Skolebilledet er fra 1918. Det var under tysk tid og al undervisning foregik på tysk.