1918 -1971

Stenderup Skole.

I Præsteindberetningen fra 1766 hedder det, at i Toftlund Sogn ikkun findes 'en skole, nemlig en i Stenderup.