Ørderup gl. skole.
Marie Caroline Jørgensen & Poul Anton Poulsen 17.12.1876
Marie Catharine, Christine & Catharine Jørgensen 27.10.1880
August Christensen 20.05.1941 To
Hans Jørgensen 9.11.1943
Søren Lauritzen Schmidt 1965
Valdemar Mikkelsen 1965
Ester Mikkelsen 1998
Svend Mikkelsen 1998