Først skole, siden købmandsforretning frem til 1966. Skovsbjergvej. På billedet ses Marie og Peter Lau der ejede købmandsforretningen fra 1938 til 1942.