Besøg på arkivet den 12. marts 2018 af 7.b fra Toftlund skole. Klassen arbejder med 1. Verdenskrig.

Den første skole i Toftlund var Ørderup gamle skole. Fra 1852-1878 gik alle børn fra Toftlund i skole her.

I 1878 oprettedes den første skole i Toftlund. Den lå på Søndergade 41 der hvor den nuværende Falck-station ligger

I 1907 byggedes den nye skole i Toftlund på Søndergade 52

Efter Genforeningen byggedes nye lokaler til den oprindelige Toftlund skole. Fløjen til venstre er fagfløj. Billedet er fra 1940'erne