efter sådant. I dag er det Ellens fødselsdag. Du er måske ovre at ønske til lykke? I morges drog en del af kammeraterne af sted og vort kompagni er ikke stort nu for tiden. I dag rejste atter en kammerat, som var reklameret til en våbenfabrik. I går aftes var jeg henne at tage afsked med Poul Refslund. Han rejste i morges. Nu er der kun to nordslesvigere tilbage her foruden Hans Bruun og Anton Bojsen, som begge er på orlov. Når blot jeg også kunne komme hjem. Vi håber på fred Hilsen

1916

31.december

I går fik jeg dit brev fra juledag. Børnene var glade for deres julegaver. Lidt kan fornøje dem. I går var jeg i Strassborg og skulle have været undersøgt, men det blev nu ikke til noget, og jeg skal derhen igen på onsdag. Gud give jeg så har lykken med mig. Jeg har klaget over, at jeg ikke kan bære tornysteret. I går var en del herfra i Kehl for kommissionen. De fleste, tror jeg nok, blev skrevne K.V. Vi har fået en ny kompagnifører igen. Han lader til at være en stram karl. Nå slemmere end Kappus kan han vist ikke være. Måske er han ikke så slem, som han siges til. Chr, Nielsen skal til Lockstedt. Det er ikke just de bedste udsigter for ham. Forhåbentlig får vi snart fred. Jeg kan ikke tro andet. ? er snart færdig hos Gunder, mener du. Så se at få fat på ham igen, da vi jo mangler ham hårdt. Der er jo nok at bestille. Du må hellere tale med Strufe om det. Jeg har fået mig et andet kvarter. Jeg er kommet i massekvarter. Det er nu ikke så behageligt. Her er for megen uro for mig, men det går vel nok, når man vænner sig dertil. Du må skåne dig noget mere min elskede, da du ellers bliver for tidligt opslidt. Jeg har såmænd fejret en sørgelig jul ligesom sidste år, men sidste år var jeg sammen med landsmænd og bekendte. Reklamationen har jeg ikke hørt fra, og jeg har ingen tro til, at det lykkes. I hvert fald må Strufe jo få besked, hvis der kommer afslag. Her går ellers af og til en kammerat bort, men det er jo alt til ammunitionsfabrikkerne, der spiller hovedrollen. Man skulle ellers synes, det kunne være nok med dette myrderi. Har den røde ko ikke kælvet endnu? Mælken mangler vi jo hårdt, men den kommer vel, når tiden er omme. I aften er det nytårsaften. Det mærker vi ikke meget til, men mit spisekammer er godt, så jeg kan leve højt.  Hilsen

1917

januar

Jeg var i lørdags i Strassbourg og skulle have været undersøgt, men det blev ikke ti noget, og jeg må derhen igen onsdag. Gud give, jeg så har lykken med mig. Jeg har det nogenlunde, men tornysteret kan jeg bære. Måske jeg så bliver fritaget for det. I går skrev jeg et brev, men dette kommer nok først, da jeg vil se at sende det med en kammerat til Offenburg. Poul Refslund er nu borte, og jeg har ingen landsmænd truffet siden, så tilværelsen her er trist nok, men det må jo tåles. Jeg ved ikke om du har sendt smør af sted. Andet mangler jeg ikke foreløbig. Når du sender en pakke, vil du så sende en 5-6 små ruller skråtobak af M. Hansen ti en kammerat fra Hamborg. Prisen kan du jo skrive til mig. Reklamationen har jeg intet hørt fra, men det kan vel komme endnu, skønt jeg ikke har den bedste tro.  Chr. Nielsen skal til Lockstedt. Det er ikke så god en udsigt Hilsen

1917

januar

Her får du så igen et brev skrevet i Strassbourg. Jeg har været til undersøgelse her i dag igen. Har nu været under røntgenapparat, men deraf er jeg lige klog. Måske jeg skal til stabslægen i Kehl igen. Der må jo falde en afgørelse, hvad de så kan bruge mig til. Fri slipper jeg sagtens ikke. Så skal man være omtrent død forinden.  Bedst om reklamationen kunne virke noget. Noget må det vel kunne give på den. Mindst en orlov. Når blot jeg kunne komme herfra og tættere hjem på, så jeg kunne komme tiere hjem. Jeg synes næsten, jeg længes mere, nu jeg har været hjemme. Måske er det julefesten, der var så trist her. Det gør måske også noget, at jeg håber på reklamationen. Her er ikke store forandringer, men en del går bort, og andre kommer i stedet. I dag sagdes det, at der kommer 60 mand af rekrutterne fra Kehl. Så giver det vist en streng tjeneste mere. Jeg må se at melde fra, thi mit hjerte holder det ikke ud. I har ingen købere haft til studene endnu. Det kommer vel nok, ellers er kreaturerne jo holdne, og der kommer nok en tid, da de vil have kreaturer igen. Måske bliver de dyre til foråret. I år går det vel bedre med runkelroerne. De måtte ikke gerne sådan igen. I har snart kålrabierne opfodret? Soen blev ikke løbet. Det var jo slemt. Vi skulle dog gerne have grise til foråret, thi at købe bliver vist for dyrt. Du var i Rurup til fødselsdagen? Der lever de som udenfor det hele, men de har jo dog en del med i krigen. Ellers er forholdene der jo meget bedre end hos os i Allerup. Der har vel ingen af de unge været hjemme på orlov i julen eller nytåret? Carl er ikke kommet at tærske rug endnu, og måske bliver det ikke til noget for ham og andre er der vel ikke at få fat i. Bliver der måske til mergelspredning for vagtmanden, eller får vi heller ikke det besørget. Efter hvad der siges her er fredsudsigterne igen forsvundne, men jeg kan ikke tro andet end at den kære gud vil skænke os fred med det første. Det glæder mig meget at børnene mangler far især lille Christian som ellers er den der har haft mindst med far at gøre. Jeg har fået fat i en konvolut med stempel. Derfor kan jeg skrive på dansk herfra og klæbe brevet til. Mon den hvide kvie har været ved tyren. Det er snart på tiden ellers. Med den lille røde kan det nås endnu. Jeg mangler ikke noget. Jeg er lige blevet færdig med frikadellerne og julekage har jeg endnu Hilsen

1917

januar

Du skriver om skadeserstatning for et år, mener du. Du kan lade Hans Bejer taksere skaden. Han er vist den, som er bedst skikket dertil. Skaden i kalvetoften må beregnes efter, at den skulle have været tilsået med havre og guanoen var sået der. Vi kunne vel have sået 5-600 pund havre beregnet efter 20 fold. Det giver mindst 10.000 pund a 15 Mark pr. 100 pund=1500 Mark. Halmen kunne betale arbejdet. Vi må også have erstatning for trådforhindringen og ligeså for skaden i Søndertoft og også for arbejdet, vi har gjort på rugstykket og for forhindringen i rugsæden. Men du må hellere lade svoger taksere skaden, hvis du kan få fat i ham, Ellers må naboerne jo ordne det. Det er vist ikke umuligt at få mig hjem i den anledning. Jeg tænker også, det er bedre, at andre 5takserer skaden, da det så bliver mere upartisk. Jeg forretter arbejdstjeneste i disse dage så længe det varer. Jeg er nu bleven grundigt undersøgt og vi må afvente, hvad det kan bringe. Hilsen

1917

7.januar

I går havde jeg så en avis samt brev fra dig. Du skrev, at regeringen måske ville købe kalvetoften. Den vil vi nu ellers ikke gerne sælge, men når understandene skal blive stående, gavner den os jo dog ikke meget. Skal vi sælge den, må den koste en meget stor pris, da det er god jord af den bedste vi har og lige ved gården ind imellem det andet.  Jeg vil endnu ikke bestemme prisen, men du kan belave dem på, at prisen vil blive stor på det stykke. Du skrev, at du ville have fat på Hans Bejer til at taksere. Jeg skrev til dig for et par dage siden, at han nok ikke er så dum til at taksere. Vi må se at have noget ud deraf, mens lejligheden er der. Vi bliver indskrænket, når vi sælger, men vi har jord nok endda. Du er bange for engelsk syge hos lille Hansine. Skulle det være tilfældet, må du lade hende smøre i god tid at det ikke skal få alvorlige følger.  Lille Christian er du også bange for. Han er jo nu en gang lille og svagelig, men sådan en karl kan vokse sig fra meget. Vi vil håbe, at foråret vil have en god indflydelse på ham. Vi ville jo ikke gerne miste vor lille, kloge dreng. Fredsudsigterne er vel små for tiden. Jeg gør ingen tjeneste med i denne tid, da hjertet ikke tillader det. Jeg må nu se tiden an og er spændt på, hvad de vil gøre med mig. Bedst var det, om de sendte mig hjem. Det var jeg vel bedst skikket til. Det var nu ikke så dårligt, om jeg kunne komme hjem som vagtmand. Jeg så i avisen, at der kommer mange hjem til den bestilling. Så kunne jeg passe gården med det samme. Der er jo ikke noget i stykker med at prøve det ifald ansøgningen ikke virker. Strufe har vel endnu ikke hørt fra den. Han må jo dog få svar, da det er ham, der søger for mig. Han må vel også søge om at få mig til vagtmand, men der må Landråden vist også hjælpe, hvis det skal frugte. Jeg venter to landsmænd fra Marten i eftermiddag Jørgen Ravn fra øster Lindet og Lorens Tinglef fra Arnitlund. Hilsen

1917

8.januar

Tysk Hans Bejer har været der og takseret skaderne til 2500 Mark. Det kan sagtens være rimeligt, men vi må jo hellere forlange 3000 Mark. Vi får ikke alt, hvad vi forlanger, og vi kan altid slå af. Efter din beskrivelse har vi nu 3 trådværker på marken. De 2 må være på Søndertoften, kan jeg tænke, og dem får vi ikke meget nytte af, og de volder en del skade.  Nå, noget får vi dog ud af Søndertoft. Hvis vi kunne få en russer mere var det godt, for det er helt nødvendigt. Helst vil vi have Esaja igen. Strufe har lovet mig, at vi kan få ham igen. Carl arbejder stadig med trådmaskinen, og han har holdt julen i Toftlund. Jeg tror ikke, vi kan regne med ham. I har haft megen regn, og derfor er der ikke meget at lave på marken Tærskningen bliver for kedelig, hvis Jørgen selv skal gøre det hele. Jeg er blevet undersøgt, men kan ikke sige noget om det. I dag har jeg fået kort fra Poul Refslund. Han er kommet til vesten, men han skriver ikke hvor. Hilsen

1917

10.januar

I formiddags var jeg så i Kehl hos bataljonsdoktoren. Jeg skrev med det samme et kort og sendte derfra. Jeg ved ikke, hvad han har skrevet. Han havde jo en beretning fra Strassborg at rette sig efter, men han undersøgte mig ellers også i dag. Men man får ingenting at vide, så jeg går i det uvisse. Jeg har i den sidste tid ingen tjeneste gjort, og doktoren talte heller ikke om, at jeg måtte gøre med. Nu må jeg se tiden an. Når du sender en pakke, vil du så, om du synes om det, sende et stykke flæsk til en kammerat. Det er en hamborger, som har bedt mig derom, da de stakler ingenting får hjemmefra. Nu tænker jeg at den røde ko har kælvet, så I har noget mere mælk. Det kan også gøres nødig, da det var meget knapt. Jeg ved ikke, om I skal prøve med en ny reklamation eller om vi skal vente og se om den sidste vi virke. Jeg må vel kunne blive fri lige så vel som så mange andre. Det kunne også være, jeg kunne søge hjem som vagtmand. Noget var dog bedre end intet. Så kunne jeg også selv passe bedriften, hvilket vel nok kunne gæres nødigt. Hvordan går det dig med kassen? Vil pengene slå til? Midt i februar må der også betales skat. Er der ingen fredsudsigter endnu derhjemme? Her hører vi intet og I andre måske heller ikke men vi må håbe, den kære gud vil gøre en ende på alle de ødelæggelser. Jeg håber, I har det god alle derhjemme. Jeg har skrevet et kort til Chr. Bargisen. Det første efter lang tids forløb. Andreas er vel i Lybæk endnu? H. Lassen Hansen har jeg også skrevet til, men intet svar fået Hilsen

1917

12. januar

I dag får du et brev. I går blev det ikke til noget. Det kniber at få noget at skrive om hver dag, da jeg ikke kan skrive, hvad jeg vil. En kammerat fra Hamborg står for at skulle på orlov. Måske kan han få brevet med. Han ved rigtignok ikke endnu, hvornår han skal af sted. Kan jeg ikke vente efter ham med dette brev, får han vel et andet med. Jeg har det nogenlunde, men gør ingen tjeneste med. Jeg sidder hver dag i kartoffelkælderen og søger kartofler ud, thi en del er jo rådne. Det er nu ellers en temmelig kold bestilling, men dog bedre end at eksercere i al den pløre, thi vi har regn og søle hver dag. Jeg har besvær med at holde fødderne varme, og er derfor altid forkølet. I går modtog jeg et kort, et brev og to aviser fra dig.  Da var kærkomment, da aviserne altid bringer noget nyt fra hjemegnen. I er alle sammen forkølede, og din tyg er dårlig.  Du må tage dig i agt, at du ikke overanstrenger dig. Du må skåne dig for vor lille families skyld. Lille Jenses mave er endnu dårlig. Jeg håber du har søgt råd for ham. Han må vel ellers leve derefter, hvis han skal komme sig. Du skrev om skadeserstatning fra militæret. A. Thyssen og feltwebelen har takseret det til 2650 Mark årlig. Det kan vel gerne gå. Jeg har skrevet om det og foreslået, at du forlanger 3.000 Mark. Det kan du gerne sige feltwebelen. I kan jo bedre taksere det derhjemme, da jeg ikke rigtig ved, hvor galt de har arbejdet i Søndertoft. Når blot ikke de har gravet rørene op der, thi så må de også betale for det. Købmænd til studene har der vel endnu ikke været, men det kommer nok. Hilsen

1917

14. januar

I går modtog jeg et brev fra dig, hvori jeg kan se, at du er syg. Influenza mener du. Vi må jo håber, min elskede, at det fortager sig igen.  Vær forsigtig, at der ikke kommer andet efter. Tit følger der noget med en influenza. I går aftes kom Hans Bruun tilbage fra sin 8 ugers orlov. Jeg var i Kehl og talte der med ham. Han vidste ikke, at Poul refslund er kommen bort. Han blev meget nedslået derover da han er bange for også snart at komme af sted. Nu havde han slet ingen bekendte at følges med. Han havde håbet at komme sammen med Poul. Han havde ikke fået kreaturer nok, men de er forfærdelig dyre, sagde han. Det kan jo være, at han nok vil have vores, men byde dem til vil jeg ikke, da jeg hellere vil sælge dem til en solid mand. Hans Bejer sørger v el også for at få dem solgt. Du er bange for, de kunne gøre mig til armeringssoldat. Det vil vi nu ikke håbe. I dag måtte jeg levere gevær og sidegevær af, så foreløbig kommer jeg ikke til at gøre tjeneste. I har vel intet hørt fra ansøgningen derhjemme. Skulle der komme afslag, må du have en ansøgning af sted igen, da der måske nu kunne være håb. Bedst var det, om Landråden vil hjælpe. Du får ikke mere denne gang, da en kammerat vil tage brevet med til Offenburg. Hilsen

1917

15. januar

Jeg har lige modtaget pakke fra dig og brev. Begge dele er stemplet i Toftlund den 11. Pakken er gået meget hurtigt. Jeg har endnu ikke åbnet for den, da jeg er på vagt til i morgen middag, men jeg glæder mig vældig til den. Jeg har ellers ingen nød lidt, da jeg endnu ikke har opspist rullepølsen. Jeg har lige taget hul på det sidste smør. Den sidste honning har jeg heller ikke rørt endnu. Du skal ikke være urolig, fordi jeg er på vagt. Det besørger nemlig for det meste dem, som ingen tjeneste gør. I går gav jeg jo gevær og sidegevær af, så udsigterne ser gode ud. Om jeg kommer hjem er jo et spørgsmål. Det går i reglen ikke så let. Vi må se tiden an. I fald jeg skal fortsætte, må jeg hellere søge om at komme hjem som vagtmand. Det kunne måske lykkes. Vi må først vente lidt og se om ikke reklamationen skulle bringe noget. Du skriver at du har det bedre, og Gud ske lov og tak for det. Pas på at du ikke overanstrenger dig. Kvierne er alle bedækkede. Det er jo godt. Den ene er løben om, men den er dækket igen. Jørgen blev hurtigt ked af at tærske. Det tænkte jeg nok. Han vil helst spille herre, men du får jo lade ham råde sig selv. Han skal nok passe sagerne. Han kan også have nok at gøre uden tærskningen, når ellers ikke vinteren bliver for hård. En russer mere får vi vel ikke, og anden arbejdskraft er der vel ikke at få, skønt vi gerne skulle have tag af halmen, da vi mangler hårdt at få tækket. Du mener, der kommer en kommission at taksere markskader, men I må holde på Eders egen takst og se at få alle ting beregnet med, thi vi må tage alt med, vi kan få. Jeg har det ellers nogenlunde og håber det samme for jer. Jeg håber lille jens er bedre nu. Her har vi ingen vinter endnu. I måske heller ikke? Vi skal jo have tærskeværket længere hen i tiden, så kan du måske søge mig hjem. Hilsen

1917

17.januar

Den store pakke var i god behold, den lille pakke med smør har jeg også modtaget.  Det var slemt, at du glemte skråtobakken, thi han havde glædet sig meget dertil. Du kommer til at sende det siden. Du er ikke rigtig i stand endnu, og hvis det ikke fortager sig, må du hellere søge lægen og ikke gå for længe. Lille Jens er heller ikke i stand endnu. Du kommer vist til at fodre ham med kage og mælkemad for at han kan blive rask. Børsten, som jeg glemte, kan det ikke lønne sig at sende. I kan vist nok bruge den, og jeg kommer igennem foruden. Jeg havde kort fra Hans Bejer. Han skriver også om hestemønstringen. Nu lader det jo til, det er godt, den sorte er borte. Ellers havde de vist taget den for en lille pris.  Svoger skriver, at de unge heste stiger i pris. Det er godt, vi ikke skal køber. Han skriver, han har talt med Clausen Schmidt om studene og at han vil komme med én sydfra til dem. Så det lader til, at han har overdraget Clausen at sælge dem. Prisen må de vel nok have talt om, og han er jo god nok. Måske han kunne gøre noget til, at jeg kom hjem, når I talte med ham derom. Jeg gør ingen tjeneste her og kunne gøre mere nytte derhjemme. Det er hårdt at sidde og skrælle kartofler og vide at man mangles hårdt derhjemme. Jeg har det jo ellers godt, men tjenesten kan jeg ikke holde ud. Forkølet er jeg, men det giver sig nok igen.  Kalvene vasker jeg i ublandet kreolin, men det kunne Jørgen gerne tage sig af. Den nye hoppe har mug i benene og er lam. Det bad jeg ham ellers om at vaske med lunkent kreolinvand, så skulle det nok fortage sig, når han gjorde det en gang daglig. Men måske benene skal klippes på dem? Et sikkert råd er at vakse benene hver dag i natpotten. Det kunne jeg have gjort, hvis jeg havde været hjemme. Nu må I prøve andre råd. I har vel fået råd ved dyrlægen, skønt det er en dyr ting. Hilsen

1917

17. januar

Du er ikke rask endnu. Er hæs og hoster. Du må se at have råd derfor. Jeg ligger fast her, hvor gerne jeg end ville ile hjem til dig min elskede, men jeg kan ikke gøre andet end bede til den gode Gud. Det er jo ikke nemt med bedriften og ligeledes med børnene. Du mener, Grethe vil bort. Der er ikke meget i stykker med det men det er ikke let at få en anden pige. Ellers var det bedre, om du fik en bedre. Lønnen kan ikke ødelægge det helt. Du kan få en god pige mere, som du kan stole på. Jeg tror ikke, du har behov at ængste dig for min skyld mere når blot I derhjemme kan holde sundheden, så er jeg ubekymret. Du mener I får mere indkvartering. Det kan gerne være, men jeg tror nu ikke der er fare fra den kant. I kan vist være rolige for den ting. Nis Timmermann har de gjort felttjenestedygtig, men han er ung endnu, og astma giver de ikke meget på. Jeg har det jo ved hjertet og lungerne. Det er godt hvis I kan få Ole til at tærske, når blot han vil hænge i og forrette noget. Det var bedre om vi kunne have fået Carl til at tærske, men ham har A. Thyssen vel lagt beslag på? Hvis Strufe intet har hørt fra reklamationen, kunne det måske være godt, hvis han spurgte for hos generalkommandoen, hvad det bliver til, da jeg vel nu kun er ”Arbeitsverwendbar”. Hvis det giver afslag må I give ind om en længere orlov også til generalkommandoen. Kompagniet kan kun give 2 uger, og det er jo for lidt for mig. Hilsen

1917

21.januar

Nu har jeg ikke hørt fra dig i flere dage, og da du ikke var rask, er jeg ved at være urolig. Influenzaen tager tit meget med sig og jeg er bange for, at du ikke kan holde dig i ro, da du er alt for hård ved dig selv. Er der noget alvorligt i vejen, kan I vel telegrafere, da jeg vel nok i sygdomstilfælde kan få orlov. Men et telegram må være attesteret af politimesteren. Kommuneforstanderen kan vel klare det. Jeg har det for så vidt godt. Jeg gør kun lidt stuetjeneste og kartoffelskrælning. Det sidste er et koldt arbejde. Jeg har mest arbejde hos tømreren. Der er det varmere. Jørgen er god nok, men jegbilder mig selv ind, at meget bliver bedre passet, når jeg er der. Man må ellers ikke have for store tanker om sig selv, men man er nok bedst tilpas, når tingene bliver gjort efter ens eget ønske. I går modtog jeg en lille pakke fra Ellen med lagkage. Det er noget godt. og du kan tro, det smagte mig til kaffen.  Jeg havde også kort fra Christian Bargisen. Han er ved godt mod skønt han har været længe i felten. Han har et strålende humør, og skal nok være en prægtig kammerat. Transporten, som Poul Refslund gik bort med ligger ved Vestfronten i 3. stilling. Der er vel intet afslag kommet på reklamationen? I har haft vinter den sidste tid. Her har vi også lidt hård frost, men bar jord. Vinteren er jo ikke så hård her som hos os i Nordslesvig. Har A. Gårdes ko kælvet? Hvordan går det med den nye hoppe? Er den endnu lam? Ligger kålrabien nu sådan rolig hen eller skal I levere dem af? Ifald I skal give dem af, må de tage dem inden de rådner, ellers er I nødt til at fodre dem op. Tog de mange heste ved mønstringen? Hilsen

1917

23.januar

I går modtog jeg brev og 2 aviser fra dig. Aviserne er meget kærkomne. Man læser altid for lidt om hjemegnen. Du er ikke rigtig rask endnu, kan jeg se. Du må være forsigtig, især da I har vinter og kulde. Havde jeg været hjemme, skulle vi vist have været ud at køre i kane. Laust har været med Th. Hybschmann i Toftlund. Det har ordentlig været glæde, thi en kanetur er noget af det kæreste for børn. Du spørger, om du kan sende en ansøgning af sted for at få mig hjem til tærskning. Hvis du søger til kompagniet, kan du gerne vente lidt endnu, da al orlov fra kompagniet er spærret til den 19. februar. Søger du om en længere orlov må du sende til Generalkommandanten. Send det af sted jo før jo bedre. Når du er så rask at du kan rejse, må du hellere rejse ud til Landråden, at han kan sætte pres på for at få mig hjem. Eller også må han overtage bedriften, da det er dig umuligt at holde den gående, kan du sige. Jeg kan ikke udholde tjenesten og gør kun ”Innendienst”. Det er mærkeligt, at jeg ikke kan komme hjem. Fabrikkerne bliver ved med at reklamere. Det er som om de ikke regner landbedrifterne og det er dog dem som skal brødføde dem alle sammen. Det var slemt, om det skulle blive galt med Jørgen igen, men værst for ham selv og hans forældre. A. Gårdes ko har ikke kælvet endnu. Mælken er knap. Når den kælver, kommer du vist til at kærne selv. Jette vil hjem til maj, da hun mener kæresten er ked af hende. Hun kan nu ikke forlade tjenesten uden din tilladelse. Det må du hellere klarlægge for hende. Det er ikke let at få en anden. Ellers er det kedeligt at tvinge hende til at blive, men måske hun, når du taler med hende, tager sig på at blive. Vi må også give meget mere ud for en anden. Måske hun også har udregnet, at hun får for lille en løn. Hun kan tjene mere for sommeren, end hun kan få hele året hos os.  Hun må i hvert fald ikke få den fuldt fortjente løn for vinteren. Vi får skade nok endda. Du behøver ikke give hende lov at rejse. Måske jeg kunne komme hjem imens. Et lille stykke flæsk må du sende med til hamborgeren, skønt I vel ikke har for meget selv Hilsen

1917

27.januar

Her er alt ved det gamle, men mine øjne er dårlige. Især det højre, men det er nok forkøling. Jeg håber, det fortager sig igen. Jeg sender en pakke med tomme dåser og et par skjorter en af dagene, da jeg ikke bruger skjorterne vil jeg hellere sende dem hjem end have dem liggende her. De har nok bedre af at komme hjem under dit tilsyn.  Da det er knap med smør, kunne det måske gå at sende mig et stykke kogt flæsk. Har jeg det behøver jeg ikke smør og det kan vist holde sig i denne vinter. Chr. Nielsen er kommet til vagttjeneste. Så kommer han da ikke til fronten. Dertil er han vel også for svagelig. Der er nok mange med, der er ringere end han. Jeg har skrevet til Hans Bejer for et par dage siden Hilsen

1917

31.januar

I går kom skråtobakken med en avis. Tobakken var særlig velkommen for kammeraten. Du er bedre nu, ser jeg, men har eksem i håret. Det er en ubehagelig historie. Du vil til homøopatlægen og have lille Chr med. Deri gør du måske klogt, da det vel gælder om at få råd i tide. Hård vinter har I vel hos Eder. Her har vi også temmelig hård frost, men ingen sne. En pakke har du sendt af sted. Postafsnittet er her, men pakken er endnu ikke kommen. Jeg har det ellers helt godt, men mit ene øje, det højre, er dårligt og det ender vel med, at jeg må have råd derfor. Jeg bliver vel så indlagt på en øjenklinik i Strassborg. Derfor venter jeg med at søge læge, til pakken er kommen. Jeg har lige gjort en pakke i stand, som jeg vil sende hjem med indhold: en skjorte, en uldtrøje, et par strømper og et par tomme dåser. Strømperne og skjorten bruger jeg ikke. Jeg har det kun at gemme på. Nogle stykker sæbe har jeg pakket ind i skjorten. Det er ikke så dyrt her. Et brød eller en kage kan jeg nok have en gang imellem, da føden her ikke bliver bedre. Snarere det modsatte. Jeg sender brevene over Offenburg og klæber dem til. Jeg tænker, de går igennem. Lad mig vide, om du modtager dem. Den nye hoppe er nu lamfri og måske er benene heller ikke hovne mere. A Gaardes ko har endnu ikke kælvet. Den lader vente på sig, og det er dårligt med mælken. Den skimlede må I så vist hellere beholde, da den så vel kælver først. Melasse skal I ikke købe, da den er meget for dyr, og det er dog kun noget forfalsket skidt. Lad det så give den mælk det kan. Der skal meget til at betale melassen, og det er et spørgsmål, om køerne har godt af den. Penge til melassen har du jo heller ikke. Jette tager sig vel nu på at blive. Hun kan heller ikke sådan rejse uden grund, især i denne tid. Jeg tror nu ikke du behøver at frygte krig hos os derhjemme, men godt om jeg kunne komme hjem Hilsen

1917

februar

I dag har vi kyndelmisse. Det meste af vinteren er vel så forbi. Det er også bedre, når det ikke er så hårdt. Her går det endda. Vi har ingen sne. Det er vist værre hos Eder. I dag har jeg måttet gøre tjeneste med igen, men det går nu ikke længere. Det kan jeg mærke. Men blive fri kan jeg heller ikke. Det er en forfærdelig tid, denne krigstid. Man ved ikke, at man er menneske mere. Gud give det snart må have en ende. Det kan vel dog heller ikke vare ret meget længere. Det bliver også alt imens knappere, kan man mærke. Jeg vil nu melde mig med mine øjne. Får jeg ikke råd derfor, bliver jeg vist blind på det højre øje, da jeg ser meget lidt med det nu og værre bliver det, er jeg bange for. Jeg ville gerne vente, til der er kommet en pakke, men måske det varer mig for længe. Du har fået afslag på orlovsansøgningen. Jeg tænkte det nok, da al orlov er spærret til den 19. februar herfra. Nu får vi så se, hvorledes det kan gå med mine øjne. Kommer jeg på øjenklinik, bliver der vist ikke tale om orlov foreløbig. I modsat fald kommer du vist til at rejse ud til Landråden, som jeg skrev om for en tid siden. Jeg har sendt pakken hjem i dag. Du mangler vist nok dåserne. Andreas skulle bort, mente du, sidst du skrev. Det er ikke den bedste tidende, men ingen ved sig sikker i denne tid. Ole har fået rugen i akkord. Når nu blot han bestiller noget. Ellers bliver det for dyrt. Der er også megen tag i sommerrugen, hvis blot vi kan få det aftaget. Motoren kommer vist ikke i gang i vinter. Så må vi jo tærske med plejlen Hilsen

1917

4.februar

I dag er det så atter søndag, og en uge mere er gået. Tiden bliver meget lang her. Lutter fremmede og uden frihed, men vi vil håbe, Gud snart ender denne ulykkelige krig. Pakken fra den 19. januar kom her fredag aften, så den har været længe undervejs, men den er i god behold. Hønen har holdt sig godt. Det kan vi takke vinteren for. Pakken kom mig meget tilpas, da jeg snart har opspist, men nu er jeg ovenpå igen. Du har sendt en pakke mere, så jeg har jo gode udsigter. Jeg er begyndt at gøre tjeneste igen, men det får vel snart ende, da jeg ikke kan holde det ud. Jeg vil nu melde mig med øjnene, da det højre øje er meget dårligt. Det kan nu snart blive min fødselsdag igen. Hvem skulle tænke, at jeg skulle tilbringe den langt borte fra mit hjem. Du er ikke meget for at rejse ud til Landråden. Det kan jo også være, det nytter ikke det ringeste.  En ny reklamation gennem kommuneforstanderen og amtsforstanderen må vist af sted med det første for at jeg kan komme hjem til forårsarbejdet. Du kan gerne prøve at tale med Amtsforstanderen, om han vil gøre noget. Det kan i hvert fald ikke skade. I dag havde jeg dit brev fra mandag og et kort fra N. Thielsen. Det er en kærkommen opmuntring. Hvis I kan få tærskeværket, må I vist ikke vente for længe at kernerne ikke bliver for hårde i kornet. Når der er folk nok kan sommerrugen tærskes med maskinen, når den lægges i med toppen én vej og et par mand binder den i knipper, så kan der nok blive tag af halmen Hilsen

1917

6.februar

I dag er jeg i Kehl og har været til undersøgelse for kommissionen. Jeg fik ”G.V.Felde”. Hvad det Felde betyder, ved jeg ikke, men måske jeg kan bruges til vagttjeneste eller sådant bag fronten eller til arbejdstjeneste. Nu må du hellere, hvis det ikke er besørget, få en ansøgning af sted snarest muligt. Den sidste ansøgning har I vel ikke hørt fra endnu, og den bringer måske ikke noget resultat.  Måske kan det nu lykkes med en ny. Jeg er i hvert fald ikke K.V. mere. Det har jeg vist nok været hidindtil, men jeg håber ikke at blive det mere. Nu kan jeg fortælle dig, at jeg for rigelig en uge siden var på nippet til at gå med en transport i Kehl, som Ersatzmann, men heldigvis fejlede ingen af de andre noget, så jeg kom med tilbage igen. Nu kan de dog ikke sende mig med til fronten, og jeg tænker nok, en reklamation kan hjælpe nu. Jeg må nu have meldt mig med mine øjne en af de første dage, da det højre er dårligt. Det er ingen spøg at miste synet, om det også kun er på det ene øje. Noget kan jeg også se med det, men det er for lidt. I går modtog jeg to små pakker fra Bevtoft, og for et par dage siden et kort. Din pakke fra 19. januar har jeg vist skrevet om før.  En pakke mere har du sendt, men den er ikke nået frem endnu. Jeg håber, den går raskere end den første, der var fulde 14 dage undervejs, men al ting har holdt sig godt. I har vel hård vinter hjemme? Det fryser også her temmelig hårdt, men uden sne. Købmænd til studene har I ikke haft endnu, og køerne har ikke kælvet. Ole er færdig med rugen, Hvis vi kan for foderet, må vi hellere lade ham tærske sommerrugen også. Den er der megen tag i. Måske kommer vi til at tærske havren også med plejl, når tærskeværket ikke kommer i gang.  Halmen er også meget bedre, men det giver lidt mindre kærne, men halmen fodrer vi jo. Du kan vist få Strufe til at hjælpe med en ansøgning, og det er vel heller ikke af vejen, om Amtsforstanderen ville hjælpe til

1917

8.februar

Har ikke hørt fra dig i et par dage, men venter brev i dag. Vi får nemlig vores post udleveret om aftenen. Jeg skrev i forgårs et brev fra Kehl, hvor du vist har fået en nærmere forklaring. Jeg var jo for kommissionen og blev skrevet Dauernd G.V. Felde. Det betyder Dauernd Garnisons Verwendbar bag fronten ved køkken, transportvogne eller vagttjeneste. Det er ingen farlig post, men jeg tænker, at det nu kan lykkes at søge mig hjem. Hvis du ikke allerede har en ansøgning af sted, må du hellere få det snarest muligt, da det tager nogen tid. Jeg kunne søge hjem som vagtmand, men det andet må prøves først. Det er bedre at være helt fri, og det andet kan jo forsøges, hvis Entlassungsansøgningen slår fejl. Jeg må kunne få en længere arbejdsorlov nu til forårsarbejdet. Der er meget arbejde i dette forår, da meget står fra efteråret. Bed Jørgen, at han får avlsredskaberne i orden. Hvis han skal til maskinsmed, kan han benytte den nye i Toftlund Østerby. Lausten vil vi ikke have mere med at gøre. Han har ikke behandlet os så hensynsfuldt, og vi kan nok være bekendt at flytte. Jeg er på vagt og må slutte for denne gang, da jeg skal på post, men måske kan jeg føje lidt til senere. Senere: Nu er jeg så tilbage fra post og så kommer resten. Jeg tror der er en pakke til mig i dag. Det er vel fødselsdagspakken. Nu skal du ikke sende mere, inden jeg skriver, da jeg må have mig meldt med øjnene. Måske jeg kommer på øjenstation. Så får jeg en anden adresse. Alting står vel godt til derhjemme. Guanoen er vel sået? Kalien kommer, men den er det vel temmelig tidligt at så endnu. Har I afleveret kartofler? I så fald må vi have læggekartofler, men de er måske bestilt?

1917

11.februar

Et par ord skal du nu have, skønt det snart er sengetid. Fødselsdagspakken med kagerne har jeg modtaget, og jeg siger mange tak min elskede. Pakken fra den 30. januar har jeg ikke modtaget, men håber, den kommer i morgen, thi i overmorgen skal jeg vist herfra til ordonanstjeneste bag fronten, jeg og to Dauernd G.V. mere. De siger, vi får en god stilling der, men måske det er ti skade for ansøgningen? Det kan også gå lettere derfra, thi jeg kommer til regiment 99. Du må ikke være bekymret for min skyld. Jeg kommer jo ikke i fronten, men bagved, og jeg har nu den faste tro, at den almægtige gud vil holde sin hånd over mig. Jeg havde brev og kort fra dig i dag og også brev fra A. Thyssen. Du har sendt en pakke igen. Skade den ikke når hertil, og når den skal tilbage, er den nok fordærvet. Jeg må vist hellere lade en kammerat modtage det og måske kan han sende mig pakken herfra, thi vi kommer vist ikke langt herfra. Thyssen har også sendt en fødselsdagspakke. Den går det vel ligesom cigarerne, han sendte mig sidste år. Det lader til at jeg må rejse på min fødselsdag. Sidste år fik jeg den også fordærvet, men vi må håbe, det er til det gode i år. Du skal ikke skrive eller sende pakker, før du får min nye adresse og brød mangler jeg ikke, da vi får et brød hver anden dag herefter. Mine øjne synes jeg er lidt bedre, ellers kan jeg altid melde mig med dem. Den nye hoppe er lam igen. Det er skade, men vi vil håbe, det går over igen. Ellers er alt vel i besætningen?

1917

14.februar

Tysk Jeg vil bare lade dig vide, at jeg er kommet i felten. Jeg kan jo ikke skrive hvor. Stillingen her er ikke så farlig. Jeg håber I alle har det godt, og at alt står vel til derhjemme både på marken og i stalden. Jeg har hverken fået din eller A. Thyssens pakke Jeg sender min kuffert hjem for jeg kan ikke slæbe rundt med alt det. I Goldscheuer bildte de os ind, at vi skulle til etapen, og at vi der ville få en behagelig post. Hils A. Thyssen og sig tak for den gode mening, men pakken er blevet sendt retur. Skulle din sidste ansøgning ikke bringe noget, må du søge om en længere arbejdsorlov. Måske var det bedst nu at søge en stilling som vagtmand derhjemme. Herfra kan vi nu kun skrive to gange om ugen mandag og torsdag.  Derfor vil du ikke høre fra mig så tit. Du skal foreløbig ikke sende pakker. Kun en smule smør eller fedt og kun en lille pakke.

1917

18.februar

Tysk I dag fejrer jeg den første søndag her. Jeg har det nogenlunde godt. Mine øjne har det ikke så godt, og jeg må vel melde mig med dem så de kan forsøge at kurere mig. Højre øje er ikke godt. Der er hele tiden en tåge foran. Jeg tror dog stadig, at øjes kan heles.  Jeg har fået lidelsen her ved militære, og så må de vel også kurere mig. Vi ligger 14 mand i en understand, og der er ikke megen plads. Vores stilling her er ikke farlig og bataljonen rykker snart tilbage i ro.  Jeg gør lidt arbejdstjeneste. Det går nogenlunde. Kun har jeg svært ved bjergbestigningen. Jeg taber pusten for hjertet og lungerne har det jo ikke godt. Som soldat duer jeg ikke. Det er da også noget ganske nyt, at de sender G.V.  folk i felten . Det havde man ikke tidligere holdt for muligt. De havde også virkelig travlt med at sende os væk efter undersøgelsen. Det var vel for at der ikke skulle komme nogle reklamationer. Om min reklamation virker, kan jeg ikke sige. Jeg har læst i avisen, at forretningsfolk bliver fri for militærtjeneste. Så må jeg da også som G.V. kunne blive reklameret, især da vi hårdt mangler arbejdskraft derhjemme. Jeg tror, det var bedst om jeg søgte om at komme hjem som vagtmand. Det er jo også garnisonstjeneste. Landråden må hjælpe dig med ansøgningen. Min adresse er (regiment 436) Jeg vil se, om jeg kan sende min kuffert med forskellige sager i.

1917

21.februar I bunker

Du har vel modtaget mine breve? To har jeg skrevet.  Vi kan kun sende post to gange om ugen. Mandag kan vi sende flere breve og kort. Torsdag kun et.  Vi ligger i en rolig stilling, og jeg har det ellers godt. Jeg har i dag været i Kolmar med øjnene, men der er ikke noget at gøre. Bedre er det også, men jeg ser dårligt med det højre øje. Måske kan det blive bedre med tiden. I næste uge kommer vor bataljon tilbage i ro for en tid. Så kommer foråret. Jeg må kunne få en længere arbejdsorlov. Den sidste reklamation har I vel heller ikke hørt fra? Siden kan det måske gå an at søge mig hjem som vagtmand. At blive entlassen er vist ikke til at håbe på. I går var vi til undersøgelse hos stabslægen her. Hvad han nu har skreven om mig, ved jeg ikke. Jeg sender min kuffert hjem herfra med min vest, to uldtrøjer, et par strømper og en skjorte. Jeg kan ikke have alle de sager her at traske rundt med. Du må ikke sørge, men holde modet oppe. Især for vore små børns skyld. Du skal ikke sende mig store sager, da forplejningen her er meget rigeligere. Pakken fra den 31. A Thyssens pakke og dine breve må komme tilbage.

1917

24.februar

Tysk Jeg venter først brev fra dig i næste uge. I næste uge siger de at vi kommer tilbage i hvilestilling. Vi er ikke i forreste stilling, men har arbejdstjeneste. Nu begynder forårsarbejdet.  Du må reklamere for en længere arbejdsorlov til mig for ellers er det umuligt at få forårsarbejdet gjort. Hvis jeg ikke kan få marken ordnet og få sået, giver det jo heller ingen høst. Du må sige til Strufe, at han skal sørge for, vi far Esaja igen. Hvis ikke må han skaffe os en anden. Hvordan går det med den nye plag? Er den stadig lam? Den skulle jo gerne kunne komme i marken til forårsarbejdet. En vis Jep Nissen i Hovslund skulle kunne kurere heste for mug. Hvis andet ikke hjælper, må I hellere opsøge ham. Han annoncerer i Hejmdal. Han er en bror til post Nissen, der tidligere var i Toftlund. Hvordan går det med tærskningen? Er I færdige med det? Jeg vil også gerne vide, hvor meget det har givet. Både af kerne og af halm. I må selv ordne det med afgivningen af høsten. Men du må passe på, at vi selv har nok.  Vi har vel foder nok. Ellers står det skidt til. Har vi læggekartofler nok? Ellers må Strufe sørge for, at vi får leveret nogle, og det skal ikke være for lidt. Vi har vel måttet afgive kartofler? Hvis vi kan overkomme det, var det uden tvivl godt at lægge mange kartofler. Jeg skulle gerne have arbejdsorlov, så jeg selv kan tage mig af det. Hvis d´herrer Amtsforstander og kommuneforstander ellers vil gøre noget for det, lykkes det vel også. Okserne er vel ikke solgt endnu? Det lader sig vel ordne, når jeg kommer hjem på orlov.  Det er ikke let for jer derhjemme at ordne det hele, når jeg ikke kan komme hjem. Jeg kunne gøre meget mere nytte hjemme end her. Det er jo trist at denne skrækkelige krig bliver ved. Det var bedre om vi alle kunne komme hjem til vore bedrifter. Hvor er svoger Andreas blevet af? Er han stadig i Lybæk? Det var da det bedste for ham.

1917

28.februar

Tysk I dag har vi den sidste februar og i morgen er det 1. marts. Så begynder foråret. Her har vi vinter endnu, og det har I sikkert også hjemme, for vinteren er før forbi her. Alt er vel godt i bedriften? Det er endnu for tidligt at gå i gang med forårsarbejdet, men det skal Jørgen nok passe af sig selv. I må bestille Carl Bejning til at tække tag. Kokosreb skal vi også have. Måske ved Jep Beck. Han er godt nok dyr, men det hjælper ikke. Dansk En snedker må vi også have, da der mangler nye spær. Det billigste er at købe nogle svære gran til spær, og lægter må vi også have nogle af. A.Thyssen besørger hegnspæle, hvad vi mangler. Vi må have til den nye fenne på heden og hegnstråd også. Måske kan I akkordere med Carl Rossen om at hegne det ind. Tysk Jeg skulle gerne have orlov i foråret, så jeg selv kan ordne sagerne. Der er meget at lave i marken. Du må gerne sælge så meget kvæg, at du kan betale forårsterminen. Dansk Kan I ikke sælge studene, er det måske muligt at sælge den hvide kvie og så den lille røde, som står ind til køerne. De er begge med kalv ti efteråret. Måske kan I sælge et par af køerne, om det gøres nødig. Så kan vi vel selv let græsse marken. Tysk Første maj skal vores lille Laust i skole.  Så har han jo noget at gøre. Måske kan Jens nu hente køerne på marken. Laust kan jo hente dem om aftenen.  I morgen eller i overmorgen siger de, at vi skal over bjergene til en hvilestilling. Adressen er den samme, og måske kan du sende mig en lille pakke, for føden bliver bestemt mere knap der. I har jo heller ikke for meget derhjemme.

1917

4.marts

Tysk Jeg har kun lidt tid i dag, men jeg sender nu alligevel et par ord. Nu er jeg kommet til fragt af bagagen. Jeg har fået et par heste, som jeg skal fodre og passe, og jeg skal køre bagagevognen.  Jeg håber, jeg bliver her, så stillingskrigen nu er slut for mig. Jeg befinder mig nu i indlandet og kommer vel ikke over grænsen igen. Jeg har det godt, men venter på brev fra dig. Jeg kunne også godt bruge en pakke, for den kan gerne være længe undervejs. Nu har jeg ikke mere tid. Jeg skriver sener. Mandag Nu skal du tilføje ”bagage” til min adresse. Ellers finder brevene mig ikke. Senere når kompagniet er kommet i stilling kan det tage længere tid. Det går hele tiden til kompagniet og tilbage igen. Lægger annoncetekst ved brevet: En pige søges til 1. april eller 1. maj til alt forefaldende arbejde

1917

6.marts

Tysk: Som jeg skrev er jeg blevet bagagekusk,  og jeg håber, jeg kan blive i den tjeneste. Jeg har to heste, som jeg skal fodre og pleje og jeg kører også med dem. Jeg gør gerne det hele. Det passer mig meget bedre end at eksersere, og her er jeg også uden for fare. Du kan nu være uden bekymringer for det. Det var bedre at være hjemme, og jeg håber jo hele tiden, at det ikke vil vare for længe, før krigen er forbi. I har ikke solgt kreaturerne endnu. Før kunne jeg bedre følge med, da jeg fik brev flere gange om ugen end nu. Når forbindelsen kommer ordentligt i stand, bliver det vel bedre. Hvis du kan undvære, må du hellere sende mig lidt penge. Vil du sende mig 50 Mark. Du behøver ikke have travlt med det, for jeg har stadig lidt. Her er det endnu vinter med sne og bar frost. Det er der vel også hos jer, for vinteren slutter før her. Du har vel søgt så jeg kan få en længere arbejdsorlov i foråret. Det er hårdt nødvendigt, da alt står tilbage og vi skal have tilsået. Dansk: Har nu lige modtaget de fleste breve, siden jeg er rykket ud. Ser med glæde, at I har det godt, men at Jette er rykket over grænsen. Det var en streg i regningen, og det er vel ikke let at få en anden i stedet.  Hendes tøj skal du nu ikke udlevere, og hendes papirer heller ikke. Tysk: Den kære gud har hørt vore bønner. Jeg håber aldrig, jeg skal ud i stillingen igen. Bare du nu kan få en anden pige. Ellers har du for meget arbejde.

1917

11.marts

I dag er det så søndag igen, og jeg vil prøve at skrive til dig på vort modersmål, om blot det går igennem. Det falder mig meget lettere på vort eget sprog. I dag har jeg haft travlt, men ellers har jeg haft det godt, siden jeg kom i bagagen. Ved militæret er der næsten altid mest travlt om søndagen. Her regner man ikke helligdage. Du lægger vel sagtens alt for hårdt ud med arbejde. Du må skåne dig selv. Kan du ikke få enten Tinne Sandberg eller Karen Rubinka til hjælp? Foreløbig til du får fat på en pige, da det bliver for meget for dig. Især a Grethe heller ikke er meget værd. Et kort skrevet den 5/3 har jeg i dag modtaget. Imellem den 1. og den 5. har jeg ikke fået brev. Smørret er heller ikke kommet endnu. Postforbindelsen er jo meget dårlig nu. Du sender hilsen fra Thyssen og Th. Hybschmann. Hils dem igen I morgen har vi den 12. marts. Det er vor bryllupsdag. 8 år har vi været lykkelige sammen. Tak skal du have for din trofasthed. Forårsarbejdet har det vel lange udsigter med. I har jo vinter endnu. Det har også tid endnu, skønt meget står fra efteråret, især på heden. Når blot jeg kunne komme hjem og hjælpe, men vi får se. Jeg har i dag truffet en landsmand. Han er fra Nørre Ønlev i Aabenraa Amt. Vi har fået os en passiar på vort modersmål. Om vi får lov at blive sammen, er et spørgsmål, da han måske går med i skyttegravene igen.

1917

16.marts

Dansk I går skrev jeg til dig, men du skal alligevel have et brev i dag. I dag modtog jeg 4 breve og et kort fra dig samt to pakker. En med smør og en med småkager, så nu lader det til, at forbindelsen er kommet i stand igen. Noget af det havde ligget på bataljonskontoret i flere dage, og i morges fik jeg bud, at jeg kunne hente min post der. Du skal have tak for din kærlighed og omsorg for mig. Kagerne smager mig, kan du tro. Og de smager dobbelt så godt, da jeg ved, de kommer fra dig. Min kuffert er kommet hjem men efter indholdsfortegnelsen ser det ud, som om der fejler underbukserne, eller det er mig, der fejler, så de er kommet i en anden pakke. Jeg har fået en strikket vest med fra Goldscheuer, så jeg kan undvære uldtrøjen, og dumt er det da al slide for meget på egne sager. Du skal ikke sørge for min skyld. Jeg har det godt. Jeg ville gerne hjem og hjælpe jer, og måske det kan lykkes nu, Clausen har det i hænderne. Nu tror jeg ellers ikke, jeg kommer i fare mere. Jeg er jo G.V. Desårsag er jeg kommen til bagagen. Når jeg blot kan komme hjem og skaffe dig en pige. Det skulle være mærkeligt, om jeg ikke kunne få fat i en. Kan du ikke få Ingeborg eller en anden til malkningen? Hvis vi kunne få en konfirmeret dreng, der kunne hjælpe med malkningen, var det måske bedst, om du fik en billig pige. Så kunne hun også blive fri for det groveste markarbejde. Det er godt at Nielses lille dreng er bedre. Det havde været hårdt, om de havde mistet ham. Jeg havde også kort fra søster Ellen, så jeg må se at skrive igen.

1917

18.marts

Jeg håber du får brevene, og forsøger at vedblive at skrive i vort modersmål. Det falder nu meget lettere både for mig og dig. Du kan jo altid skrive dansk. Jeg vil også helst, når det går. I dag har vi haft travlt. Bataljonen er rykket i stilling igen, men vi bliver her med bagagen, så jeg er gud være lovet uden fare.  Nu venter jeg blot på orlov eller noget lignende, at jeg kan komme hjem og hjælpe ved arbejdet eller ordne lidt på sagerne. Det vokser dig nok snart over hovedet, min elskede.  Skønt du ellers er en god kassemester, men der er jo meget, som trænger til min nærværelse i bedriften. Her begynder det så småt at blive forår nu, skønt vi stadig har nattefrost. Det tager dog af. Vi vil håbe, det også snart må blive forår hjemme hos Eder, at de kan begynde på marken. I dag har jeg fået et nyt kvarter. Vi er flyttet hen i en anden ende af byen med bagagen, og så måtte jeg have nyt kvarter også. Kan A. Thyssen ikke skaffe os hegnspæle. Hvis vi ikke kan få eg, må vi tage gran. De holder ikke så længe, men så må vi udskifte senere. Tråd er vel også dyrt, og det er jo et stort stykke, vi skal have indhegnet, men vi mangler det jo til græsning, især når vi selv må beholde studene. De er vel ikke solgt endnu? Måske vi kan få dem solgt, der er jo nok dem, der mangler kreaturer til græs, og priserne bliver måske bedre i foråret. Nu har jeg ikke tid mere denne gang- hils alle

1917

20. marts

Dansk Jeg har i dag modtaget dit kort skrevet den 13. marts. Og ser deraf, at I har det godt derhjemme, men du har for meget at bestille. Det er jo sørgeligt, at jeg ikke kan være hjemme og hjælpe dig . Malkningen er dig helt for meget. I må hellere se, om I ikke kan sælge et par kælvekøer eller de to kælvekvier i foråret, da det lader, at malkningen er svær at få gjort. Så kan vi måske også komme terminen over, om vi ikke får studene solgt, og med græsset kommer vi måske også igennem. Du har godt håb til at få mig hjem. Så kunne jeg måske også klare malkningen, især hvis Grethe kunne hjælpe lidt til. Jeg har det helt godt her, men bedre hjemme. I går skrev jeg et brev til H. Bejer. Du må hellere tale med ham om at sælge et par køer eller de to kvier. Det kan lade sig gøre, at han finder en køber til dem. Jeg har truffet flere landsmænd her. Fire er vi i dag, men et par af dem går vel i fronten igen. Måske Andreas er hjemme? Han har det bedre med orlov end jeg. Somme mener, at krigen snart får en ende. De bygger på, at Rusland snart falder fra, men det håb kan jo også glippe.  Gid den elendighed snart må få ende og at enhver kunne gå hjem til sit. Der er jo nok at passe derhjemme. Hvis I ellers kan undvære, kan du sende mig lidt sukker, da vi intet får af den slags. Store pakker nytter det vist ikke med da de er for længe undervejs.

1917

22.marts

Tysk I dag har jeg haft en god dag. 2 breve og 1 kort fra dig og en pakke med (Schmaltz?) og måske noget mere. Du har ikke hørt fra mig i flere dage. Om det ligger i postforbindelsen, ved jeg ikke. De sidste breve har jeg skrevet på dansk. Måske går de ikke igennem. Derfor skriver jeg nu på tysk. Indtil jeg hører, om de andre breve er kommet. Kløveren må dog være farligt dyr, da regningen lyder på 563 Mark. Er frøene kommet? Ellers behøver du ikke betale. Jeg havde tænkt, at regningen kunne stå ti 1. maj. Da skulle vi gerne have nogle indtægter. Men det nytter jo ikke. Vi må jo have frø for at få græs i jorden. Vi kan ikke bare lade jorden ligge brak. Det er stadig hård vinter derhjemme. Det holder længe i år. Her er der heller ikke forår, men det er heller ikke hård vinter. Vi er jo langt mod syd. Poul Refslund er givet fri. Alle har mere held end jeg, selv om jeg er G.V.   Det er godt for ham, og jeg misunder ham ikke. Han var en god kammerat. Måske kan jeg også snart slippe fri. Måske er jeg hjemme, før vi får set os om. Børnene er igen forkølede. Det er trist. Du har alt for meget arbejde. At Jette også skulle behandle os sådan. Bare jeg snart kommer hjem, så jeg kan overtage malkningen

1917

24.marts

Tysk Jeg kan se af dit sidste brev, at du også er blevet forkølet. Laust er hurtigt kommet over det. Sådanne karle tager det ikke så lang tid, heldigvis. Jeg har det godt og er ganske godt tilfreds med mit arbejde. Her er det stadig vinter og i de sidste dage har det været meget koldt, men det er vel ikke så slemt som derhjemme. Den 1. april er det vore lille datters første fødselsdag og jeg ønsker hende til lykke og håber, hun vil bringe sin far og mor megen glæde. Nu har du jo alt arbejdet og besværet med børnene og med hele virksomheden. Det er sørgeligt at jeg må ligge her skønt I trænger til mig derhjemme. Det er mærkeligt, at K.V. folk bliver løsladt, og jeg der G.V. kan ikke få orlov. Du har endnu ikke fået ansat en pige. De vil jo alle spille frøken og ingen vil arbejde. I dag kan tjenestepiger tillade sig alting. Her må de udføre anderledes groft arbejde. Dåsen med fedt har jeg fået, og det smager godt

1917

28. marts

Tysk Jeg har fået breve og to pakker fra dig. En med røget flæsk og en med stegt flæsk. Jeg siger mange tak og nu har jeg foreløbig rigeligt. Pengene er ikke kommet endnu, men de må vel snart være der. Jeg mangler dem ikke så hårdt. Du kan ikke forstå, du ikke har hørt fra mig i nogen tid. Jeg har sendt breve hver anden dag, de må ligge et sted undervejs. Dine breve kommer nu regelmæssigt. Du har fået penge ved H. Sørup. Det ordner jeg, når jeg kommer hjem til foråret. Hører I ikke snart fra reklamationen, må du søge arbejdsorlov til mig. Jeg må nødvendigvis hjem til forårsarbejdet. Du har fået tilbud på en datter af Sophie Brill. Du har vel lejet hende. Familien er slet, men pigen kan jo være god nok. Det vigtigste er jo at hun kan malke, og at hun vil arbejde i marken. Så går det hele vel. Du har vel heller ikke fået en russer mere. Det skulle vi gerne have. Bare vi kunne få Esaja igen. Det har Strufe lovet os i efteråret. Da fik H. Fisker jo den nye. P Thyssen er hjemme på orlov. Han er måske ikke kommet i stilling endnu.  Chr. Nissen har vel ikke orlov. Du ved sådan cirka hvor jeg er nu uden for fare

1917

31.marts

Dansk Nu er der atter gået en uge, og i morgen er det palmesøndag. Påsken nærmer sig stærkt. Jeg havde så småt håber at være hjemme hos jer i påsken, men det bliver vist ikke til noget. Jeg må nok holde denne påskefest i det fremmede ligesom i fjor. Ansøgningen har jeg ikke mærket noget til, og du nok heller ikke. Det ser næsten ud til, at der er folk, der modarbejder min ansøgning. Hvorfor skulle det ellers ikke lykkes lige så godt som så mange andre. Der er vist ulve i fåreklæder, tror jeg. Måske en som ikke ønsker mig hjem. Godt er det at du har fået en pige lejet. Over den store løn skal du ikke ærgre dig. Der er andre, der må give mere. Pengene du sendte mig, har jeg ikke mærket noget til. Jeg kan ikke forstå, så lang tid, de er undervejs.  Kommer de ikke snart, må vi have gjort vrøvl hos postvæsenet. Det er uforskammet lang tid. Det er tre uger nu her. Ifald jeg får orlov til den tid, er det måske bedst, at jeg selv ordner, hvad der skal sælges for at skaffe mønt. Kommer jeg ikke hjem, må Hans Bejer ordne det. Vor vogn har de vel ikke leveret tilbage endnu. Den må Strufe skaffe os igen, da vi selv mangler den hårdt. Så kan de tage hos andre, der har bedre råd dertil, men vi skal altid holde for. Han kan jo selv give dem en vogn, men sit eget skind skal han nok vide at bjerge. Lille Christian er ikke så rask. Vi vil håbe, sommeren vil have en god indflydelse på ham.

1917

2.april

Dansk I dag har jeg modtaget dit brev og pakke nr 7, som jeg ikke har åbnet, men den indeholder vel smør. Jeg ser med sorg, at du ikke er rigtig rask. Du må se at skåne dig selv mest muligt. Den sidste tid har været alt for streng for dig. Du skal beholde pigerne inde, når du har brug for dem, og ikke lade Jørgen tage dem med til marks, fordi det behager ham.  Han er ikke sen med at stille fordringer til dig ved jeg jo nok, men du må ikke altid rette dig efter hans luner. Tærskningen har han overstået, og resultatet blev 51 sække havre og 54 sække rug i alt pr. 100 pund. Af havre har vi ikke at undvære. Måske vi har for lidt og må købe noget senere. Med afleveringen af rug, kan I vel vente lidt. Måske kan I sælge noget til såsæd. I kunne jo anbefale i avisen, da sommerrug er sjælden. Noget må vi selv beholde til sæd, men det må I selv ordne. Hans Bejer har lovet at hjælpe dig i foråret, hvis jeg ikke kommer hjem. Sidst jeg var hjemme, talte vi om at sælge de to køer. Du skriver om at prøve på markedet. Der er intet i stykker med at sælge dem, men uden garanti. Den langbenede må være med kalv. Lommebogen må vise, hvornår den er bedækket. Af halm skal I intet sælge. Det er godt at have dygtig strøelse og hvem ved, hvornår kreaturerne kan komme på græs. Godt er det have rigeligt med græs. Ellers kan det komme til at knibe hele sommeren. De giver også kun 40 Mark for 2000 pund ved stationen. Det er jo kun almindelige priser, så det lønner sig ikke at mangle strøelse for de penges skyld. Det er også godt at have en god mødding, da guano er dyr. Ansøgningen mærker jeg ikke noget til

1917

4.april

Et par ord skal du have i hast. Jeg har ikke haft tid før, og det er også knap. I morgen har vi skærtorsdag og med den regner vi med, påsken begynder, men den fejrer vi nu ikke her. Dit brev fra den 29 modtog jeg i dag. Mærkværdig at det fandt vej hertil, thi du havde glemt at skrive mit navn på avisen. Der er sygdom blandt kalvene. Det er slemt nok. Vi har ikke råd til at miste mange. En kalv er allerede død. Du må hellere ofre noget nymalket mælk end miste kalvene. Møllen er det også galt med. I må se at have den i stand. Den har nok pebet før, men det var hvor stangen går igennem brædderne. Når de var våde og udvidede sig skurrede stangen på så peb den. At komme hjem til påske er der ikke tale om. Vi må håbe, det ikke vil vare alt for længe. Du har sat et avertissement, at vi har sommerrug at sælge til sæd. Det kan jo være, det kan lykkes. Har du sat prisen ved, må I rette jer derefter, men kommer der bestilling længere borte fra, må de betale fragten og kun som efterkrav, når det er ubekendte. Der er så mange kæltringe til, som vil benytte sig af lejligheden. I dag traf jeg sammen med Martin Jepsen fra  Brem, som jeg er uddannet sammen med. Han var ved 1. bataljon, som nu er kommet her i ro. Ham rejste jeg med fra Flensborg sidst jeg var hjemme.

1917

6.april Elsass

I dag har vi langfredag og vi er nu i den kære påskefest. Skærtorsdag fejrede vi ikke, men det gør den civile befolkning heller ikke her, så vi mærker det ikke. Arbejdet her kan jeg nok klare. Det havde været godt at være hjemme i dagene efter påske. Der bliver vel travlt i marken, hvis vejret ellers tillader det. Hans Bejer har købt gran til os ved A. Hørlücks skovauktion, som han mener kan gå ti hegnspæle. Nogen eg skal vi vist have ind imellem. Især til hovedpæle. Jeg har skrevet til A. Thyssen om hegnspæle. Du kommer til at snakke med ham derom, at I kan se, hvad der mangler. Købe meget mere end vi har behov for, vil vi ikke, da det sagtens er meget dyrt. Her har vi i de sidste dage haft forårsluft, og der er slet intet sået endnu, skønt vi er så meget længere mod syd. Men overalt lader det til at blive sent med arbejdet. Så giver det også en sen høst. Laust skal snart i skole. Sig ham fra far at han skal være en god dreng og se at lære noget, thi gaverne har han, tror jeg. En ny skolelærer får I, og det er godt, for Hybschmann kan ikke lære børnene meget af den grund, at han ikke kan meget selv.

1917

12.april Sulzmatt

Nu er det et par dage siden, jeg har skrevet, thi jeg har ikke haft tid. Jeg arbejder undertiden for landmændene og passer hestene og ellers er der anden kørsel. Det er blevet sent i aften. Klokken er over 9, men jeg vil lige skrive et par ord. I morgen rejser kammeraten fra Nørre Ønlev  Peter Jensen på orlov. Så sender jeg brevet med ham. I dag fik jeg kort fra dig og i forgårs kom en pakke med stegt flæsk. Det er noget, der smager. Den skimlede kvie har allerede kælvet, skriver du. Det varer heller ikke så længe med den anden, skønt den er løbet om en gang, men jeg tror, den kælver i april.  Vi må hellere beholde kalvene og så sælge de to køer. I må ordne sagerne, så godt I kan. Det ser jo ikke ud til, at jeg kommer hjem. Det går hårdt til somme steder, og godt var det, om krigen snart fik en ende, men det har nok lange udsigter. Jeg ligger jo som du vel har fundet ud af i Elsass i en by, der hedder Sulzmatt. Det er egentlig i eller bag vognene. Det er grueligt som de driver på krigslån i disse dage, men jeg har bjerget mig. Det kan være det er derfor jeg får ingen orlov.

1917

14.april

I dag har jeg modtaget to breve fra dig. Her må vi hjælpe landmændene skønt vi mangles så hårdt derhjemme. At I ikke må sælge sommerrugen til sæd, kan jeg ikke forstå, I må vist kunne få tilladelse fra Landråden, da det dog er en vare, som er meget knap og af vinterrug er der meget for lidt sået i år. Andreas er hjemme og Chr. Nielsen også. Han har hele tiden haft lykken med sig, og det er jo godt for dem. Det var skammeligt nok med de to lam, endda de er så dyre. Der er dog også lam i de to andre får, mener I. Måske de kan lykkes bedre. Den skimlede kvie er ikke nem at malke, men det må vist blive bedre med tiden. En pige har du vel fået nu, så du kan blive fri fr malkningen. Alting bliver værre også derhjemme kan jeg mærke. Enden må vel nærme sig må vi håbe. Med øgene må vi håbe at det går godt, og at de bringer hvert et godt føl. Der er megen risiko, men til gengæld kan de også bringe meget, om det lykkes. Med uddybningsselskabet er det godt nok, men hvor er arbejdskraften? Vi har jo langt fra den nødvendige i agerbruget. Er det måske vort selskab, der søger et lån på 120-130.000 Mark i avisen?  Hvis så er, var det også tide nok om vi kunne få arbejdskraft. Strufe snakker godt, men rævestreger er der i ham, og du må ikke tro alt, hvad han siger, Han ser hellere end gerne, at jeg bliver her, så kan han gøre, som han vil med selskabet

1917

16.april

I dag har jeg modtaget dit brev fra den 10. og i dag en pakke med smør. Det er alt velkommen. Alt hvad der kommer fra dig er mig kært og dyrebart og tak skal du have. Du er så tro med at skrive, skønt tiden vel er knap tilmålt for dig. Jeg håber du kan få nogen lettelse, nu du har fået den nye pige. Bare du nu må have fornøjelse af hende og at hun vi skikke sig godt. Familien er jo ikke af de bedste. Især moderen. Du har solgt noget sæderug. Det er en god forretning. Bare vi kunne sælge, hvad vi kan undvære på den måde, så bringer det dog noget, og indtægterne har vi hårdt behov. Den gamle hoppe har folet og fået et hoppeføl. Det er godt, at det er godt overstået. Vi vil håbe, det også vil lykkes med den anden hoppe. Alt står vel til i besætningen. Vi kan heller ikke godt tåle mere modgang. I er ikke for godt kørende med heste for tiden, men de 2-årige er vel vænnede til at gå i tøj. Vi kommer jo til at bruge dem en del, især på heden og der er meget at gør endnu. Det hele er så bagelig i år. Du skriver om at få Clausen til at telegrafere mig hjem til terminen. I kan godt prøve, men det er ikke sagt, at det hjælper. Det kniber vel for dig at styre drengene. Om det bliver bedre, når jeg kommer hjem, ved jeg ikke. Laust må snart i skole. Så ved du da, hvor du har ham så længe. Det kan jo være, I kan få soldater til at hjælpe en del. Her må soldaterne hjælpe landmændene med hestene. Her er der ikke så knap med folk. Når vi havde det sådan hjemme, kunne vi sagtens.  Hils Jørgen fra mig. Jeg må sagtens have skrevet til ham.

1917

18.april

I har det alle godt derhjemme undtagen du. Din ryg er ikke god. Du må nok hellere vænne lille Hansine fra brystet, da det tærer for hårdt på dig. Hun er også over år gammel og må kunne undvære det. Den unge pige er endnu ikke kommen, men hun har vel indfundet sig især da I havde hendes tøj. Du må nu ikke give hende alt for lange tøjler, da hun måske ikke tåler det. Carl Rossen er bleven karl på Gylberg, så ham får I altså ikke til at sætte hegn. Det er ikke let at få nogen til det og selv har vi ingen tid. Soldater er vel ikke at få til hjælp, ellers måtte I hellere tage 2-3 stykker af dem nu i denne travle tid.  Det nye stykke på heden skulle gerne indhegnes. Hvor skal vi ellers hen med kreaturerne. Hvis jeg blot kunne komme hjem og hjælpe eder. Jeg er bange for orlovsansøgningen kommer for sent afsted til at få mig hjem. Du skriver om at sælge den 1-årige plag. Hvis den, som du mener, kan koster 2.000 Mark, kan du godt sælge den. Vi har jo heste nok endda.  H.C. Andersen vil vel købe den. I må kun sælge til en solid køber, at det ikke går som sidste sommer med Anton Simonsen. Hans Bejer kan bedst ordne det. Jer har de også knappet på brødrationen. Os også. Det lader til at blive knap herefter

1917

20.april

Et brev skal du have i dag også.  Jeg skriver bestandig hver anden dag, og tænker nok du får alle brevene. Regimentsmusikken ligger også her. De går alle i orlov i morgen. Der er et par kammerater imellem fra Goldscheuer. Med dem sender jeg brevene. Så kommer de hurtigere. I morges modtog jeg en pakke fra dig. Jeg har ikke åbnet den endnu, men det er jo vist det stegte flæsk, du skrev om.  Det er en sand lækkerbisken og smager dobbelt godt, da det er fra dig, min elskede. Jeg har det ellers godt og har ikke for meget at bestille, men sørgeligt er det, at man skal drive den her og alting forsømmes derhjemme. Det er nu mærkeligt, at der skal folk til at lede alting, som ingen forstand har derpå, men sådan er det nu engang, men siges må det vel ikke. Hollesen har fået et læs halm. Det er slemt nok, at han mangler foder, men I må sørge for jer selv først. Det er rigtigt nok, at vi fik noget halm fra ham forrige år. Det var rigtignok vådt og duede kun til strøelse, men han ville ikke have noget for det. Du skal nu heller ikke tage betaling for det læs til ham. Vi må hjælpe naboerne når vi kan, men skal dog sørge for os selv først. Det vil vist vare længe, før kreaturerne kan komme på græs i år. Jeg ved ikke, om I kan bruge Ole til at hegne. Jeg tror nu ikke, han duer dertil, men ellers må Jørgen hjælpe ham, især ved at sætte hovedpælene. Han kan jo hjælpe ved andet arbejde igen. Drengen fra Toftlund kan I vel have god brug for.

1917

21.april

Har i dag modtaget brevet, du sendte mig med P. Jensen. Din orlovsansøgning er afslået, ser jeg, og jeg har nu heller ikke haft det bedste håb. Der er vist en derhjemme, som modarbejder vore ansøgninger, tror jeg, da de alle kommer med afslag. Andre kan få arbejdsorlov, kun ikke jeg. Om det kan nytte at telegrafere er et spørgsmål, men der sker jo ikke noget ved at forsøge. Orlov fra kompagniet vil tage tid, men måske det lykkes mod enden med det hele. Ole du skriver om, kan du leje for en mindre løn. Så kan det gerne gå, men en stor løn kan han ikke tjene, thi vi skal lære ham alt.  Hans far har forresten en gang talt med mig om vi ikke kunne bruge ham, men jeg håber at være kommet hjem inden og ordne sådant. Bedst var det, om vi fik fred med det første, men dertil er der vel ikke udsigter, skønt de tyske aviser skriver meget om fred, men det er nok for at berolige befolkningen. Den nye hoppe har vel ikke folet endnu. Vi må håbe det lykkes. Lamheden er vel ovre, og benene svinder nok, når den har folet og kommer på græs. Jeg har nok lyst til at se, hvor galt militæret har arbejdet i Søndertoft. Nogen kløver kan vi vel bjerge. Og måske også nord for gården ved trådforhindringen. Men et stykke nord for gården må vi have til kalvene. Jeg ville gerne selv hjem til den, hvis det kan lade sig gøre. Der er vel ikke andet for end at vente og se hvad ansøgningen kan bringe.Fra ca. 22/4-14/5 1917 har Hans Jørgen Lund orlov. Den skulle have været længere, men afbrydes, og Hans Jørgen må til Østfronten

1917

17.maj Østfronten Galicien

Vi har nu været to nætter og en dag undervejs, og befinder os i Bayern.  Hvorhen det ellers går, ved vi ikke, men vi gætter os dertil. Langt bort kommer vi, men nogen fare er der vist ikke. I har vel kreaturerne på græs nu. Vejret har forandret sig derhjemme. Her står alt i fuldt flor. Vær kun ved godt mod. Jeg får orlov igen. Ansøgning om høstorlov må snarest indsendes til 12. Landwehr Division.

1917

25.maj

Dansk Jeg skriver for at lade dig vide hvordan jeg har det og hvor jeg er. Jeg er i skyttegravene i forreste linje, men stillingen her er nu temmelig rolig. Russerne her skyder kun efter flyene, og artilleriild har vi heller ikke, men trist er det oven på orloven, og jeg længes efter dig. Jeg kom tilbage til kompagniet som lå ved Kolmar mandag middag og tirsdag rykkede vi ud på en længere rejse. Jeg måtte ind i kompagniet igen. Det er måske en hævnakt. Du kan vel tænke hvorfra, men sådan er de nu engang. Samvittigheden har jeg ren, og så sørger Gud nok for resten. Jeg ligger nu i Galicien lidt syd for Tarnopol. Nærmeste station er Slotzov. Vi rejste igennem Baden Würtemberg, Bayern og Østrig over Wien og Lewberg. Det er blevet bekendtgjort, at orlov begynder igen. Om jeg får resten af min afbrudte orlov er vel et spørgsmål. Jeg har ikke megen tro dertil. Du må sende en reklamation ind igen snarest muligt om en længere høstorlov.  Søg om 3 måneder eller foreløbig Entlassung. Du kan gerne bemærke i ansøgningen, at du ellers ser dig nødsaget til at sælge bedriften. Jeg har lige modtaget brev og kort fra dig skrevet den 13. og 16. maj. Du skriver, at I har haft torden og god regn, så alt er nu i god grøde. Kreaturerne må I jo længe have haft på græs, og måske efterspørgslen og prisen bliver bedre på studene nu. Måske studene allerede er solgte? Jeg sender brevet med en kammerat, som går på orlov. Min adresse er den samme, men nu skal du ikke skrive bagage. Når I henter slåmaskinen, må du hellere betale Lausten de 220 Mark i bytte. Høstmaskinen er vel ikke færdig endnu. Den håber jeg selv at komme hjem og sætte i gang. Så kunne jeg måske tjene de fleste af pengene igen ved at høste for andre. Prisen blev ikke bestemt. Den er mellem 400 og 500 Mark. Den unge hoppe har I vel haft ved hingsten igen?

1917

28.april

Dansk Pinsefest har vi nu haft, men hvilken trøstesløs elendighed at ligge her. I dag rejser brevet af. Et kort skriver jeg også, men det må blive p tysk. Slet var det at jeg måtte så pludselig bort, da der var meget at gøre endnu. Især med tærskningen og reparatur af tømmeret over stalden. Der må noget gøres. Ellers falder det sammen om ørerne på os. I fald jeg ikke kommer hjem igen, inden tækkeren kommer, bed så Hans Bejer se efter og ordne, hvad der må gøres. Jørgen har ikke megen forstand derpå. Han er god på sin vis, men ligegyldig med sådant og meget forsømmes i den retning. Clausen har hentet sin sommerrug, så alt af den slags er nu borte. Når nu blot Jørgen passer at røre rugen, at den ikke tager skade. Dermed er han også ligegyldig. Hvis I kan undvære er det godt, hvis du kan sende mig brød, men det må inddeles sådan, at det bliver små pakker, da det går hurtigere på den måde. Arbejde må vi, og hungre må vi også. Det giver kun 1ille brød hver 3. dag og så denne middagsmad og om eftermiddagen da kun kaffe. Pinsen er trist her. Måske skal vi ud at arbejde i graven. Det er hårdt, at man ikke kan fejre en eneste højtid i hjemmet sammen med sin familie.Pause på brevene – Orlov ca. 14 dage?

1917

17.juni

Tysk Hvis dette bliver ved, må jeg sælge hele bedriften i efteråret, for på denne måde kan det ikke blive ved med at gå. Den smule, vi kan få gjort med fremmed arbejdskraft, bliver alt alt for dyrt og kan ikke svare sig i længden. Har I endnu ikke haft regn hos jer? Så må det se trist ud med høstudsigterne. Roerne kommer vel slet ikke, så det er bedst at pløje stykket om for at slå ukrudtet ned. Det er bedre at lade marken ligge brak og måske så vintersæd, hvede eller rug. Rug er det sikreste. Jeg håber, jeg får orlov, så jeg selv kan tage stilling til det. I har vel endnu ikke solgt den 2-årige plag og renterne fra Kiel er vel heller ikke betalt endnu. Du kan roligt vente med dem, for de kan ikke forlange, at jeg skal betale renter, når jeg ligger her. Jeg håber ikke, de har taget vort kvæg.  De maksimalpriser, der gælder nu, bliver forhåbentlig forlænget. Der er stadig noget skyderi her, men det er ikke særlig slemt. Peter Thyssen er vel igen hjemme på orlov. Han er virkelig heldig af en ung mand at være.

1917

19.juni

Tysk Jeg håber, denne ulykkelige krig snart vil få en ende, men der er vel ingen tegn derpå. Rejsen var lang og besværlig. Jeg ankom først her kl. 2 om natten. Baneforbindelsen i Østrig er dårlig og kedsommelig. Jeg håber I har haft regn. Ellers må sæden se sørgelig ud. Her bag fronten står avlen godt. Det er god jord. I morges var jeg hos lægen med mine ben. Hver anden dag skal jeg skifte forbinding. Ellers laver jeg arbejdstjeneste. 29/6 Dansk I går aftes fik jeg ikke brevet færdigt, og nu vil jeg forsøge at skrive på dansk. Jeg tror nok, vi nu må klæbe brevet til, og vil derfor forsøge at skrive på vort eget sprog. Du skriver at de har pålagt os 864 Mark krigsvindingsskat og 30 Mark i besiddelsesskat. Det er os en umulighed at betale den skat, og du gør simpelthen indsigelse og lader være med at betale. Hvor skal vindingen komme fra? Vi har ingen gæld betalt af og al ting forfalder og forsømmes. Det manglede bare, at jeg skulle ligge her til min egen store skade og endda betale en stor krigsvindingsskat. Efter det må vi betale 300 Mark mere krigsskat årlig end Andreas og 100 Mark mere end Hans Bejer. Men Anders Thyssens dumhed ved takseringen kan vi takke derfor. Enten må de give mig fri eller også kan jeg ikke betale skat. Foreløbig skal du intet betale. Penge dertil har du jo heller ikke.  Blot jeg kunne komme hjem på høstorlov. Vi søgte 1. juli, men endnu har jeg intet hørt. Jeg har været hos lægen for eksem og skal forbinde hver anden dag. Har det ellers godt.

1917

19.juni postkort

Tysk Jeg var hos lægen med eksemen på mine ben. Jeg blev forbundet og kan gøre tjeneste med. Jeg må bare have forbindingen fornyet hver anden dag. Lægen mente, det ville blive langvarigt, og måske kommer jeg på lazaret.

1917

22.juni

Jeg er blevet afkommanderet til brevduestationen, som er her ved bataljonen. Vi er fire mand her, og vi må i næste uge hen at lære om brevduebehandling og pleje. Min adresse er foreløbig den samme. I går havde vi fire mand en slem march i en frygtelig hede med fuld oppakning hen til brigaden og tilbage igen og vi blev indsat som dueplejere. Jeg går hver anden dag til reviret og får mine ben forbundne. Jeg har kun to pulvere tilbage fra homøopaten, og bedre er det ikke blevet. Du kan lade hr Dam det vide, at der ingen forandring er at spore. Du har ikke behov at sende mig noget, da jeg regner med at komme hjem på høstorlov. Imod krigsskatten må du gøre indsigelse. Det kan aldrig passe, at vi skal betale så meget. Vi har jo ingen gæld afbetalt. Tværtimod. Indkomstskatten må du også gøre indsigelse imod, men det kan vente, til jeg kommer hjem. Der skal overhovedet ikke betales krigsvindingsskat, men sig, at du ingen penge har, som jo også er tilfældet. Når Ole er færdig med hegnet på heden, må I hellere lade ham løbe.  Han er alt for dyr og kan ikke arbejde derefter. Han er overhovedet en simpel arbejder.

1917

25.juni Brevdue- stationen

Her venter alle med længsel efter fred, men den er der jo endnu ingen udsigter til. I går var det atter søndag og endda St. Hansdag. Her tordnede det hele eftermiddagen og gav en masse vand. Hagl kom der også, men den mærkede vi ikke meget til, da vi ligger i en skov. Håber I også har fået regn derhjemme, ellers ser det sørgeligt ud med høsten. Kløveren har I vel slået? Den vi ikke give meget i år, og engene bliver måske også dårlige i år. Runkelroerne har I måske pløjet om? Jeg har skrevet derom før. Gunder Skovby fulgtes jeg med til Berlin. Så måtte vi hver sin vej og ti hver vor banegård. Derfor kunne jeg ikke hjælpe hende længere, men jeg håber, hun er kommet godt igennem. Hans Chr. Huusmann var og så på den 2-års plag. Han ville have mere for pengene. Måske han hellere ville have et stort klummer som den, A Thyssen har solgt. Jeg troede, han var klogere. Vores plag giver nok en god hoppe, men den er jo temmelig mager. Den skulle gerne have nogen frihed. Det kan de for resten have nødig begge to. Jeg er bleven afkommanderet til en brevduekommando og har det godt. I morgen skal vi hen og lære brevduebehandling og pleje i en 8 dage ved Sassov som ikke er langt fra Glogau. Derefter kommer vi igen tilbage til bataljonen. Når jeg er færdig med kursuset, skulle jeg gerne hjem på orlov. Kommer jeg hjem, kan A. Thyssen få Ole, når han er færdig med hegnet. Han er snart for dyr, da han ikke kan udrette ret meget.

1917

26. juni

Brevene kan vi nu klæbe til, og desårsag skriver jeg nu i vort modersmål. Anderledes med kortene.  Dem kan alle se. Jeg er stadig her i bataljonen. Det var ellers meningen, at vi skulle afsted tril kursus, men vi må afvente nærmere ordre, som snart kan komme. Vi har ikke forrettet stort i de dage, vi har ventet på ordre. Brevduer har vi ingen haft af endnu, Vi skal først uddannes. Det tager 8-10 dage. Det må vel lykkes at få orlov. Der er mange derhjemme, som har mindre grund end jeg, men der er forskel på folk, kan man nu rigtig se, mere nu end før krigen. Fredsudsigterne er vel små endnu. Her fortælles det, at Rumænien har tilbudt fred, men det er vel bluf som så meget andet. Med min eksem er det ikke bedre, og jeg går endnu hver anden dag på reviret og bliver forbundet. Homøopatien har jeg nu opbrugt, og du vil måske skrive ti Dam i Skærbæk. Jeg må vel have andre sager. Regn har I vel haft derhjemme? For sent er den måske kommen, noget må den dog kunne gavne endnu. Med reklamationen imod krigsvindingsskatten må det vel lykkes, om der ellers er retfærdighed til, thi vi har kun haft skade af krigen. Kreaturerne har de vel ikke taget fra os? Jeg sagde Strufe, at vi ingen passende havde. Hvordan går det Laust med skolen? Håber han skikker sig godt

1917

26. juni Aften Brevdue-       kompagniet

Nu har vi så fået nærmere ordre, og i morgen tidlig skal vi af sted til brevduestationen ved Sassov. Det varer i 7 dage til den 3. juli. Du kan skrive til min gamle adresse, da jeg kommer tilbage her igen. Jeg får ingen post i denne tid, da den bliver liggende her så længe, men skrive hjem kan jeg nok. Du har været i Toftlund med vor lille Hansine og har fået hende smurt for sidste gang. Håber det nu må have god virkning. Skrædderkoen har kælvet og alt står vel til i besætningen, men tørt er der endnu derhjemme. Runkelroerne har de pløjet ned. Det var vel også det bedste, da det ikke var blevet til noget. Resten har de udtyndet. Blot de nu kan holde dem rene. De kan jo behandle det med brak og siden kan vi måske så til med vintersæd. Det kan vi nu siden bestemme. Men de må se at få en del ukrudt ødelagt der.  Det kan også være, at de har sået turnips. Blot den ulykkelige krig snart havde ende.

1917

26. juni

Nu er anbragt sammen med flere på brevduestationen i Boer ved Sassov og skal gennemgå kursus til den3. juli. Her er vi uden for skudvidde og vi har meget let tjeneste som består i undervisning i brevduebehandling og fodring.  Siden skal vi tilbage til bataljonen. Da får vi vel også gode dage. Faren er heller ikke stor der. Bataljonen ligger længere tilbage end reservestillingen. Jeg vil prøve at besøge lægen her med eksemen om jeg kan få noget at smøre med. Reklamationen har jeg endnu ikke hørt fra. Du vel heller ikke. Agerhøet har I vel snart bjerget? Engene er vel simple og behagelige i år. Det er let hjemkørt. Når vi bare kan få det godt bjerget. Her er det meget varmt. Tordenluft har vi hver dag, dog uden regn. Søndag gav det en masse vand, men vi sad jo i ly. Kun regnede det lidt igennem taget på vor bolig. I går marcherede vi hertil i en gruelig hede, men oppakningen havde vi ikke med os, så det gik nogenlunde. Her lader det til, at vi får en bedre forplejning end hos os. Vi bliver her forplejede ved et bayersk regiment, som ligger i reserve her. Det er lutter unge folk. Det er de gamle, der ligger i stillingen. Det er nu et mærkeligt forhold, men vi er jo vante til alle slags overraskelser. Jeg mangler ikke noget og tænker at kunne komme igennem til jeg kommer hjem på orlov. Det er nu heller ikke til at sende noget i denne hede, da alting smelter eller skimler. Jeg har skrevet et kort til Thyssen for et par dage siden. Til dig skriver jeg helst breve.

1917

30.juni Brevdue- kursus

Vi har ingen tjeneste undtagen noget undervisning i brevdueplejning og behandling. Ellers råder vi os selv og kan gå, hvorhen vi vil. Lederen af stationen og kurset er en underofficer, som er en meget net og behagelig mand. Han behandler os meget godt. Når vi har gennemgået kurset skal vi tilbage ti bataljonen, som ligger lidt bag stillingen. I kompagniet kommer vi ikke igen. Der får vi så nogle duer at pleje og behandle. Det er vist nok en meget fri og behagelig post. Vi bliver 3 mand ved hver bataljon. Jeg har været ved doktoren med min eksem. Nu tænker jeg at få den kureret, da han bruger omtrent samme middel som doktor Petersen i Skærbæk, som før kurerede mig. Han kendte sygdommen og dens forløb, kunne jeg høre. Ellers en helt ung assistentlæge, men flink og net, hvilket jo er en sjældenhed ved militæret. Foreløbig skal du ingen homøopati sende hertil da jeg håber dette vil virke. Jeg skulle jo gerne hjem på høstorlov. Det kan snart blive tid. Et brød vil du måske sende mig, da det nok bliver knap med kosten, men det skal være rugbrød, da kage vist nok skimler inden det når hertil. Skulle jeg komme hjem, inden det når hertil, kan kammeraterne jo let have det. Smør smelter undervejs i denne varme, men måske et lille stykke flæsk kan gå an. Bedst er det at det røget. Det røgede holder sig bedst. Det kniber vel for dig at regere drengene? Jens er vel hele dagen henne ved Hybschmann, son førhen Laust inden han kom i skole. Græsset er måske ved at blive knap derhjemme, hvis det er tørt endnu. Tørvene har I vel bjerget. De blev sikkert dyre nok i graverløn, da det ikke gav ret meget for Ole.

1917

1.juli Bor

Det er en sørgelig tilværelse, vi fører her ved militæret.  Kun officererne betragtes som mennesker og en forbandelse for menneskeheden er dette levned. I eftermiddag går jeg med flere til Glogau, som er 8 km herfra. Det er dog en lille adspredelse, og så går den tid.

1917

3.juli

Jeg er endnu her ved brevduestationen i Bor, men i overmorgen går det det herfra til bataljonen. Jeg vil håbe, det vil skikke sig med høstorlov, så jeg kan komme hjem og hjælpe jer.  Med rugen ser det meget dårligt ud i Nordtyskland, da jeg rejste herned. Det så mange steder ud, som var solen faldet i den, og den ville blive for rask moden, så den vil give for lidt kerne. Jeg vil håbe, at vores står lidt bedre. Ukrudtet florerer vel dygtigt i sommerkornet. Det var allerede temmelig stort, da jeg rejste.  Høhøsten bliver vel lille, som det så ud. Regnen, om I har fået nogen, er vel kommen lovlig sent, er jeg bange for. Den 2-års er vel ikke solgt endnu. Det er jo ikke så let med handelen, når fremmede skal gøre det. Sådant kan man bedre selv ordne. A.Thyssen plejer at få nok for sit eget, men han har den fejl, at han synes, hans eget er altid det bedste. Når blot du kan få ordnet pengesagerne, til jeg kommer hjem, så ordner det sig. Men det er ikke så let for dig at besørge alting. Jeg har skrevet til Jørgen og jeg har  skrevet til Andreas, til Bevtoft og til Hans Bejer. Jeg har ellers kun skrevet til dig min egen kone, men nu gjorde jeg en kraftanstrengelse. Hvordan går det Hans Timmermann? Er han i Toftlund på lazaret?

1917

4.juli

I dag skal du have et brev, skønt der ikke er meget at skrive om. I morgen skal vi tilbage til bataljonen, så da får jeg sandsynligvis ikke skrevet. Her har vi haft gode dage. Vi får nok mere at gøre siden, men ret slemt kan det vel heller ikke blive. Efter aviserne er der ikke megen udsigt til fred. De skriver om forberedelser til et vinterfelttog, men derfor kan freden jo godt komme. Det kan heller ikke nytte at skrive, at de absolut vil have fred før vinter. Så ser fjenden at de ikke kan holde ud mere og stiller fordringerne højere. Post har jeg ikke fået her, så der må vist være en hel del, når jeg kommer tilbage. Jeg længes svært efter at høre fra dig. Hvordan står det til i bedriften? Jørgen er jo, trods alle særheder, tro, og vi kan trygt stole på ham. Det er det bedste. Det siges her, at russerne har forsøgt et angreb på 50 km. frontlængde, men uden resultat. Vi har også nok hørt temmelig stærk kanontorden, men vi får ikke meget at vide, og rygterne kan man ikke stole på. Direkte i vor stilling kan de nu ikke godt angribe. Der er nemlig en sumpet eng imellem. Så det ligger heldig for den ting. Jeg kommer jo heller ikke ud i skyttegraven, så jeg er uden for fare.

1917

6.juli Tilbage fra Brevdue- kursus

Jeg har modtaget 5 breve og 3 kort fra dig. Det er hele posten fra den tid, jeg var i brevduekursus. Vi kom tilbage i går og har fået os indrettet her. Jeg tror, vi får en let bestilling og ikke meget udsat for fare. Russerne har nok ellers rørt på sig i den tid, vi var borte, men hos os er der nu ikke passeret noget. Her kan de ikke godt komme til. For mig skal du ikke være urolig. Jeg er især urolig for dig. Du er ikke rask, og med brystet er det dårligt.  Det foruroliger mig meget. Agerhøet har I slået og opsat. Måske er det allerede hjemkørt? Runkelroerne har I ompløjet, og måske turnipsene i stedet kan gøre det rigtig godt. Regn har I heldigvis også fået. Svoger har meldt 4 stude an til levering. Om de vil tage dem straks, kan jeg nu ikke forstå, og det er noget uheldigt, da de vejer for lidt. Vi må se at blive af med dem alle til 1, august. Jeg skulle gerne hjem inden. Reklamationen er kommet hertil, men foreløbig er al orlov inddraget. Jeg talte med feldwebelen i dag. Han skulle nok gøre alt, hvad han kunne, men der forelå 40 landbrugsansøgninger ved kompagniet, og alle var de høstnødvendige. Jeg er nu under lægebehandling, men gør tjeneste, så der er ingen hindring for at få orlov, da jeg også kan blive behandlet derhjemme. Homøopatien har jeg længe haft opbrugt, og der er jo ingen bedring at spore efter det. Recepten har du nu fundet. Jeg bliver her behandlet med omtrent de samme midler, men jeg tror nok salven var noget skarpere, end den de her bruger. Vi må se tiden an. Jeg håber det vil hjælpe. Svoger har fået den røde plag over. Så kan han jo se, om han kan sælge den . Jeg har mere tro til ham end til A. Thyssen. Krigsskatten har du betalt. Det tror jeg nu ikke, du skulle have gjort, men måske gør det heller ikke noget til sagen, men hvad der er i løvens gab er ikke let at få ud igen. Ole flytter over til A. Thyssen. Det er der nu heller ikke meget i stykker ved. Han er meget for dyr at have. Carl Bejning vil også giftes igen, mener du. Det kan jeg gerne tro. Det ligger jo ved familien, om sådant også er arveligt. Laust skikker sig godt i skolen. Han har et godt hoved, har jeg altid troet.

1917

8.juli

Fred må vel snart komme. Hele menneskeheden sukker efter den undtagen enkelte af de store, som ser deres formål ved krigen. Orlov er foreløbig spærret til den 12. Hvornår der åbnes igen, er ikke godt at vide. Ole er vel sagtens flyttet over til A. Thyssen, men lad ham kun have ham. Han er meget for dyr og har omtrent nok i at tjene til føden. Det så vi ved tørvegravningen. 4 læs fik han i en hel uge. Han kunne gerne have behov at skamme sig, især ved at tage 5 Mark i dagløn. Det eller 7 Mark og kosten for hvert læs. I går fik jeg ingen post og heller ikke skrevet, men du må have mig undskyldt. Jeg har fået en hel bunke aviser retur. Jeg forstår ikke, hvorfor de er kommet tilbage. Christian Andresen mener du kommer hjem. Det er jo godt for ham, især i denne tid. Jeg har det godt med arbejde og er omtrent uden for fare her, så du må ikke være urolig. Jeg tror også, eksemen bedrer sig nu.

1917

10.juli

Du har det dårligt ser jeg, og det foruroliger mig meget. Du må søge anden lægehjælp, men doktor Johannsen har jeg nu ingen tiltro til. Jeg tænker, det var bedst, om du prøvede doktoren i Over Jerstal. Han er vist ikke så dårlig, men søg lægehjælp straks. At vente kan være farligt. Bedst var det, om du kan blive kureret uden at kniven skal bruges. Lad det ikke vente, til jeg kommer hjem. Det er kedeligt, at lille Hansine ikke vi være hos pigerne. Så du må også altid plages med hende.

1917

11.juli

Jeg er meget bekymret for dig, da jeg hører, dit bryst er meget dårligt. Se det ikke på, til jeg kommer hjem, men søg en dygtig læge. Jo før jo bedre. Jeg tror nu heller ikke Dam forstår sig rigtig på den ting, og doktor Johannsen har jeg heller ikke megen tro til. Søg en dygtig læge, selv om du må gøre en længere rejse. Du får nok en til at rejse med dig.  Det er ikke behageligt at rejse alene. Kedeligt er det, at lille Hansine ikke kan vænne sig til Grethe  I går fik jeg pakken med flæsket og siger dig mange tak. Pakken med brødet har jeg endnu ikke fået. Eksemen tror jeg forsvinder nu. Det er meget bedre. Recepten har du fundet, men gem den. Måske kan jeg få brug for den senere. Agerhøet har I bjerget. Det gav ikke ret meget. 14-15 læs skriver du.  Jeg havde ikke ventet mere. Måske eftergrøden kan blive god, nu I har fået regn. Skulle det knibe med græs til køerne, må I lade dem gå ud om eftermiddagen, men måske de har græs nok i blokken. Med fredsudsigterne er der vel ikke noget endnu. Vi hører ikke meget her og I måske heller ikke noget.

1917

12.juli

Eksemen bedrer sig nu betydeligt.  Før orlovsspærringen er ophævet, kommer ingen hjem herfra. I går fik jeg pakken med flæsket. Pakken med brødet har jeg endnu ikke fået og den kommer vist ikke foreløbig thi kun 1 pakke bliver besørget i denne tid. Du skal nu ikke ærgre dig for meget derover, da jeg nok kan komme igennem med brødet, siden vi nu igen får et halvt brød om dagen. Store pakker skal du altså ikke sende foreløbig. Sukker og søde sager behøver du heller ikke sende. I kan have sukkeret hårdt behov selv. Hjem at hjælpe i høet kommer jeg nok ikke, men jeg skulle dog gerne hjem ti rughøsten. Især for at sætte aflæggeren i gang, da Jørgen ingen kendskab har til den. Jeg håber, føllet må komme sig. Vi har haft uheld nok. Du må se at blive rask. Alt andet klarer vi. Du har smurt med varm tran. Kan det hjælpe er det jo et billigt middel og måske bedre end mange andre midler. Anne Thyssen er rigtig på udflugt. I Berlin endda. Det er jo storartet, men lad dem more sig.

1917

14.juli

I dag fik jeg pakken med brødet. Den har været alt for længe undervejs, og brødet var helt skimlet. Halvdelen af det var uspiseligt, men nu får jeg jo igen mere brød og så kan jeg nok komme igennem uden tilskud hjemmefra. I den sidste tid har der været spærret for de store pakker hertil, derfor har det været for længe undervejs. Vi har haft regn her i nu 3 dage. I går og i dag hele tiden, så det er som pløre. Det var ellers en net behandling, Jesper gav dig, angående sukkeret. En slyngel er han og ikke for god at jage ud af byen med en pisk. Han trænger nok til, at jeg ham sagt rigtig besked, når jeg kommer hjem. Strufe er jo heller af de bedste, men du skal nu ikke lade dig træde på tæerne af dem. Hvad vi kan tilkomme, må de rykke ud med, selv om de misunder os det. Med eksemen er det nu en del bedre, og jeg smører selv med salven, jeg fik i Bor. Skærbækrecepten kan vi bruge, når jeg kommer hjem, ifald det ikek er forsvunden da. Orlov er spærret endnu, og jeg ved ikke hvornår jeg kommer hjem. Jeg er kommet tilbage til bataljonen, men har det rigtig godt og ikke meget at bestille. Vi ligger godt her og geværkuglerne kan ikke nå os. Kanonerne skyder længere tilbage efter artilleriet. P. Thyssen er blevet maskingeværfører. Det er der da vist ikke megen herlighed ved?

1917

15.juli Brevet er det eneste brev fra Marie

I dag skal du have et brev, for jeg får måske ikke lejlighed til at skrive for det første. I morgen rejser jeg til Flensborg. Søster Ellen vi rejse med, og når du får dette brev er jo vist operationen overstået. I eftermiddag kommer familien fra Bevtoft og Rurup og måske Nielses har en kone med til hjælp i de dage. Ellers vil de tage børnene med hjem. Så er de jo i gode hænder. Så skal pigerne arbejde, som de bedst kan. Jeg har nu sat dem ind i alting, men det er sørgeligt at overlade det hele til fremmede. Havde du endda været herhjemme. Når det kun var betændt i brystet så var det jo ikke så galt, men skulle det være tuberkler, så er det en slem historie. Folk siger, at doktor Fischer kalder alt tuberkler, så lad os se så lyst på det som muligt. I går formiddag var jeg selv kørende i Toftlund hos Amtsforstanderen.  Hoffmann skrev en ansøgning i tilslutning til høstorloven. Og da doktoren havde forordnet en operation, bad jeg om at få dig hjem snarest muligt. Amtsforstanderen skrev god på den og så gik den af som ilbrev til kompagniet.  Forhåbentlig lykkes det at få dig hjem. Det gør mig ondt for børnene, at hverken far eller mor kan være hjemme. De har jo aldrig været hjemmefra før.

1917

16.juli

I går havde jeg travlt. Om formiddagen hentede jeg duer ved brigaden, og om eftermiddagen flyttede bataljonen et stykke længere bag fronten og vi følger jo med. I formiddag har jeg hentet et dueslag et par timers gang herfra, men i eftermiddag har jeg god tid og kan få skrevet. Der forestår vist alvorlige ting her i Galicien, men længere mod syd. Vi ligger i et temmelig roligt afsnit her. I dag er orlovsspærringen blevet hævet her, men jeg ved endnu ikke noget om min ansøgning. Med høbjergningen er I vist et godt stykke henne, når du får brevet. Nu er det måske bedst, om jeg ventede med orlov til i august, så jeg kunne være hjemme og hjælpe med kornhøsten. Posten og aviserne kommer temmelig regelmæssigt nu igen. Ole har I vel ikke mere, og da er arbejdskraften jo temmelig lille, men de får se at gøre, hvad de kan. Det kan ikke blive passet, som det skulle. Håber at føllet er kommet sig. Hvis I ikke kan få den 2-års ordentlig solgt, må I heller selv beholde den, når studene ellers kan klare udgifterne. Af dem er der vel nogle afleveret nu. Jeg er nysgerrig efter at høre, hvad de bringer.

1917

18.juli

I går fik jeg skrevet til Th. Hübschmann, men ikke til dig. I dag vil jeg indhente det forsømte. I går havde jeg to breve fra dig og et fra Hans Bejer og Ellen. Med dit bryst er det dårligt. Du har været hos doktor Fischer, som bestemmelsen var. Hans Bejer skriver, at hestehandelen går for tiden ikke så glimrende på grund af tørken. Kan I ikke sælge den 2-års ordentligt, må I hellere selv beholde den. Vi har dog god brug for hestekraft i foråret. Skulle der blive hestemønstring, kunne vi vel gerne tage den røde hest fra- Fire af studene er afleverede, og du mener, det giver en god pris for dem. Hans Bejer mente, de andre skulle på høstgrøden for at blive rigtig fede og så bort i efteråret. Det kan han nu bedst bestemme, og han må jo også hellere bestemme, om den 2-års skal sælges. Du kan jo tale med ham derom, og siden kan han gøre, som han synes. Han skal nok ordne det på bedste måde. Jeg kan dog ikke følge med herfra.

1917

20.juli

I går modtog jeg dine breve fra den 12. og 13. juli. Det sidste skrevet i Over Jerstal. Du har været hos lægen og skulle opereres. Når du får brevet, har du vel operationen overstået og vi håber det bedste. Om du kan telegrafere hjemmefra i denne tid. Havde du så endda skrevet på tysk, men et dansk brev kan det ikke nytte at præsentere. Jeg gad vide, hvordan børnene har det i denne tid, Især må det vel være svært for lille Hansine, som ikke har villet være hos andre end mor. Jeg vil nu prøve, hvordan det står med min reklamation. Jeg vil tale med feltwebelen for at høre, hvordan det går med min reklamation. Hvis det lykkes, kommer jeg snart hjem. I går har her været uro, men længere mod syd. Russerne skal vist jages ud af Galicien. Du skal ikke tage reklamationen tilbage. Det er en krigsvindingsskat, som skal lægges efter fortjenesten under krigen og ikke efter ejendommens værdi. Den sagkyndige mand er vel Strufe. Han gør nu intet godt mod os. A. Thyssen har jo lavet en bommert ved at taksere for højt.

1917

21.juli

Jeg ser af dit brev, at du allerede om mandagen ville rejse til Flensborg for at lade dig operere, da det burde gøres snarest muligt. Det er mig en stor trøst, at din søster Ellen rejser med dig til Flensborg. Jeg havde nok ventet det af hende. Vi har meget at takke hende og hendes mand for. De har hjulpet os over mangen vanskelighed.  Vi kan jo ikke betale dem med andet end taknemmelighed. Vi må håbe, operationen ikke er farlig, men det er nu altid uhyggeligt, når kniven skal til. Godt er det, at familien vil tage sig af dig i denne svære tid og også af vore børn. Reklamationen er gået fra kompagniet til divisionen med forslag om at skrive mig tilbage til udfyldningsbataljonen, hvorfra jeg bedre kan få orlov. Ilbrevet med ansøgningen må så være her, men jeg har ikke hørt fra det endnu.

1917

25.juli

Føden her er ikke at prale af. Vi får ofte roer og grubber. Hos jer er maden vel også knap. Schrøder mener, vi får snart kalisalt. Det er jo 5.000 pund, jeg har bestilt, men du kan jo vente med at betale til siden, da dine penge ellers slipper for tidligt op. Det kan jeg måske ordne, når jeg engang kommer hjem på orlov. Orlov er spærret her fra XV. Armekorps til den 19. februar. Ansøgninger bliver bare lagt ti side og forglemt id en tid. Jørgen vil have guanoen sået. Det er godt nok, mens I har Ole.

1917


Fra sidst i juli til den 8. august har Hans Jørgen Lund orlov.

1917

9.august Brevet er taget ud af rækkefølgen og er ikke dateret

I dag er det søndag og en tid siden jeg kom tilbage hertil fra orlov. Det er ikke så lang tid, men hvor uendelig lang falder tiden mig ikke under denne elendighed. At gå her og drive rundt og vide, man er hårdt mangler derhjemme, skal jo ikke gøre tankerne lysere. I går rejste 11 mand her fra brevduekommandoen på orlov. Somme endda i tre uger, men det er nu alle mand, som i lang tid ingen orlov har haft.  Jeg sendte et brev med en af dem. Deri gav jeg dig anvisninger på, hvordan du skal forholde dig. Kan du komme til Haderslev vedrørende krigsskatten? Føllene må vi helst selv beholde efter en følhoppe. Om det lykkes, kan det give godt hold, kanske bedre end kreaturerne. Hvis plagprisen holder sig til foråret, har vi gjort en god forretning, når de kan give 6-800 Mark i foderpenge, og vi kan også få mere havre til hestene, når vi har dem. Skal vi sælge noget, må vi hellere sælge af kreaturerne, når det kan lade sig gøre.  Bedst var det, om vi kan fodre det hele, da priserne måske vil blive små i efteråret, og til foråret mangler vi dyr til græsset. Riga er nu faldet. Det fremskynder v el ikke freden.

1917

13.august Galicien

Altså er jeg nu nået tilbage til bataljonen igen. Jeg kom hertil i aftes kl. 8 og fik mig straks anmeldt hos feldwebel og kompagnifører.  Vort kompagni kommer tilbage i reserve og ligger her hos bataljonskommandoen nu. Rejsen var lang og trættende og forkølet er jeg blevet. Jeg er atter ved brevduekommandoen, men vi har endnu ingen duer her. Vi får vel snart nogle igen. Efterorloven har du vel ikke hørt fra. Det må have været til forespørgsel her. De spurgte mig på skriverstuen hvad det var blevet, men de vidste heller intet. Så svaret må vel komme fra divisionen. Jeg håber, du har det godt, og at du undgår operationen. Min kammerat her mente, at en udvendig tuberkelknude ikke var farlig at skære bort. Skulle den sidste ansøgning komme med afslag, må du sende en ny. Her mener de, jeg skulle kunne komme fri. Det må sikkert ligge hos Strufe, når jeg ikke kan komme hjem. Han har hidtil ikke gjort noget for os. Bedst var det helt at undgå ham, men det er vel ikke så let.

1917

16.august

Hårdt hviler ansvaret på dem, der har forvoldt krigen, men de får vel også deres løn som forskyldt før eller senere. Når du får brevet er du forhåbentlig igen hjemme. Skån dig selv, så meget du kan. Behold konen fra Hyrup længst muligt. Jeg læste i Hejmdal, at generalkommandoen ved IX armekorps havde kundgjort, at der skulle tages hensyn til landmænd og ansøgninger om zurückstellung afgøres den 31. oktober. Jeg skulle måske være gået den vej i stedet for at søge om orlov, men Strufe vil altid være så klog, og med ham er der intet udkomme. En kammerat ved telefonen fortalte forleden, at han havde hørt, at mænd på 42 år og derover, som havde 4 børn,  skulle måske sendes hjem. Få skolelæreren til at hjælpe dig, hvis ansøgningen kommer med afslag. Han ved god besked med disse sager, tror jeg, og han vil gerne hjælpe, hvor han kan. I går fik vi igen vore duer.

1917

17.august

Jeg har nu skrevet en ansøgning på et ark papir om tilbagestilling fra militærtjeneste, som jeg sender i brevet. Du får vel nok skolelæreren til at skrive den af. Jeg har jo hverken papir eller blæk her. Skolelæreren kan vist også sige dig, hvor den skal sendes hen.  Måske den også skal stemples af kommuneforstanderen. Den kan godt indsendes straks. Det kan ingen betydning have for orlovsansøgningen.  Det kan godt være, den skal indsendes til Landråden og gå gennem Kriegswirtschaft i stedet i Haderslev. I kan gerne skrive i ansøgningen, at karlen, vi har, må vi lade fare, da vi ikke kan betale hans løn. Vi har nu fået brevduer igen og har så noget at tage os for. Turen hertil var temmelig svær, da kufferten ikke var let, men det er jo overstået.

1917

18.august

Sender postkort hjem fra Galicien. Hårdt at begynde igen.

1917

20.august

Adskillelsen føles hårdere end ellers. Tak for pakkerne. Kagen skulle I nu hellere selv have spist. Den var helt skimlet og uspiselig, da den kom hertil, så det er bedst foreløbig ikke at sende den slags. Hanne er kommet på sygehus. Det er jo kedeligt, især i den tid, da du også må bort. Det vil ikke være let for jer at få den fornødne hjælp i denne tid. Det udvendige kan du vel få vagten til hjælp med. Det får gå, som det bedst kan. Jens og Christian er i Rurup i denne tid. Det lader jo, at Christian ikke er ked af at komme over til søster Ellen. Med Jens er det nok værre, men han vænner sig nok dertil. Laust og Hansine er derhjemme. Han skal gå i skole, og hun er bange for fremmede. Nu mangler I Hanne til hende. For nogle dage siden sendte jeg en ansøgning, som du kan få afskrevet og indsendt.

1917

21.august

Jeg modtog i går dit brev skrevet i Flensborg.  Du slap med en punktering igen. Smertefuldt er det vel nok, men du slap for at blive skåret i, og når det kan klare det, må det heller ikke være så farligt, som doktor Fischer mente. Du må skåne sig selv, Marie. Hold pigerne hjemme. De kan få vagterne til at hjælpe på marken. De gør det gerne, og I kan betale dem for det.

1917

22.august

Vi er i dag flyttet med brevdueslaget og alt tilbehør fra Bor til en by i nærheden, som hedder Koltow, og der bliver vi nu foreløbig en tid. Hvor længe ved jeg ikke. Jeg sidder alene i Bor og venter på en vogn, som jeg skal gøre i stand. Den kommer tilbage fra Koltow. Og jeg skal gøre den i stand, inden den kan leveres af.  Den er nemlig lånt, og vi måtte tage kassen af, så brevdueslaget kunne være der. Gud ske lov at du slap for operationen. Lægen sagde, at en indsprøjtning kunne klare det. Smertefuldt er det nok alligevel. Jeg ser meget lysere på tilværelsen nu, siden jeg har hørt fra dig. Du må se at få ansøgningen sendt ind snarest muligt. Det hindrede nok ikke, at du selv rejste ud til Landråden og satte ham kniven på struben, at enten må han sørge for at få mig hjem, og ellers må han overtage bedriften. I modsat fald må du sælge besætningen og lade alt andet ligge.

1917

24.august

Jeg har hovedpine i dag og må have en middagssøvn. Jeg har det godt. Kun er vi meget plaget af lopper her. Det er nu ikke så behageligt. Jeg håber du har det bedre. Børnene har du vist fået hjem igen. I dag er det lille Jenses fødselsdag. Han er vel 5 år i dag. Lidt tvær er han, men ellers blød i sindet. Jeg håber alt er vel i bedriften, og I har måske noget af høsten inde?

1917

25.august

Jeg ligger i Koltow, og her har vi det meget godt hvad forplejningen angår.   Herefter kommer vi vist ikke meget ud i stillingerne. Herefter når duerne igen skal ud, bliver vi i 2 dage, mens vi kun er 1 dag i stillingen. Vi lader vore sager være her imens. Du kommer nok til at sende mig en skjorte, men den ringeste af dem, jeg havde på, da jeg var hjemme.  Sidste nat er jeg blevet en skjorte frastjålet.  Som jeg havde sat i blød ude på grund af de mange lopper.  Jeg får foreløbig vist ingen lejlighed til at komme hen i bagagen og få den erstattet. Post har jeg ikke haft siden mandag. Det lader til, at de lader det ligge ved kompagniet. De andre har alle fået deres post. Kun ikke jeg.  Ved os er de meget ligegyldige med den ting.  Den sidste ansøgning har jeg ikke hørt fra og du vel ikke heller. Den reklamation som jeg sendte dig hjem til afskrift, har du vel fået indsendt. Her er det meget varmt.

1917

26.august

I går modtog jeg et kort fra dig. Du var kommet hjem fra Flensborg, men havde ikke megen tid at skrive. Det glæder mig, du har det godt. Det letter min tilværelse en del. Skån dig selv, du må hellere beholde begge pigerne hjemme og lade dem tage soldaterne til hjælp på marken. I dag er det søndag igen og 14 dage siden, jeg kom tilbage fra orlov. De 14 dage har været lange at slide, men nu går det bedre, da jeg har hørt fra dig. Vejret har vel været godt derhjemme i den sidste tid, så I har fået bjerget al havren. Måske har I også fået den fra blok? Hedehavren vil jo vist ikke give ret meget. Sommerrugen heller ikke, men den bliver måske god i kernen. Foder får vi vel nok af, men det fylder ikke som i fjor. Lykkes ansøgningen ikke, vil jeg prøve at række ind om orlov i efteråret hos brevduekommandoen. Jeg skal hjem til roerne og såtiden. Landbruget bliver jo dog foretrukket. Den anden ansøgning, som jeg har sendt dig, har du vel fået afsendt. Her er der godt håb til pavens fredsmægling. Gud give, det må lykkes. Her er der roligt igen, men på Vest- og Sydfronten kæmpes der hårdt i denne tid  og mange ofre koster det.

1917

28.august

Dit bryst er ikke for godt, men det er begyndt at flyde, og det er måske et godt tegn. Det er en sørgelig opdagelse, du har gjort med Grethe. Det havde jeg ikke ventet af hende. Du må hellere give hende en god formaning og lade nåde gå for ret for denne gang og ellers tie med det, om hun ellers vil forbedre sig. Sørgeligt var det, om hun skulle komme på afveje både for hende og forældrene. Vi vil håbe det bedste for hende. Det er ikke værd, hun får at vide, at du har skrevet og fortalt mig det. Hanne er ikke kommet fra Gram Sygehus endnu, og den fremmede kone er også borte, så du får for meget at bestille. Du skriver, at du ikke har for gode minder fra Allerup. Det vi jeg give dig ret i, men denne krig og adskillelsen trykker hårdt på os begge. I forgårs fik jeg svar på min ansøgning. Det var afslag. Jeg har stadig en ansøgning inde, men jeg tror ikke, den giver noget heller. Det er en stor uforskammethed, at de venter så længe med at svare, men det lader til, at man må finde sig i det her.

1917

30.august

Anne Poulsen er rejst, og Hanne er endnu ikke kommet fra sygehuset. Slemt er det, da du får for meget arbejde i stedet for ro Regn har I næsten hver dag. Det er slemt for høsten. Måske det lidet, vi avler, tilmed skal lide under bjergningen. Når blot denne forbandelse snart kunne lægges fra os. Fredsudsigterne er vel kun små endnu. Møllen har i ikke fået gjort i stand endnu. I kommer til at have en pumpe i vaskerummet. Rørene må kunne lægges  ned i brønden. I kan bedst få Clausen til at lave det.  Møllen skulle vi gerne have i stand for hakkelseskæringen men også for vand til kreaturerne. Ellers må vi have en pumpe til stalden. Du må hellere sende mig et glas dråber af den gamle recept, da de snart er opbrugte. Salve har jeg vist endnu. Du må pakke dråberne særlig godt ind. Her bliver vi vist nok til 15/9

1917

31.august

Du har travlt. Hanne er ikke kommet endnu fra Haderslev sygehus. Jeg troede, hun var i Gram. Hun skulle vel ikke være for god til at løbe rundt og more sig, men hvor får hun så føden? Det lader hun vel nok være i denne tid. Med dit bryst er det ikke for godt, skønt jeg tror, at det er godt at det flyder, og måske det så fortager sig. 12 læs havre har i fået ind, og det er godt bjerget. At det ikke fylder meget, kunne jeg nok se, da jeg var hjemme. Vi skulle dog gerne have foder nok til den besætning, vi har. En kalv vil dø, mener du. Jeg havde mistanke til det og talte med Jørgen på vejen til Over Jerstal om at få dyrlægen hen at give den en sprøjte, men han kan ikke blive rede. Det er sørgelig nok, da vi måske ellers have reddet føllet. Jeg tror nok, vi kan få nogen erstatning fra sygekassen for Hanne. Jeg husker det ikke mere, men der må være en lov i skatollet, hvori det kan ses. Sædehvede mener du at få fra Gabøl. Det var jo rart at have nogen hvede sået, så I kan få lidt til mel også. Dyrt bliver det vel, men det må hjælpe sig. Nu kan Hansine gå ved en hånd. Så slår hun sig vel snart løs. Det kan jo være en lettelse for dig, skønt de kan være slemme nok at passe, når de kan gå. Laust kan snart skrive til fader, når han når så vidt i skolen.

1917

2.september

Jeg har det godt. Her kan vi sagtens holde det ud. Vi bliver nok her et par dage endnu og er i den tid helt uden for fare. Vi er i det hele taget ikke udsat for nogen fare i vor bestilling. Herefter skal vi være her i fire dage og så to dage tilbage i stillingen. For arbejdet har vi det godt, men ærgerligt er det at drive rundt her, når der er så meget at gøre derhjemme. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke kan reklameres hjem, endog jeg er G.V. Andre der er K.V. og ikke mangles så hårdt derhjemme, kan få orlov. Men det må vel være Strufe, vi kan takke derfor. Han gør intet for at hjælpe folk. Han vil få det at mærke, når først krigen er forbi. Men så forsvinder han vel snarest muligt fra Allerup. Krigsskadereklamationen har du vel ikke hørt fra endnu. Sådant trækker jo altid i langdrag. Ikke sådan som når vi skal betale. Madam Rubinka ville nok tage et stykke roer op i akkord, bød hun til, og hvis vi kunne undvære en sæk rug, ville hun gerne have en sæk. Carl Timmermann vil have to for at blive selvforsørgende, men først skal vi selv have til sæd og til brød.  Vi har jo ikke tid til at tærske af det på loftet foreløbig. Jørgen kan gøre akkord med Bol Marie om roeoptagningen. Han er lidt rundhåndet i den retning, men I må sige hende besked, hvis I vil have hendes hjælp.

1917

3.september

Hanne er ikke kommet endnu, men var i vente. Nu må hun så være kommet sig. Så kan du bedre skåne dig. Den 13. skal du igen til Flensborg, men du er bedre. Guano har jeg ikke bestilt til rugen endnu. I må vist hellere bestille 5.000 pund Thomasslagge dertil. På græsmarken tænkte jeg at spare det i år. Vi har udgifter nok endda. Sædhvede får vi ikke fra Gabøl, Vi skulle gerne have noget sået, så måske vi kan få noget andetsteds. Måske H. Bejer kan sørge derfor. Vi kan så sommerrug på heden til næste sommer. Det er ikke værd at sælge af sommerrugen. Måske kan vi bruge det alt selv til sæd. Vi har et stykke på heden, hvor den nok skal gro. Så giver det temmelig meget halm også. Hedehavren er ikke nær moden endnu, men måske er den groet en del og kan give ikke så lidt foder. I kan vist få en del af den frigivet Vi skulle gerne have foder nok til besætningen. Det vil vist ikke blive let at sælge af kreaturerne i efteråret, da der er foderknaphed. Sælge af hestene kan vi ikke godt. Vi mangler dem til forårsarbejdet.

1917

4.september

Hanne er nok kommet hjem, vil jeg tro, men en fremmed må du dog have i huset, da ingen af pigerne er til at stole på. Det er kedeligt, men Grethes kunster kan jeg nu ikke godt glemme. Jeg havde troet, at hun blot var slikmundet. Vi vil håbe, at hun må forbedre sig. Orlovsansøgningen har du vel ikke hørt fra endnu. Det plejer jo ikke at gå så rask. De gode herrer har tid nok og trækker sådant i langdrag, om også det har hastværk. Du kan gerne fortælle Strufe, at hvis jeg ikke kommer hjem, leverer I ingen roer, da I ikke kan overkomme det og ikke vil stå ved min akkord. Måske han så kan anstrenge sig for at få mig hjem. Jeg ville jo gerne være hjemme til efterårsarbejdet, både ti rugsæden og roerne. Der er jo meget at ordne i efteråret med handel og vandel og tærskningen kommer jo også  en gang med det første, men sørg nu for, at I ikke giver for meget korn  af. Sidste år leverede du så meget havre af, at vi ikke havde til hestene i sommer. Det går jo ikke an. I må se at beholde så meget havre som muligt til fodring. Det er vel også klogt at høste en del grønt af på heden. Bliver det nordligste stykke havre på heden aftærsket, må I se at beholde nok til hestene, da det andet stykke vist kan gå med til sæd. Det vil nok give for lidt i skæppen i år, men vi må dække vort eget behov først. Kartoflerne er måske helt gode, men I skal vel levere af dem. Sørg for os selv først.

1917

5.september

Jeg ser af dit brev, at du har meget travlt og mange ærgrelser også. Grethe ville til doktoren med armen. Blot det ikke var kunster. Du må høre dig for hos doktoren. Du kan godt gøre det gennem telefonen. Hanne er heller ikke kommet endnu, og moderen har sendt bud, at hun heller ikke kommer for det første. Er hun da rejst hjem fra sygehuset? Det kan hun ikke sådan gøre uden videre. Du må se at have besked fra sygehuset. Skal hun skånes, kan hun også blive det hos os. Hun kan dog altid passe børnene. Hjem kan hun ikke uden videre drage. Kan hun ikke holde det ud derefter, må hun skaffe lægeattest derfra. Betal hende ingen flere penge. Hun har allerede fået for mange. Cyklen kan du lægge beslag på, og kjolestoffet også ifald hun ikke kommer mere. Du behøver foreløbig slet intet af hendes tøj at udlevere. Hun kan ikke uden videre drage herfra, og så må hun give 3 måneders løn, og det er hele hendes sommerløn undtagen en måned. Jeg tror nu ikke, hun kan få løn for den tid, hun er på sygehuset. Det må sygekassen vist betale. Med høsten har det lange udsigter, Du må se at få anden hjælp i huset, hvis det er muligt. Ellers må du sige til Landråden om at skaffe mig hjem. Ansøgningen kan du sende af sted, at den ikke bliver læst, er noget sludder af Strufe, men han kan nu ikke lide, at jeg kommer hjem.

1917

8.september

Du har endnu en del smerter i brystet, men er ellers i bedring. Kræfterne kommer heldigvis igen. Den 12. skulle du til Haderslev angående skatten. Det kan du altså ikke komme, men kommer vel derud senere. Spørger de om ejendommens værdi, kan du jo svare, at den er for højt takseret. 90.000 med beslag. Det har jeg nemlig skrevet i reklamationen. Spørger de, om vi vil sælge til den pris, kan du svare, at det ikke er meningen, at vi vil sælge. Ellers var det nok. Taler de om indkøbsprisen, kan du svare, at alle siger, den var meget for dyrt indkøbt, og det kan vi dog ikke betale skat af. Det er tværtimod et stort tab, og vi har sat gæld i stedet for at holde tilovers i krigen. Vor ejendom har tabt meget ved mit fravær på grund af forsømmelse.   Både mark og bygninger er forsømt. Arbejdskraften er uhyre dyr, og den samme er ikke til at få. Du har haft købmænd til føllene. Dem må vi hellere selv beholde. Vi skal jo have heste siden. Hans Bejer mener også, vi skal beholde dem. Svoger skriver, at gode føl koster 1800-2000 Mark. Regn og rusk har vi haft daglig i den sidste tid. Det må jo være dårligt ind under høsten. Her er roligt og vi bliver her 14 dage endnu. Vi kommer kun til bataljonskommandoen med duerne, ikke ud i gravene, og der er skov imellem. Med geværkugler kan de ikke nå os, så vi er temmelig sikre.

1917

11.september

Jeg ser af dit brev, at du har strengt og må selv gøre malkningen. Det er hårdt for dig. Kan I ikke lære drengen at malke. Han kunne jo dog hjælpe. Skade at jeg må ligge her. Jeg kunne let have malket for dig. Du har haft Karen Rubinka til at hjælpe ved vasken. Kan du ikke få hende, til Hanne kommer igen? Jeg ser, hun ligger endnu på sygehuset. Det bliver langvarigt. Det var måske dumt, at hun ikke kom til Kolsnap. Det er måske leddevand, og det kurerer han bedst og raskest. Hun må vel dog blive rask igen, så hun kan arbejde.  Det er vist ikke let at få en anden. Studene er solgte. Du skriver om at sælge kælvekvierne, da vi vist ikke kan fodre besætningen, når vi må levere halm og hø af.  Kan vi ikke nægte at levere af, når vi har for lidt til os selv? De kan jo høre op med krigen og slutte fred, at vi kan komme hjem til vor gerning. Det kunne måske gå at sælge kælvekvierne, men da vi ingen efterårskøer har, vil der komme en tid, da vi ikke har mælk. De fleste af de andre køer malkes af i efteråret. Den ene af kvierne må vist kælve sidst i denne måned, så det bliver vist for sent at sælge den. Du kan tale med Hans Bejer om det og lade ham ordne det, som han synes. Ansøgningen har jeg ikke hørt noget fra. Af kålroer skal I ikke levere mere af end halvdelen. Det er vist ca. en hektar. Det kan de ikke beregne så nøje. Hold kun igen og giv ikke for meget af.

1917

13.september

Den sidste ansøgning er kommet tilbage, skriver du, da der skal bruges trykte formularer. Strufe vil nu sende en ind og få et par fra kommunerådet til at skrive under. Det er godt nok, men jeg er ved at tro, at det var bedre, om den gik i dit navn, når han så vil erklære god på den. Det andet har vi prøvet uden resultat, endda jeg var ved Ersatzbataljonen. Kommer denne også med afslag, må vi sende en protest af sted med bestemt fordring på at få mig hjem. Måske det kan virke, men det vover Strufe nok ikke for sit eget skind. Regn og rusk har I hver dag, og det er slemt, da det lidet vi avler også bliver af dårlig kvalitet. Du mener, det er bedst at sælge et par af køerne, som har mest kød. Det må I ordne, som I selv synes. H.P.Andersens ko og Gaardes ko ville jeg ikke gerne af med, da de er af den bedste opdræt og også er de bedste malkere. P. Thyssen skal nu også søges hjem til tærskningen. Det kan jeg godt forstå, men det går dog vist ikke at få en ung mand hjem på orlov. De vil tærske på timebasis i år. Så må I sørge for at de får begyndt til fastsat tid og kan holdes i gang hele tiden. Det kan måske så blive billigere, end det nu er. Du kommer nok til at rejse ud til Landråden, men lad dig kun ikke forbløffe og sæt ham kniven på struben. Enten må han se at få mig hjem, eller også må han overtage bedriften.

1917

16.september

I dag er det søndag, men en trist søndag. Vi har ikke noget videre at bestille. Vi bygger et køkken for brevduestationen, og jeg gør snedkerarbejde. Det er jo helt godt kun at arbejde 5-6 timer om dagen.  Forplejningen er efter omstændighederne god her. I går havde jeg hovedpine, men det er ovre i dag. I denne skal vi gå op i stillingen igen med brevduerne. Vi er ikke helt ude i stillingen, så du skal ikke være bekymret. Halvdelen af tiden er vi her ved stationen. Det går skiftevis. To dage her og to dage i stillingen. Godt at Hanne er kommet hjem, så det klarer vel lidt for dig. Du mærker vel intet til ansøgningen? Jeg heller ikke. Det kommer på en gang uden at man ved det i forvejen.

1917

18.september

I dag skal du have et brev skrevet med blæk. Der er en kammerat her på stuen, der har begge dele, og nu vi jeg forsøge for ikke at komme helt ud af øvelsen. Laust er vel hver dag i skole, så nu har han fået noget at tænke på. Den lille Hansine er nok den sværeste at passe nu, hvor hun løber omkring. Hanne er måske arbejdsdygtig igen. Så kan det dog lindre lidt for dig. Roerne må I hellere se at få fremmed hjælp til, så du kan beholde pigerne hjemme. I har fået nyt vagtmandskab og gjort et dårligt bytte. Der kan I så måske ikke få hjælp til arbejdet. Det bliver måske bedre, når I bliver bedre kendt med dem. I kan vist, som jeg skrev, få madam Rubinka til at tage roer op. Hun tilbød sig, da jeg var hjemme. Strufe sørger vel for vogne til roerne, når jeg ikke kommer hjem til den tid. Bedst var det, om vi kan levere dem lige fra marken. Du har jo kontrakten fra Mühlheim, hvor de skal hen. Den kan du vise Strufe. Han ved måske besked fra oven. Den 21. skal vi ud igen med duerne, men vi er her det meste af tiden. I skal vel snart til at tærske, men det giver nok ikke meget korn i år.

1917

20.september

I går kom medicinen, som du sendte, i velbeholden tilstand og jeg fik to breve fra dig. Et fra Flensborg og et fra dagen efter, da du var kommet hjem. Du slap denne gang med en bestråling. Nu vil vi håbe, det værste er overstået. Du skal til Flensborg igen den 11. oktober og lad os så håbe, det er sidste gang. Pakken med skjorter og flæsk er ikke ankommet endnu. Den må jo komme i nær fremtid. Avlen er I snart færdige med nu, og lille er den blevet i år. Du skriver, at du mener, at det ikke det rigtige at sælge af køerne. Det samme mener jeg, og jeg har vist også skrevet det.  De kan ikke give meget mælk i vinter, men de kommer dog med kalv til foråret. Kommer jeg ikke hjem, må du lade svoger ordne det. Han må sælge, hvad der bedst kan sælges stude eller nogle af kvierne. Der er en god rød kvie med hvide sokker. Den er efter A. Gaardes ko. Den ville jeg gerne beholde. Den kan komme til tyren i vinter. Det kan vel også lade sig gøre at bjerge noget toplyng til hjælp i efteråret. Det er ikke så ringe et foder. Når det kniber, kan de godt have en gang daglig deraf, både køerne og ungkvæget. Det kan vist lade sig slå med maskine. Det gør Thomas. I kan også lade dem gå ude så længe, som vejret tillader. Vi vil ikke sælge mere end hårdt nødvendigt, for vi må jo købe igen i foråret. Vi må spare på foderet og beholde så meget havre til hestene som muligt.

1917

23.september

Vi ønsker os alle fred, men før til vinter bliver det nok ikke. Bare vi kan komme hjem til jul, så synes jeg, det går. Megen tillid kan man ikke have til avisskriverierne for tiden, da et nyt krigslån forestår. En gang må dog vel enden komme. Pakken med skjorten og flæsket er endnu ikke kommet. Blot den ikke er gået tabt. Det fortælles, at alle store pakker med levnedsmidler holdes tilbage i Hamborg, men det kan jeg nu ikke tro. Når jeg kommer ud, vil jeg gå til kompagniet. De må så give mig en skjorte, da jeg kun har en. Du spørger, hvor du skal henvende sig angående roerne. Strufe var jo med til at købe dem. Han sørger nok derfor. Du kan tale med ham. Jeg har allerede skrevet besked derom. Pengene kommer vel fra Mühlheim, hvor de jo skal hen. I skal ikke levere for mange af. Det er ikke sådan for dem at bedømme, hvor mange der gror på en hektar. Lad dem få omtrent halvdelen af kålrabierne. Resten kan vi let selv bruge. I dag er jeg kommet tilbage igen efter en tur i stillingen. Det siges, at vort regiment snart kommer tilbage i reserve. I den tid bliver vi her, da de så ingen duer har brug for.

1917

26.september

I dag er jeg kommen tilbage fra stillingen igen. Jeg har lige modtaget pakken med smør. Pakken med skjorten og flæsket er endnu ikke kommet, men den kan vel komme endnu. Jeg talte med feldwebelen derom. Han mente, at de store pakker gik ikke under 3 uger. Jeg ville have haft en skjorte fra kompagniet, men de havde ingen. Kommer pakken ikke, må de ud med en, det nytter ikke. Har de ikke klæder til mandskabet, må de hellere slutte af. Uldvest, handsker og hovedbeskyttelse har vi fået udleveret i disse dage. Det er ved at blive temmelig koldt her. Især om natten. Jeg tror, at vinteren kommer tidligt her. Jeg er ved at ro, at ansøgningen er kommet hertil. Feldwebelen spurgte mig i morges, hvornår jeg var født. Han mente, jeg var temmelig ung og langt fra 45. Vi får se, hvad det kan bringe. I har sendt en ny ansøgning af, og den selvskrevne med.  Har Strufe gjort det af egen opfindelse, eller har du anmodet derom? Hvis han har fundet på det, lader han sig nok ikke afvise for det første afslag, men arbejder videre i sagen. Jeg skulle gerne hjem til 1. november. Talte du med Landråden, da du var derude angående krigsskatten? Du har ondt i brystet igen. Doktor Johannsen har vist dig uhøfligt af. Det er nok ikke værd at spørge ham om noget. Han holder altid med sygekassen.  Vi må kunne få bedre besked andetsteds. Han ved det måske slet ikke. Chr. Andresen menes at blive entlassen. De fleste har mere lykke end jeg.

1917

29.september

Vort regiment bliver vist nok afløst og kommer tilbage i ro, så bliver vi foreløbig her ved dueslaget. Lille Hansine blev ikke vaccineret, da hun endnu har engelsk syge. Du skal nu ikke regne så meget med, hvad doktor Johansen siger. Han ved måske nok, at hun er bleven smurt, og det kan han ikke lide. Han vil nok hævne sig, da han nok ved, at du søger anden lægehjælp.  Hævngerrig er han og ingen god karakter. Jørgen ser sort på det med foderet. Det skal du ikke bryde dig om. Du kender ham jo. At sælge af hestene er ikke heldigt, da vi så mangler dem i foråret. Vi kan se tiden lidt an. Jeg håber, jeg kommer hjem, så jeg kan ordne det hele Jørgen må vi vist helst lade rejse til november. Ellers kommer jeg vist ikke hjem, og sådan løn kan vi heller ikke overkomme at betale. Når han rejser, må de gøre noget for at få mig hjem. Krigskatten skal du ikke betale til november. Du kan skrive til Haderslev, at du ingen penge har. Det manglede bare, at vi skal betale en stor krigsskat, og så skal jeg lige her. Rugen der sidder på loftet, skulle gerne plejltærskes. Så er halmen bedre og drøjere. Protester, hvor du kan med aflevering.

1917

3.oktober

Jeg sender en lille pakke hjem til jer med chokolade, som jeg købte i kantinen. Det er hovedsagelig bestemt for dig min egen elskede og måske børnene også skal smage. Jeg har pakket til med to lommetørklæder. Jeg havde hele fem stykker her, dette r fuldt tilstrækkeligt for mig. Jeg har det ellers godt, og gid du var lige så rask som jeg. Den store pakke har jeg endnu ikke fået. Du skal ikke sende flere store pakker. Smørret slider det på igen og sulet er nu helt fortæret. Jeg kan gerne have lidt igen. Her tales der om, at vor division skal afløses her og ned til Ternopol i en nær fremtid. Det er endnu kun snak, men det kan vel blive alvor.  Det skal du ikke sørge over. Men hvis vi skal flytte, giver det ikke orlov. Hans Nissen fra Hummelhave har været hjemme på orlov, skriver du. Lassen er vel endnu ikke kommet hjem til tærskeværket, men vi må håbe, det vil lykkes ham.

1917

7.oktober.okt

I forgårs hørte jeg fra bataljonsskriveren, at der forelå en ansøgning for mig, som skulle videre til kompagniet. Hvad for en det er, ved jeg ikke, for han havde ikke læst den. Det er ikke godt at vide, hvor længe der går inden der kommer svar. De herrer har ikke travlt med den slags. Ansøgningen må dog blive bevilliget af Generalkommandoen i Altona, da den er kommet hertil. Nu holder det vel ved, hvad divisionen her bestemmer. Til november må vi hellere lade Jørgen fare, om det ikke kan hjælpe mig hjem. Det er måske bedst, jeg selv skriver til ham. Du kan jo også sige ham det. Jeg havde brev fra din søster Ellen. De har indkvartering af en hauptmann med to tjenere. De ville besøge dig en af dagene. Ellers havde de det godt. I skulle til kartoflerne. Rug har I vel ikke sået endnu. Kartoflerne er ellers gode i år. Det synes de at være overalt. Hvad tærskningen har bragt, har du ikke skrevet, men det står i et andet brev, som ikke er nået hertil endnu. Gid du må komme din Flensborgtur over uden operation.


11.oktober

Jeg er på rejse fra Galicien tilbage til udfyldningsbataljonen i Kehl og håber at være hjemme i nær fremtid. Det er reklamationen, der har virket denne gang. Vistnok den sidste eller næstsidste, da det var om tilbagestillingsansøgning, sagde bataljonsskriveren. Om jeg bliver entlassen, ved jeg ikke, eller om det bliver ved en længere orlov. Hvis så er, kan vi søge igen, og nu tænker jeg med godt resultat. I går sendte jeg er brev til Jørgen og sagde ham af til 1. november. Det er vist nok det bedste, vi lader ham rejse, når jeg tænker at blive hjemme. I dag er du vel i Flensborg igen? Du har sendt to små pakker. Dem lod jeg dem have på brevduestationen. Smørret kan dog ikke holde sig. Den store pakke er heller ikke kommen, men når den kommer, lovede de at sende mig skjorten. Flæsket kan de beholde.


12.oktober postkort

Er nu nået til Leipzig, hvor jeg har overnattet. Håber at nå Kehl i morgen en gang. Sendte i går aftes et telegram fra Breslau, som du vel har modtaget. J Jeg går til Ersatzbataljonen og håber at få orlov derfra eller straks.

1917

16.oktober

Nu er jeg ankommet til min udfyldningsbataljon og er foreløbig indlemmet i Geniesungskompagniet her i Sundheim, hvor jeg jo har været før. Mine papirer er endnu ikke kommet fra regimentet, men de må snart være her. I dag er jeg til undersøgelse i Kehl. Resultatet ved jeg ikke. Vi har fået en ny bataljonslæge. En meget flink mand. Han læste mine sygepapirer fra lazarettet fra i fjor igennem og undersøgte mig så. Han spurgte, hvordan det gik mig nu. Jeg gav ham til svar: ”Når jeg ikke behøver at anstrenge mig meget, går det nogenlunde”. Reklamationen løber videre, sagde han.  Jeg tænker at komme hjem snart, men papirerne må først hertil. Det er en forandring til det bedre at være her. Her bor man dog bedre og ikke under jorden. Ved brevduestationen havde vi det nu også godt efter omstændighederne.

1917

17.oktober

I eftermiddag vil jeg til Kehl og se, om jeg ikke træffe nogle gamle kammerater, men det bliver måske vanskeligt, da de alle kan være borte. Jørgen har jeg jo sendt et brev og sagt ham op til november. Jeg håber jo selv at kunne lede bedriften og efter min mening også lidt bedre end ham, men enhver stoler jo bedst på sig selv.

1917

20.oktober Sundheim

Jeg har i går og i dag været på landet at tage kartofler op. På mandag skal jeg igen til Kehl til lægen og så måske jeg snart kan komme hjem. I næste uge skal jeg igen hen at hjælpe i kartoflerne, men feldwebelen lovede at lade mig hente, så snart jeg kommer løs.  jeg vil hellere hjælpe hos bønderne end gøre tjeneste her. Jeg mangler ikke noget. Jeg har købt noget marmelade til at smøre på brødet.

1917

21.oktober Goldscheuer

I dag er det søndag og næste søndag skulle jer gerne være på vej efter hjemmet. Måske er jeg allerede hjemme? Det er ikke for tidligt, hvis jeg skal have lidt ordnet til 1. november. Handelen har I vel besørget? Alt for meget af besætningen har I vel ikke solgt. Vi må nemlig købe igen til græsset i foråret. Leje en græsfenne ud er vist ikke så let under disse forhold. Det bringer mere at græsse selv. Især når man kan få ordentligt indkøbt. Hvis jeg bliver hjemme, tror jeg nok, vi vil pløje det gamle græsstykke på heden og så havre i til foråret. Marken græsser ikke så godt mere, og vi har græsland nok foruden. I morgen skal jeg som sagt til Kehl. Der vil jeg prøve at gå ind på bataljonskontoret, om jeg ikke kan få dem til at fremskynde sagen, så jeg kan komme hjem snarest muligt. Jeg er sammen med barberen Funke fra Hamborg her igen. Ellers er alle nye. I eftermiddag vil jeg til Marten for at se, om der endnu skulle være kammerater fra Nordslesvig, men jeg tvivler på, der er nogen tilbage. Hvordan er det gået Hans Lassen? Jeg vil håbe, han er kommet hjem til tærskeværket ellers er han måske i Rusland igen? Svoger Andreas er vel også hjemme endnu, vil jeg håbe. Børnene skikker sig vel godt? Du skriver, at Laust er en god dreng, og han gør gode fremskridt i skolen. Gaver til at lære noget har han, og læreren er vist også dygtig ti at lære dem. Lille Christian mangler vel far endnu og vokse sig nok til sundhed. Jens er sundheden selv, men lidt tvær af sig.  Lille Hansine, håber jeg, er rask og kan gå selv. Jeg er mest urolig for dig.  Nu har jeg i 14 dage ikke hørt fra dig.

1917

23.oktober

Endnu i aften skal du have et par ord fra mig. Måske kommer jeg hjem før brevet. I går var jeg igen til undersøgelse. Denne gang blev jeg grundigt undersøgt. Det er noget andet end ved den forrige stabslæge. Denne gør sig flid og er til at tale med.  I dag var jeg igen i Kehl. De havde glemt at tage et aftryk af mine fødder, og derfor måtte jeg så hen igen. I morgen skal jeg igen på arbejde i Altenheim. Det vil jeg nu hellere end at gå her, men ærgerligt er det at arbejde her, når så meget venter derhjemme. Jeg havde ventet at komme raskere løs, men de har ikke travlt med at give nogen fri. De er mere ivrige når det gælder at få folk i trøjen. Jeg vil ikke skrive meget, da jeg som sagt venter at komme hjem med det første. I søndags var jeg i Marten. Alle kammeraterne var borte, så jeg er den eneste danske her.

Del siden