Midtervej 12. af ejere kan nævnes Jes Petersen, Chr. Hansen, Gunnar Hansen og nu Gunnars søn.