Ørderup Skole, bygget 1941 og nedlagt ved lærer Jepsens død 1962