Stenderup Skole 1955.
I 1952 blev der bygget et ekstra klasseværelse, gymnastiksal og sløjdlokale.