Det første skolebillede efter afstemningen 1920. Lærer Petersen var blevet ansat og virkede som enelærer frem til sin død i 1947.