• Kulturuge

  Mandag den 1.oktober kl. 14,30 vises en udstilling om H.P. Jensen.
  Fortælling om H.P. Jensen og der bliver lejlighed til at høre H.P. Jensen fortælle en af sine gode historier. På arkivet har vi fået de gamle bånd med H.P. Jensen digitaliseret, det er dem vi skal have et genhør af.
  Der er gratis kaffe hele eftermiddagen

 • Kulturuge

  Torsdag den 4.oktober kl. 14.00.
  Hvor kom han fra og hvorfor blev han.
  Viggo Stidsen fortæller.
  Kaffe med brødtorte
  Entre: kr. 50,-

 • Mindegudstjeneste i Toftlund Kirke over de faldne i sognet.

  Søndag den 11. november kl. 10,30
  Foreningen nedlægger en krans ved mindetavlen i Toftlund kirke i forbindelse med gudstjenesten.

 • 100 året for Våbenstilsstandsdagen

  Søndag den 11. november kl. 14.00 i Arkivet, Søndergade 56, Toftlund. I samarbejde med Grænseforeningen mindes vi våbenstilsstandsdagen.
  Foredrag ved Dan Obling. Formand for Grænseforeningen Jens Andresen runder dagen af.

 • Hvor blev de af?

  Onsdag den 21. november kl. 19,30 i Arkivet.
  De tre søskende Stenstrup fortæller om deres opvækst og tiden efter de flyttede fra Toftlund.

 • Hvor kom hun fra og hvorfor blev hun?

  Torsdag den 17. januar kl. 19,30
  Birgitte Lautrup Nielsen fortæller.

 • Afstemningsfest

  Mandag den 11. februar kl. 19,30.
  Overlæge Magne Juhl, Viborg.
  Hvad breve fra St. Croix fortæller om tiden lige før og under 1. Verdenskrig på De vestindiske Øer.

 • "Fra dengang hvor Toftlund havde en postmester" og generalforsamling

  Klaus Bang Larsen fortæller om sin tid som postmester i Toftlund.