Gården har tilhørt
Andreas Ries 29.10.1849
Heinrich Jurgensen 30.04.1896
Poul Ingvardt Rossen 5.01.1918
Maren Rossen (f. Jensen) 16.08.1940
Paul Rossen 1955
Mona Lund Madsen og Preben Madsen 1998
Mona Madsen 2004
Linda Rasmussen og Tyge L. Kristiansen