Hilsen fra Toftlund

I dag sender vi en sms eller en mail. I gamle dage sendte man et postkort.

På arkivet har vi masser af postkort liggende, men der er ikke mange, der ser dem. 

Det gør vi noget ved.  

Bogen om postkortene er udkommet og kan købes for 150 kr. på arkivet eller hos boghandleren.

4H=Hånd, hoved, hjerte og helbred

Mange børn fra Toftlund har siden 1982 haft glæde af at arbejde med planter og dyr på 4H marken ved Ryttergården. 

Gennem 4H har børnene i byen fået tilbud om at være med til aktiviteter, der gav indhold og sjov. 

Se arkivets udstilling om 4H arbejdet i Toftlund 1982-2009

Gammel kaffe

Historien om den gamle kaffe fra biografen er blevet fortalt mange gange på arkivet i det sidste par uger.

I 1956 var der Suezkrise. Det trak op til krig, og folk, der huskede 2. Verdenskrig, blev nervøse. Karl Brinkmann, der havde biografen, havde også en gammel mor, der frygtede, at kaffen i tilfælde af krig ville blive rationeret. Karl Brinkmann købte 100 kg. kaffe, som blev gemt i bolchedåser og forseglet med tin. Derefter blev dåserne gemt i biografens kælder.

Efter Karl Brinkmanns død flyttede de fleste af dåserne ti Gl.Ørderupvej. Her lå de til september i år, hvor håndværkere fandt dem.

En dåse med den gamle kaffe fra 1956 står nu på arkivet. En anden dåse blev åbnet og kaffen fra den serveres mandag den 29. oktober. 

Jeppe Gaarde var FDF´er

Jeppe Gaarde var købmand i Østergade i Toftlund . Han havde forretnning, hvor Røde Kors nu har butik. 

Jeppe Gaarde var aktiv i mange forskellige sammenhænge. Han var en af hovedkræfterne bag bygningen af det første FDF hus der lå på Timmelsvang bag skolen.

Den 1. oktober afleverede Bente Gaarde Andersen en stor udkklipsmappe, som Jeppe Gaarde har lavet. Der var avisudklip og mange gode fotografier af FDF arbejdet i 1950´erne.

Besøg af 3. klasse

3. klasserne på Toftlund skole arbejder i øjeblikket med emnet "Min by". Torsdag den 20.september var drengene fra 3. kl. på besøg på Lokalhistorisk rkiv for at høre om Toftlund i gamle dage.

De hørte om, hvordan og hvornår  byen blev bygget, hvilke samfærdselsmidler der var og hvilke kommunikationsmidler man havde. Endelig fik eleverne et indblik i, hvordan det var at gå i skole i 1930´erne. 

I næste uge er det pigerne fra 3.kl. der kommer på arkivet for at høre om Toftlund i gamle dage.

 

Günther Scharbachs billede fra forsiden af Lokalbogen 1997-98

Günther Scharbach

Der kommer hele tiden fine afleveringer til arkivet. I denne uge er der afleveret en stor, tung mappe med udklip om maleren Günther Scharbach, der i mange år boede i Toftlund.

Günther Scharbach flyttede til Toftlund fra Langå ved Randers. Han lavede landskabsmalerier, portrætter og store moderne kompositioner. Mange i Toftlund ejer billeder af den kendte kunstner. Prototypen til den en store jernclips, der møder øjet, når man kommer til Toftlund sydfra, er lavet af Günther Scharbach.

Lokalbogen 1997-98 havde på forsiden et billede malet af Scharbach. 

Selvportrættet her på siden er tegnet i 1988.  

De mange udklip vil blive brugt i en senere udstilling.

Billeder fra Høllevangskolen

Der er blevet ryddet op på Høllevangskolen. Under optydningen fandt man en masse gode billeder af elever og aktiviteter.

Høllevangskolens SFO har været særdeles aktiv med at dokumentere, hvad der skete. I perioden 1992-1995  er SFO dagbogen et levende bevis på en aktiv og spændende skole. Man har store mapper på ½ x ½ m, hvor SFO-dagligdagen er vist. Der er billeder fra ture, fra projekter og almindelige legebilleder. Der er en meget flot emnemappe lavet af 1.a i 1987.

Nu forestår arbejdet med at få billederne registreret og indsat i Arkibas. 

Billederne er sjovest, hvis der er navne på. Kender du nogle af eleverne her?

 

Rømøvej 5

Vagn Lind, Gråsten,  har afleveret dette billede fra Rømøvej 5. Han fortæller:

"Mine forældre var forpagtere af denne gård på Rømet fra 1945-1950."

Niels Erik Mikkelsen boede i sin barndom lige over for gården. Han fortæller :

"Det er ikke nemt at genkende bygningen, men vejen til højre lige efter gården går op til en ejendom, hvor Åge Beier boede. Han havde et par køer og trak hver dag en spand mælk bed til Rømøvej på en tohjulet vogn. Da jeg var barn, boede Inge og Vagn Simonsen på gården. De flyttede for ca. 10 år siden til Gram. Vagn Simonsen døde for nogle år siden.

Lige ove for Rømøvej 5 bor Ella Warming i dag." 

Besøg langvejs fra

,Mandag den 14.maj fik arkivet besøg af Jeanette og Gary Tolland fra Florida. Parret havde korresponderet med Carl Erik Christensen vedrørende deres familie, der oprindelig kom fra Stenderupgårdevej nr.9. Ejendommen ejes i dag af Ole Skov, der velvilligt inviterede parret til at se gården, som den ser ud i dag. 

Netop da Jeanette og Gary Tolland forlod arkivet for at køre til Stenderup kom der andre gæster fra staterne. Det var David Evans og hans kone, der kom fra North Carolina for at søge deres aner.  En oldemor var født i Toftlund i 1866.

Det er sjældent, arkivet har besøg fra USA, og to besøg på en dag er helt unikt. For at fuldstændiggøre billedet kom Chris Jørgensen og Barbara fra Californien forbi kort tid efter. Chris Jørgensen er bror til Ingrid Thilgaard og er født i Ørderup. Han er medlem af Lokalhistorisk forening i Toftlund og gæster som regel arkivet, når han er hjemme i Danmark på besøg.

 

Sommerarkiv

Vi må nyde sommeren, mens den er der.  Den 7.maj skinnede solen fra en skyfri himmel. Temperaturen var over 20 grader og støvede arkiver lokkede ikke.  

Kaffen blev nydt udenfor i gruset, og arkivets gæster blev budt på kaffe og nødderoulade.

 

Smukke festtelegrammer

I gamle dage gjorde man noget ud af festtelegrammer. Ved runde fødselsdage, konfirmationer og bryllupper blev der sendt telegrammer med broderier, flotte billeder og anden udsmykning.

Kjeld Clausen, der bor på Solvej, bor i sine forældres hus. Her ligger mange ting fra deres liv. Forleden afleverede Kjeld Clausen festtelegrammerne fra forældrenes bryllup den 15. september 1933.

Åbningstider:

Mandag: 14.30 - 17.30

eller efter aftale på tlf. 20259513

e-mail: tlhf6520@gmail.com

Lukket i juli mdr.

Tilføjelser

Bogen "Fra Vestergade til Vestfronten Toftlund sogn i 1. Verdenskrig 1914 - 1918" udkom i 2. udgave den 11.11.2017.

2.udgave har en navneliste over alle de mange personer, der er nævnt i bogen. I forhold til 1. udgave er der fortalt om flere krigsdeltagere, og der er sket en del rettelser. 

Bogen kan fås ved henvndelse til Anne-Grethe Petersen  tlf.nr.20259513

Pris: kr. 250,- + evt. forsendelse kr. 80,-

tlhf6520@gmail.com