Fattiggården, Vestergade 10, som den så ud i 1920

 

Modersmaalet 30-1-1891:

Fattiggården lå i den vestlige side af STUK’s nuværende område. Den blev købt af gdr. Theodor J. C. Voigt som fattiggård i 1887 og virkede som sådan til 1913, hvor den blev solgt til rentier Nis Peter Simonsen.

Den nævnte forpagter med det franskklingende navn Alphonse Carl Emil d’Aubert havde ejet kroen, hvor Centralhotellet senere blev opført, fra første del af 1870’erne og frem 1886.

gammelt fotografiapparat fra Lokalhistorisk Arkiv

Modersmaalet bringer den 25. januar i året 1890 følgende artikel:

”Fotografien.

Det er efterhånden bekjendt nok, at Fotografien har gjort umaadelige Fremskridt. Intet viser det vel klarere end den utrolige Hastighed, hvormed de fotografiske Blade formaaer at fængsle Billedet: Øjebliks-Fotograferingen er nu naaet saa vidt, at den formaaer at Fæstne f. Eks 3 Momenter af en Hest’s Spring – en stor Hjælp bl. a. for Kunstnerne, der med deres eget Øje ikke formaae at skjelne Springets enkelte Momenter. De plader, der formaae saa hurtig at fange Bevægelsen, fandt da ogsaa paa Udstillingen i Paris en saadan Anerkjendelse, at de – som de eneste blandt Hundreder – fik grand prix.

Og,  de finde Anvendelse paa de mangfoldigste Maader: f. Eks. i de smaa ”Geheim” Fotografiapperater, som ere beregnede paa navnlig at anvendes af Politiet; der er her en flad Metalkapsel, som med Lethed kan bæres inden for Overfrakken – kun et lille Objektiv rager uden for. Ved hjælp af en Snor, som man trækker i, inden for Frakken, aabner man for Objektivet, i et nu er Billedet taget, og Klappen lukker sig atter for Apperatets Øje. Ved en anden ligeledes ligeledes skjult og let håndterlig Mekanisme, drejer man – stadig inde under Frakken – den fotografiske Plade hen i en ny Stilling, hvor den atter kan opfatte Billedet, og saaledes kan man blive ved, saa længe der er nogen tilbage af de seks Plader, som Apperatet rummer.

Naturligvis kunne slige Apperater, foruden at bruges af Politiet, ogaa baade bruges og misbruges ad Andre – til den sidste Slags Anvendelse maa det ubestridelig henregnes, naar unge Kavallerer, paa deres Vandring op og ned ad Strøget, forlyste sig med at fylde Apperatet med et Galleri af Stadens Skjønheder.

Ogsaa for disses mulige Lyster i Retning af fotografisk Sport er der i øvrigt sørget – de kunne f. E. kjøbe sig et lille Apparat af en Salmebogs højst uskjyldige Udseende og, bærende denne tiltalende Gjenstand i Haanden eller lidt gemt bag Muffen, kunne de, uden at Nogen aner deres Træskhed, forsyne sig med et Dusin Billeder af Staden ”Løver”.

Ganske vist, det er kun ”Negativerne” de faa, men skulle de altsaa ved Hjemkomsten have den – i øvrigt interessante – Ulejlighed, at ”fremkalde” Billederne og overføre dem og eventuelt mangfoldiggjøre dem, saa have de paa den anden Side den Mulighed, ret let at kunne forstørre Billederne, f. E. til Kabinetsformats Størrelse. Ogsaa dertil kan man nemlig nu faa nemme smaa Apperater, som med lethed lade sig regere af Amatører”.

Landbrug gennem 100 år

 

 Området omkring Toftlund er et landbrugsområde. Rigtig mange af byens indbyggere har på en eller anden måde forbindelse med landbrug.

På Lokalhistorisk Arkiv har vi mange gode landbrugsbilleder. Både gamle og nye. Fra mandag den 14.september kan en del af billederne ses på arkivet.

Kom at se en udstilling med lokale bedrifter og maskiner. Gense den grå Ferguson og se, hvordan man høstede i gamle dage.

Åbningstider

Kig indenfor. Der er spændende ting at se!

 Døren er åben mandage kl. 14,30-17,30. 

Vi overholder selvfølgelig Sundhedsmyndighedernes krav.

Arkivets generalforsamling afholdes i august i forbindelse med andet arrangement. Nærmere herom senere.

Ved du, hvad der skete i Toftlund under besættelsen og befrielsen? 

Bliv klogere på din by og se de spændende billeder fra befrielsen i Toftlund. Carl Erik Christensen og Dan Obling har samlet billeder og oplysninger fra besættelsestiden i et hæfte, der kan købes, når Corona krisen er overstået. Hæftet koster 50 kr. og kan sendes mod betaling af porto.

 

 

Hilsen fra Toftlund

I dag sender vi en sms eller en mail. I gamle dage sendte man et postkort.

På arkivet har vi masser af postkort liggende, men der er ikke mange, der ser dem. 

Det gør vi noget ved.  

Bogen om postkortene er udkommet og kan købes for 150 kr. på arkivet eller hos boghandleren.

Tilføjelser

Bogen "Fra Vestergade til Vestfronten Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914 - 1918" udkom i 2. udgave den 11.11.2017.

2.udgave har en navneliste over alle de mange personer, der er nævnt i bogen. I forhold til 1. udgave er der fortalt om flere krigsdeltagere, og der er sket en del rettelser. 

Bogen kan fås ved henvndelse til Anne-Grethe Petersen  tlf.nr.20259513

Pris: kr. 250,- + evt. forsendelse kr. 80,-

tlhf6520@gmail.com

 

Åbningstider:

Mandag: 14.30 - 17.30

eller efter aftale på tlf. 20259513

e-mail: tlhf6520@gmail.com

Lukket i juli mdr.